Een gemiste kans met de NOVI

| 17 oktober 2018

Eigenlijk was ik op zoek naar de artist impression van de klimaattafels die ik in de media langs had zien komen, gemaakt door het Ministerie van EZ en Klimaat. Op rijksoverheid zou ik de heldere tekening zonder twijfel in een oogwenk  kunnen vinden. Eenmaal op de website viel mijn oog op iets anders: het kabinet had ‘richtinggevende keuzes’ gemaakt over hoe we met de ruimte in Nederland willen omgaan. Ik schoot overeind: was de Nationale Omgevingsvisie al gepresenteerd? Had ik zitten slapen en discussieerde half Nederland zich inmiddels suf over alle ruimtelijke dilemma’s en knelpunten?

Koortsachtig zocht ik op het internet naar krantenberichten over de NOVI en vond op solarmagazine.nl een berichtje over de kijk van het kabinet op zonneweides. Ook zorgkrant.nl had aandacht besteed aan de nota: een goede toegankelijkheid van gebouwen en openbare ruimte bleek opgewaardeerd tot een nationaal belang. Daar bleef het bij. Van enige opwinding over moeilijke maar onontkoombare keuzes geen spoor.

Volledig gebrek aan media-aandacht over de NOVI
Doorklikkend naar de website van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties kwam ik erachter dat het ook niet om de echte NOVI ging maar een voorloper. Dat verklaarde misschien het nagenoeg ontbreken van aandacht in de vaderlandse pers. Toch zet het kabinet in haar notitie de politieke richting uit voor drie urgente opgaven: de energietransitie, de toekomstige verstedelijking en de verduurzaming van de landbouw. Waarbij de nieuwbouw van 75.000 nieuwe huizen misschien wel urgent is, maar geen omslag in doen en denken vraagt. Met een Brexit en rentestijgingen in het verschiet kan de woningvraag onverwachts weer als een plumpudding in elkaar zakken.  Alleen de energietransitie en verduurzaming van de landbouw vragen om radicale keuzen met grote effecten op de ruimte in ons land.

Het kabinet wil deze opgaven volgens de nota aanpakken door functies slim te combineren, beter te kijken naar de mogelijkheden en eigenschappen van afzonderlijke regio’s en moeilijke keuzes niet uit te stellen. Dat zijn wel erg veel open deuren waar niemand op tegen kan zijn. Wie inzoomt op de drie urgente thema’s, komt wel iets meer te weten over het belang dat het kabinet hecht aan CO2-opslag op zee, of haar voorkeur voor bouwen binnen bestaand stedelijk gebied. Maar echte keuzes worden er niet gemaakt. Of je moet het vermijden van een discussie over de inkrimping van de veestapel als een ‘richtinggevende uitspraak’ zien.

Échte keuzes worden er niet gemaakt
Dat beloofd weinig goeds voor de echte NOVI die inmiddels is doorgeschoven naar het begin van 2019. Met de Nationale Omgevingsvisie wil het kabinet anderen inspireren en helpen om lastige knopen door te hakken. Met een zielloos beleidsstuk gaat dat niet lukken, laat staan dat burgers in de pen klimmen om hartstochtelijk voor of tegen een voorstel stelling nemen. Het is nog niet te laat, maar voor een echte discussie over de toekomstige inrichting van ons land is meer nodig dan de open deuren en losse flodders in deze notitie. Een gemiste kans.

 

Jaco Boer

mail@jacoboer.nl