Een samenhangende visie voor Nederland

| 16 december 2015

Marcel Bayer

Marcel Bayer

Samen met onze partners kijken we in het decembernummer terug op een enerverend jaar. Zo heeft het Jaar van de Ruimte 2015 onder het motto ‘Wij maken Nederland’ heel veel energie losgemaakt en ligt er een dezer dagen een heus manifest met doorkijk naar 2040.

Wat voor een samenleving willen we zijn, waar gaan we economisch op inzetten, welke keuzes maken we vanuit het oogpunt van duurzaamheid, en hoe houden we de energie vast, die in de samenleving is aangeboord? Dit zijn de vragen waar het zo’n beetje op neer gaat komen.

Vooral die laatste blijft een hele cruciale waar het gaat om gedragen oplossingen, zonder welke niets meer mogelijk is.

Het zal vooral een helse toer worden om het opgewekte positivisme bij een brede groep stad- en ruimtemakers in dit land te verbinden met het cynisme bij nogal wat klassieke partijen, die vanuit de traditie altijd de antwoorden op genoemde vragen hebben gegeven. De vraag ‘gaan we écht kantelen of blijft het business as usual’ is daarbij niet eens meer zo relevant. Alles wijst erop dat het op sommige terreinen nooit meer zo zal worden als het was vóór de economische recessie, maar dat tegelijk het goedbedoelde burgerinitiatief gesteund door positief ingestelde professionals toch niet voldoende is om een degelijk fundament te leggen voor een tegelijkertijd schone, slimme, mooie en concurrerende leefomgeving.

Afgelopen jaar is de Omgevingswet met een grote meerderheid in het parlement aangenomen. Het implementatietraject gaat komend jaar het vakdebat bepalen. Toch blijft het een technische, juridische exercitie als de overheid er als hoeder van het maatschappelijk belang niet in slaagt om met een visie te komen op haar eigen verantwoordelijkheid en rol bij de ruimtelijke ontwikkeling van ons land. Het principe ‘Wij maken Nederland’ houdt niet in dat de overheid aan de zijlijn staat, en haar rol moet beperken tot faciliteren en accommoderen. Juist de overheid moet zorgen dat er verbindingen worden gelegd, en dat kan alleen vanuit een samenhangende visie op Nederland. Laten we hopen dat de Rijksoverheid dat snapt als we komend jaar op weg gaan naar de eerste Nationale Omgevingsvisie.

Marcel Bayer
hoofdredacteur

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *