Energiebesparingsprikkel groter bij huurwoningen

| 24 augustus 2016

In het kader van het Energieakkoord van 2013 is voor het finale energiegebruik in de gebouwde omgeving voor het einde van 2020 een reductie van 96 petajoule per jaar afgesproken ten opzichte van het energiegebruik in 2008. Uit de PBL-studie ‘Energiebesparing in de woningvoorraad’ van 25 juli blijkt dat deze verduurzamingsopgave meer haalbaar is in de huursector dan bij koopwoningen.

Bron: http://www.omgevingindepraktijk.nl/nieuws/energiebesparingsprikkel-groter-bij-huurwoningen