Seminar Bestuurlijke afwegingsruimte

| 6 juli 2017

Waar de milieuruimte onder de huidige Wro nog in beton gegoten is, geldt onder de Omgevingswet op het gebied van geluid, trillingen, geur en luchtkwaliteit slechts een ondergrens, waar het bevoegd gezag gemotiveerd van mag afwijken.

Dat is de theorie. In hoeverre gemeenten/provincies daadwerkelijk gebruik gaan maken van bestuurlijke afwegingsruimte, zal in de praktijk moeten blijken. Tijdens het Seminar Bestuurlijke Afwegingsruimte op vrijdag 22 september in Amersfoort, bootsen we die praktijk alvast na.

Via een rollenspel onder leiding van drie onbetwiste kenners van de Omgevingswet, dwingen we u en uw collega’s middels een fictieve casus na te denken over uw eigen verantwoordelijkheid als uitvoerder van de Omgevingswet, en niet in de laatste plaats: die van anderen.

Zet de datum vast in uw agenda: vrijdag 22 september, Seminar Bestuurlijke Afwegingsruimte in Amersfoort.

FACTS & FIGURES
Wat: Seminar bestuurlijke afwegingsruimte
Wanneer: vrijdag 22 september
Waar: Redactie ROm/Stadszaken.nl, Paulus Borstraat 41, Amersfoort
Voor wie: Ruimtelijke ordening-ambtenaren en bestuurders
Kosten: 100 euro, met 50 euro korting voor abonneehouders van ROm

Klik hier voor aanmelden

Meer info
Aanmelden: Melina Jansen, m.jansen@elba-rec.nl / 033 870 01 00
Inhoud: Jan Jager, j.jager@elba-rec.nl/ 06 1626 2690

 

Categorie: