Flevoland zoekt energie uit rioolstelsels

| 5 maart 2014

Kansenkaarten riothermie

In de afvalwaterketen, rioolstelsels en afvalwaterzuiveringsinstallaties, bevindt zich een groot potentieel aan thermisch energie. Deze potentiële duurzame energie, riothermie, kan in kaart worden gebracht. Daarbij wordt gekeken naar het aanbod uit de keren en de vraag van gebouwen. De Samenwerking Afvalwaterketen Flevoland heeft het initiatief genomen om deze duurzame energiebron te verkennen door het opstellen van kansenkaarten voor de gemeenten Almere, Lelystad en Urk.

De Routekaart Afvalwaterketen 2030, als visiebrochure verschenen in 2012, voorziet in de bebouwde omgeving kansen voor riothermie. De routekaart geeft richtingen voor gemeenten en waterschappen die in willen zetten op verduurzaming van de samenleving door afval(water) om te zetten in schone grondstoffen, energie en schoon water. Met kansenkaarten kunnen ze het potentieel en de locatie van de beschikbare thermische energie inzichtelijk maken.

De kansenkaart, zoals die van de gemeente Urk, is ook een hulpmiddel om riothermie te betrekken bij verschillende beleidsterreinen (energie, klimaat, milieu, ruimte en duurzaamheid). Daarnaast kan de kansenkaart gebruikt worden als communicatiemiddel naar de markt en de omgeving (gebouweigenaren). Lokale partijen kunnen hiermee immers inzien of hun gebouw aan een voor riothermie effectief riool/transportleiding gelegen is waarmee het gebouw potentieel duurzaam verwarmd en/of gekoeld kan worden. Tauw heeft de kansenkaart gemaakt en onderzoekt de mogelijkheden om riothermie toe te passen in de praktijk.

Het volledige artikel is te lezen in ROm 1/2, januari/februari 2014

Neem een abonnement op ROm
of bestel het nummmer (t.w.v. € 24,00) via info@romagazine.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *