Impressie NEPROM Dag van de Projectontwikkeling

| 21 april 2016

Een argeloze buitenstaander zou het nu niet zeggen, maar de Dag van de Projectontwikkeling is een crisisverschijnsel. De eerste editie was in 2012, midden in de magere jaren. Kenmerkend is de opmerking die Hans de Boer, oud-voorzitter MKB Nederland, toen maakte over de congreslocatie in Den Bosch. Heel toepasselijk vond hij die: ‘Vroeger werd in de Brabanthallen vee verhandeld. De helft van de koeien ging naar een andere koper, de helft naar de slacht.’

Bij de editie van 2016 was van crisis niets meer te merken. De slachting lijkt vergeten. De zaal was voller dan ooit, de gevoelstemperatuur uitstekend, hoger dan vorig jaar, toen het eigenlijk ook al goed zat. ‘We kunnen weer ademhalen!’ zei NEPROM-directeur Jan Fokkema. Om meteen de nieuwe voorzitter Bart van Breukelen het woord te geven over de vraag hoe het nu verder moet, want dat is niet duidelijk, zo bleek. Van Breukelen schetste de grote transitie die op ons afkomt, waarvoor NEPROM de term De Nieuwe Opgave heeft bedacht: de trek naar de (netwerk)stad, de demografische transitie (1 miljoen huishoudens erbij, vergrijzing), nieuwe mobiliteit, de opmars van de deeleconomie, de wens om het groene landschap te bewaren, de energietransitie. En dan willen veel mensen ook nog groen-stedelijk wonen en ligt er een opgave op het gebied van winkelen en werken. De hamvraag: HOE willen we Nederland eigenlijk ontwikkelen de komende tijd?

Visie is dringend gewenst, zo maakte Van Breukelen duidelijk. Een helder en samenhangend perspectief op een hoger schaalniveau ontbreekt, juist nu we voor die grote opgave staan. Dat kan tot suboptimalisatie leiden als iedereen van onderaf zijn eigen ding gaat zitten doen. NEPROM doet daarom een appel: kom met een toekomstbeeld. Nee, geen gedetailleerd plan waar de woningen precies moeten komen, maar iets als een gezamenlijke agenda. Typerend is dat Van Breukelen tijdens een paneldiscussie afscheid leek te nemen van de terminologie van de crisisjaren. ‘Van organisch ontwikkelen moeten we toch meer naar planmatig werken. Naar tempo, op grotere schaal. Alleen dan blijft het betaalbaar en financierbaar.’

In de wandelgangen was kritiek te beluisteren: zou de NEPROM die visie misschien zelf moeten aandragen, in plaats van erom te vragen? Van de rijksoverheid is op dit punt namelijk niet veel te verwachten, zo bleek uit een talkshow met Bert van Delden (programmadirecteur Stad, BZK) en Hans Tijl (directeur ruimtelijke ontwikkeling, I&M). Den Haag gaat over steeds minder. Het Rijk moet geen bovenmeester willen zijn, zei Van Delden. In de Haagse torens is weliswaar een ‘nationale omgevingsvisie’ in de maak – maar wat die inhoudt, bleef vaag. Intussen gaat de buitenwereld in hoog tempo door. Kenan Aksular (BMW) liet in vogelvlucht enkele veranderingen rond mobiliteit zien en hoe BMW daarmee omgaat. De ontwikkelaars van BMW zijn al wel met een toekomstvisie bezig. Projectontwikkelaars kunnen er een voorbeeld aan nemen. ‘Want de komende vijf jaar gaan weer sneller dan de afgelopen tien jaar.’

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *