Gemeente Amsterdam
Junior-realisator Stedelijke ontwikkeling

| 8 januari 2018

Wil jij Amsterdam nog aantrekkelijker maken? Reageer dan op deze vacature!

Gemeente Amsterdam heeft een vacature voor een

Junior-realisator Stedelijke ontwikkeling

Vaste baan, voor 36 uur

De functie

Wil jij graag je ondernemerszin aanspreken, je netwerken inzetten om de stad Amsterdam nog aantrekkelijker te maken, al die kennis van je studie gaan gebruiken en doorgroeien tot een allround professional, dan zijn we op zoek naar jou!

De maatschappij verandert en daarmee ook hoe Amsterdam als stad verandert. Bewoners, ondernemers, woningcorporaties en projectontwikkelaars gaan het gesprek met ons aan, omdat ze iets in gang willen zetten. Ze nemen de regie op hun omgeving, bijvoorbeeld door zelf woningen te bouwen, samen met anderen energie op te wekken of om een kerkgebouw op een andere manier te gaan gebruiken. Deze nieuwe ontwikkelingen vragen om creatieve oplossingen, zoals nieuwe financieringsvormen, transformatie van gebouwen en particulier opdrachtgeverschap.

De realisatoren stedelijke ontwikkeling gaan hiermee aan de slag en maken gebruik van maatschappelijke ontwikkelingen als de netwerksamenleving, de participatiemaatschappij en de circulaire economie.

Hoe ziet een werkdag van een realisator stedelijke ontwikkeling eruit?

Je hebt ’s ochtends je computer nog niet opgestart of je wordt al gebeld door de projectleider van de woningcorporatie over de renovatie van een bouwblok in de Indische Buurt. Soepel neem je de projectleider mee door de te doorlopen procedures en tip je haar over met wie zij het beste nog even een afspraak kan maken.

Daarna zoek je een concentratiehok op om te kunnen schrijven aan een bestuurlijk besluit over een zelfbouwproject en stuurt het keurig voor de deadline naar het bestuurssecretariaat.

Hierna stap je op je fiets om naar een bewonersgroep te gaan die heeft gesproken met een investeerder die een hotel wil gaan bouwen. De groep wil meer horen over dit initiatief van het stadsdeel. Je luistert geduldig en bedenkt hoe je de bewoners en investeerders op een meer constructieve manier met elkaar aan tafel kan zetten.

Na de lunch overleg je met collega’s van Vergunningen om de aanvragen van een aantal initiatiefnemers te bespreken; kan het nog iets slimmer en sneller?

Je belt nog even met de collega’s van de gemeentelijke dienst Wonen om te horen of het beleidsstuk over middensegmenthuur is vastgesteld in het college vanochtend. Jullie spreken af morgen samen te lunchen en elkaar bij te praten.

Aan het eind van de werkdag stap je nog even de kamer binnen van de portefeuillehouder om hem te informeren over het gesprek dat je had met de projectontwikkelaar die was vastgelopen op gemeentelijke procedures en wat jij weer hebt vlot getrokken.

Wij vragen

Afgeronde WO-opleiding in de richting planologie, stedenbouw, bouwkunde, real estate & housing of andere vergelijkbare studierichting.

Competenties

Om dit werk goed te kunnen doen, moet je een beetje een ondernemer zijn, zonder dat je ego je dwarszit. Je weet je kennis over regelgeving, vergunningen, stedenbouw en je netwerken in de stad en in de buurten zo te gebruiken dat er buiten resultaten worden geboekt. De initiatiefnemers die je spreekt willen gehoord worden en de kortste weg van A naar B bewandelen. Aan jou om te kijken wat je kan doen om ze te ondersteunen, maar soms ook om tegengas te bieden of de verwachtingen wat realistischer te krijgen. Daarnaast weet je initiatiefnemers te verleiden om datgene te doen wat Amsterdam nodig heeft. Je moet dus stevig in je schoenen staan. En af en toe merk je dat ontwikkelingen buiten stagneren en zal je meer als een stille diplomaat de verschillende partijen weer op één lijn moeten kunnen krijgen.

Wij bieden

  • Afhankelijk van je opleiding en werkervaring bedraagt het salaris minimaal € 2591,- en maximaal € 3805,- bruto per maand (salarisschaal 9) op basis van 36 uren per week.
  • De gemeente Amsterdam kent prima opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden plus een goed pakket secundaire arbeidsvoorwaarden. Deze secundaire arbeidsvoorwaarden bestaan o.a. uit opname in het ABP-pensioenfonds, een maandelijkse bijdrage in de ziektekostenverzekering en per 1 januari 2017 het Individueel Keuzebudget. Dit is een vrij besteedbaar budget. Je kunt bijvoorbeeld zelf beslissen wanneer je het budget wil laten uitbetalen en hoeveel extra verlof je nodig hebt.

De organisatie

De gebiedspool is opgericht om te kunnen voorzien in de best mogelijke uitvoering van het gebiedsgericht werken en de realisatie van basisvoorzieningen sociaal, sport, kunst en cultuur en beschikbaar krijgen van maatschappelijke accommodaties. De gebiedspool levert daarnaast expertise en menskracht voor de uitvoering van gebiedsplannen, uitvoeringsplannen, programma’s en projecten in het stadsdeel. De gebiedspool van stadsdeel Oost bestaat uit 3 teams:

  • Team Flexibiliteit: zorgt voor inhoudelijk strategische verbinding tussen gemeentelijke beleidsafdelingen en de gebieden, realisering van programma’s & projecten en flexibele inzet van medewerkers op gebiedsopgaven.
  • Team Basisvoorzieningen sociaal: zorgt dat elk gebied in de breedte beschikt over basisvoorzieningen op het gebied van welzijn en zorg. Dit wordt gedaan via regie, sturing en opdrachtgeverschap met subsidieverstrekking en inkoop.
  • Team Basisvoorzieningen sport en maatschappelijke accommodaties; heeft als taak de participatie van bewoners te vergroten middels sport en kunst en cultuur.
  • De twee teams Basisvoorzieningen hebben elk een teammanager.
  • Op dit moment zijn er 4 realisatoren stedelijke ontwikkeling en zij vallen onder team Flexibiliteit.

Informatie

Neem voor meer informatie over de functie of procedure contact op met Irene Moes, realisator stedelijke ontwikkeling, gebiedspool stadsdeel Oost, tel: 06 2313 6188 / e-mail: I.Moes@amsterdam.nl

Solliciteren op de functie van Junior-realisator Stedelijke Ontwikkeling

Heb je belangstelling voor deze functie? Reageer dan uiterlijk 18 januari 2018 onder vermelding van Junior-realisator Stedelijke ontwikkeling – 17120072 via onze sollicitatiepagina.

De gemeente Amsterdam wil een diverse en inclusieve organisatie zijn. Een organisatie die ruimte biedt aan iedereen en die de kracht van de diversiteit van medewerkers gebruikt om betere resultaten te halen voor de stad. Talent als basis, diversiteit als kracht. We streven ernaar dat het personeelsbestand een afspiegeling is van de beroepsbevolking van Amsterdam met al haar aanwezige verschillen. Vacatures staan open voor iedereen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. #LI-POST

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.