Laatste Water in Beeld naar de Kamer

| 27 mei 2015

Minister Schultz heeft vlak voor Verantwoordingsdag de jaarlijkse rapportage Water in beeld aan de Kamer toegestuurd. Het gros van alle acties uit het eerste Nationaal Waterplan en het Bestuursakkoord Water is inmiddels uitgevoerd. Deze uitgave van Water in beeld is de laatste in een lange reeks sinds 1998. Met ingang van 2016 gaat Water in beeld op in De Staat van Ons Water, een nieuwe gezamenlijke rapportage van de waterpartners die aansluit op de ambities uit het nieuwe Nationaal Waterplan.
Bronbericht: http://www.helpdeskwater.nl/actueel/@41045/water-beeld-2014/

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *