Metropool Nederland

| 31 oktober 2018

Metropool Nederland
De Gelderlander bracht vorig weekend een jong stel in beeld, dat vanuit Amsterdam naar Nijmegen was verhuisd. Op zich niets bijzonders zou je zeggen, maar volgens de krant wel. Er zou sprake zijn van een significante ontwikkeling die pas sinds enkele jaren zichtbaar is. Meer steden buiten de Randstad melden een groei van woningzoekenden vanuit een van de vier grote steden.

Natuurlijk zijn de krapte op de woningmarkt en de stijging van de woningprijzen debet aan deze ontwikkeling. Maar er is meer. Het stel dat de Gelderlander in beeld brengt, was de drukte beu. Ze zijn niet de enigen. Grote aantallen toeristen, weinig leefruimte, druk verkeer: het zijn factoren die mensen aanzetten de grote steden in Nederland te verruilen voor kleinere steden als Deventer, Zwolle, Alkmaar of Breda. En die mensen blijken na verloop van tijd zeer tevreden met hun nieuwe stap.

Een grote variatie aan steden met een passende infrastructuur
Stuk voor stuk zijn genoemde steden in trek. Ze groeien, zowel in economisch opzicht als in inwoneraantal. Op hun eigen manier hebben ze ook aantrekkingskracht op mensen in het buitengebied die om diverse redenen naar de stad trekken. Je ziet dat ook in Groningen, Doetinchem en Eindhoven.

Gelukkig maar dat we in Nederland een grote variatie aan steden hebben met een passende infrastructuur, waardoor deze steden goed bereikbaar zijn. De afstand die menig forens in Londen, New York, Tokio of Beijing aflegt, is gelijk aan de reistijd van iemand uit Ede die voor zijn werk naar Den Haag moet. Op onze eigen manier vormen we als land een metropool. Eentje waar we trots op kunnen zijn. Wereldsteden kijken met verbazing naar ons land waar 17 miljoen mensen wonen en nog veel groen, water en ruimte is.

Investeer in de Buitenstad, om de kwaliteiten van dat stedelijk gebied te benutten en die van de Randstad te behouden.
Laten we de spreiding van bedrijven en bewoners koesteren door vooral ook te investeren in steden die nog groei kunnen accommoderen, zonder dat ze tegen grenzen aanlopen. Ik denk dan vooral aan steden aan de rand van de Randstad. Ik heb ze voor het gemak Buitenstad genoemd. Eigenlijk zou Randstad voor deze steden passender zijn. Met investeringen in infrastructuur versterken we de positie van deze steden en dragen we tegelijk bij aan ontlasting van de Randstad. Juist in deze steden is ruimte voor meer woningen. Onlangs kwam Alkmaar met een plan, gedragen door de regio, om meer woningen te bouwen dan gepland staat. Ik verwacht hier veel meer van dan een verdere verdichting van steden als Rotterdam en Amsterdam.

Wat mij betreft stoppen we met de overdadige aandacht voor de Randstad. Buiten de Randstad gebeurt genoeg. Lyrische verhalen over megasteden in Nederland, blijken niet realistisch. Niet alle kaarten op de metropool Amsterdam, zoals met name prof Zef Hemel heel graag ziet gebeuren, maar investeren in de metropool Nederland. Dat past bij ons land en onderstreept het unieke karakter van Nederland. Daar hebben mensen een keuze die past bij individuele omstandigheden.

Arnoud Leerling

Bestuurskundige. Hij ontwikkelt samenwerking op regionale en bovenregionale schaal. Hij woont in Ede. info@leerlink.net