Nieuwe functies in oude gebouwen

| 11 april 2017

Menig gemeente worstelt met leegstand. Winkels stoppen ermee, bedrijven trekken weg en kerken lopen leeg. Als ik naar de Zutphense binnenstad kijk, dan valt het gelukkig wel mee met die leegstand. Toch werken we er hard aan om het centrum zo vitaal en levendig mogelijk te houden. Dat doen we onder meer met jonge mensen uit Havo 4 en VWO 5.

De opdracht is dat de leerlingen een bedrijfsplan maken voor een leegstaand pand. Op dag één van de projectweek gaan ze de binnenstad door en bezoeken ze negen panden. Een aantal voormalige winkels, een ruimte boven een broodjeszaak, een fraai oud gemeentelijk pand dat lange tijd als kantoor in gebruik was, een oud bankgebouw, een micropandje in een steeg en een nieuwe bedrijfsruimte op een voormalig bedrijventerrein. Op dag twee is er een informatiemarkt waar een makelaar, een bank, de binnenstadsmanager, een pandeigenaar, een ondernemer en de gemeente aanwezig zijn. De scholieren kunnen daar al hun vragen stellen over het idee dat ze in hun hoofd hebben. De rest van de week werken ze hun ondernemingsplan uit.

Ik was verbaasd over alle bijzondere plannen die ze bedacht hadden. De één wil de eenzaamheid onder ouderen tegengaan en hen vaardiger met de computer maken, de ander wil jongeren die hier zijn opgegroeid in contact brengen met jonge vluchtelingen, al dan niet gecombineerd met huiswerkbegeleiding. Naast deze wat meer ideële initiatieven, waren er ook jongeren met commerciëlere gedachtes: een hotel, scooterverhuur en –verkoop en een poppodium.

Van de gemeente wilden ze graag weten of er subsidie mogelijk was (sorry, meestal niet), of er vergunningen nodig zijn (vaak wel) en wat het bestemmingsplan toelaat (kijk maar op ruimtelijkeplannen.nl en als het niet mag, overtuig ons dan maar dat we ontheffing moeten verlenen).

Uiteindelijk is het beste plan tijdens een mooie happening bekroond met een beker. Het idee om ouderen digitaal op weg te helpen bleek het best doordacht en het origineelst. Vorig jaar is het winnende idee ook daadwerkelijk uitgevoerd. Een heel weekend lang werd een leegstaand winkelpand omgeturnd in een muziekstudio. Zelfs gitaarvirtuoos Harry Sacksioni speelde toen een deuntje mee op zijn gitaar.

Ik was blij te zien dat jongeren daadwerkelijk willen meedenken over een thema als leegstand. Het blijkt dat er veel frisse ideeën bij hen leven. Ik heb vorig jaar de koe maar direct bij de horens gepakt en de winnaars gevraagd om mee te denken met mij bij een gebiedje dat herontwikkeld moet worden.

Uko Post
Adviseur Ruimte en Wonen bij Gemeente Zutphen

Meer blogs van Uko Post