Nu al eenvoudig beter
Eiland van Schalkwijk experimenteert met uitnodigingsplanologie

| 10 oktober 2013

Verschenen in ROM 7/8, 2013
Hoe werkt uitnodigingsplanologie in de praktijk? Kunnen initiatieven van burgers en ondernemers voldoende ruimte krijgen binnen gestelde kaders door de overheid. Op het Eiland van Schalkwijk domineert nog een fraai open landschap, met watervolle natuurgebieden, een sterke landbouw en een rijke cultuurhistorie, waaronder de forten van de Hollandse Waterlinie. Grootschalige woningbouw is hier niet meer aan de orde, ook al hebben projectontwikkelaars gespeculeerd op de bouw van Schalkstad en flinke stukken grond aangekocht. Het moet en gaat nu anders. Met de minister op werkbezoek.
Download PDF

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *