Gemeente Bunnik
Omgevingsmanager/Innovator 32-36 uur per week

| 13 september 2019

Omgevingsmanager/Innovator 32-36 uur per week

Zoeken naar innovatieve oplossingen en verbinden is je passie!

Wat ga je doen?

Bunnik staat voor een groeiopgave. We investeren in een toekomstbestendige leefbaarheid en kwaliteit van onze dorpen door binnen en buiten de kernen te gaan bouwen. De Omgevingsmanager/Innovator  heeft hierin een prominente en zichtbare rol.

Als Omgevingsmanager/Innovator ben je manager van de Bunnikse fysieke leefomgeving. Dit houdt in dat je projecten voorbereidt, realiseert en evalueert, maar vooral de interne adviseurs met externe partijen (stakeholders en inwoners) verbindt. In dit verbinden ga je op zoek naar creatieve, vernieuwende oplossingen die passen in het te ontwikkelen gedachtegoed van de Omgevingswet.

Je kunt vernieuwende manieren van participatie toepassen, zoals de methode van design thinking (placemaking en co-creatie). Je verzorgt ook de communicatie en de organisatie van inloop-/informatieavonden en stelt college- en raadsvoorstellen op. Kortom: zoeken naar innovatieve oplossingen en verbinden is je passie.

Je werkt in diverse projectvormen, waarbij jij meestal opgavemanager bent. Een belangrijke opgave voor gemeente Bunnik is de knooppuntontwikkeling. Rond station Bunnik willen we onder meer een diversiteit aan functies toevoegen met verblijfswaarde, zodat er een hoogwaardige economische en recreatieve

ontmoetingsplek ontstaat. Samen met inwoners en ondernemers werken we in co-creatie aan deze voor gemeente Bunnik en de regio van betekenis zijnde hub.

De werkomgeving

Werken bij gemeente Bunnik betekent steengoed zijn in je vak. We worden geïnspireerd en uitgedaagd door de rol van de lokale overheid in het midden van de samenleving. We durven nieuwe wegen te bewandelen, houden van aanpakken en kunnen snel inspelen op relevante geluiden in onze samenleving. In dialoog zoeken we naar oplossingen. Dat doen we met inwoners, ondernemers en de partners in de regio.

In onze compacte organisatie hebben we de ruimte om onze professionaliteit naar eigen inzicht te tonen. Zelforganisatie is daarvoor de basis. Om dit te ondersteunen werken we onafhankelijk van tijd- en plaats en activiteiten gericht. Onze flexibele werktijden, moderne faciliteiten en flexplekken maken dat mogelijk.

De Omgevingsmanager/Innovator maakt onderdeel uit van een team van 6 RO-professionals. Samen met de teams van Vergunningverlening en Toezicht, Openbare Ruimte en Openbare Orde en Veiligheid vormen zij de afdeling Fysiek Domein.

Over gemeente Bunnik

Prettig wonen en leven, met ruimte voor elkaar: dat is waar onze gemeente voor staat. Bunnik is met alle

drie haar kernen Bunnik, Odijk en Werkhoven een plek waar mensen zich thuis voelen. Niet voor niets zijn we een van de beste woongemeenten in de regio. En dat willen we graag zo houden. Maar dat betekent niet dat we kunnen stilzitten. De omgeving van onze gemeente verandert. Om ook in de toekomst een levendige, gezonde en groene gemeente te zijn waar onze bewoners zich gekend en (h)erkend voelen, ondernemers kansen zien en waar bezoekers graag komen, moeten we nu aan de slag.

Dat doen wij aan de hand van het collegeprogramma ‘Bunnik Bouwen Voor Elkaar’ waarin voor de komende jaren de belangrijkste opgaven voor gemeente Bunnik staan geformuleerd. Lees en kijk: De toekomst van Bunnik.

Jouw toegevoegde waarde

Uiteraard wordt je enthousiast van de ambitie van gemeente Bunnik en onze cultuur van korte lijnen en aanpakken. En daar heb jij nog veel aan toe te voegen. Als Omgevingsmanager/Innovator  sta je midden in de samenleving en breng je ‘buiten’ en ‘binnen’ samen. Je bent een uitstekend verbinder en een krachtig netwerker, en je staat open voor vernieuwing en creativiteit op je vakgebied. Sterker nog; je neemt mensen mee met jouw innovatieve ideeën!  

Arbeidsvoorwaarden

Het salaris bedraagt maximaal € 4.859,00 bruto (schaal 11; salarispeil 1-1-2018) op basis van 36 uur per week. De gemeentelijke rechtspositie is van toepassing met een aantrekkelijk pakket secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder een tegemoetkoming in de reiskosten en een individueel keuzebudget ter waarde van 17,45% van je bruto loon. Dit keuzebudget kun je gebruiken om je verloftegoed uit te breiden, je reiskosten netto aan te vullen, financiering van een studie of als extra bruto salaris.

Ook aan je ontwikkeling hebben we gedacht. De Bunnik Academie geeft je de mogelijkheden om trainingen en webinars te volgen die jij waardevol vindt.

Informatie & solliciteren

Neem voor meer informatie over de functie contact op met Kees Kroes, afdelingshoofd, via k.kroes@bunnik.nl of telefoonnummer 06-21271453.

Stuur voor 27 september a.s. je inspirerende brief met CV naar werkenin@bunnik.nl.

De vacature wordt gelijktijdig in- en extern opengesteld. Bij gelijke geschiktheid hebben interne sollicitanten voorrang. Gemeente Bunnik hanteert voor werving en selectie de NVP sollicitatiecode.