Omgevingsvergunning voor zonnepanelproject Sunny Eggs in Vianen vernietigd

| 20 augustus 2015

De rechtbank Midden Nederland heeft op 18 augustus de Wabo omgevingsvergunning die door de gemeente Vianen was verleend voor het plaatsen van zonnepanelen op 7,5 hectare landbouwgrond en aanverwante activiteiten binnen het project Sunny Eggs vernietigd. De vergunning is strijdig met het bestemmingsplan. De rechtbank oordeelt dat er zowel procedureel als inhoudelijk gebreken aan de omgevingsvergunning kleven.
Bronbericht: http://www.groeneruimte.nl/nieuws/artikel.html?id=172903

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *