Eerst zien, dan geloven
Ondernemerschap

| 6 juli 2016
Marcel Bayer

Marcel Bayer

Is duurzaamheid een ticket to the game omdat dit bij elke aanbesteding wordt gevraagd en je als belegger en ontwikkelaar niet achter wilt blijven, of doe je het écht uit overtuiging? Het antwoord op die vraag bepaalt hoe je in deze tijd als actieve private partij betrokken bent bij gebiedsontwikkeling.

Zit je in dit vak voor de continuïteit van het bedrijf, waar zoveel mensen een boterham aan verdienen, voor een hoger rendement op geïnvesteerd kapitaal óf vanuit de ambitie om de wereld een beetje beter te maken? Doe je dit puur voor eigen gewin, uit verantwoordelijkheidsgevoel voor de collega’s en medewerkers óf vanuit maatschappelijke noodzaak? Die vragen gaan nog dieper in op de kern van het ondernemerschap. En ze raken aan de essentie van duurzame gebiedsontwikkeling en ondernemerschap in het algemeen.

We blijken nog steeds strakke regels en procedures nodig te hebben om ontwikkelingen de maatschappelijk gewenste richting op te krijgen. De kredietcrisis en het VW-schandaal zijn recente en spraakmakende voorbeelden van het gebrek aan maatschappelijk verantwoordelijkheidsgevoel bij ondernemers. Dergelijk gedrag voedt het wantrouwen bij iedereen die twijfelt aan de goede bedoelingen van initiatiefnemers en plannenmakers, juist ook in de ruimtelijke sector. Wantrouwen vormt de kern van de discussie die we momenteel voeren over het loslaten van regie door de overheid, het geven van verantwoordelijkheid aan ondernemende burgers en bedrijven, en het bieden van afwegingsruimte.

Regels en procedures zijn het product van lessen uit het verleden, de tijd dat niemand zich nog druk maakte over de leefomgeving. Ze zijn gebaseerd op nieuwe inzichten en maatschappelijk draagvlak om de omgevingskwaliteit te bewaken en te verbeteren. Als ondernemers en initiatiefnemers voor ruimtelijke plannen in het algemeen van de overheid minder strakke regels en procedures vragen, zullen ze eerst moeten laten zien dat ze kunnen omgaan met die grotere vrijheid, dat ze zich bewust zijn van hun maatschappelijke verantwoordelijkheid. Zo niet, dan blijven strenge milieunormen, afvinklijstjes voor duurzaamheid, bebouwingsverboden in het buitengebied en aan de kust nodig.

Dus: eerst zien, dan geloven.

Marcel Bayer
Hoofdredacteur Rom

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *