Uw vacature op ROmagazine.nl?

| 1 januari 2017

ROmagazine.nl biedt verschillende mogelijkheden voor arbeidsmarktcommunicatie onder een specifieke doelgroep, namelijk professionals die zich bezighouden met stad, ruimte, milieu en gebied. Maandelijks bezoeken ruim 8.000 RO- en stedelijk professionals ROmagazine.nl.

Onze wekelijkse nieuwsbrief gaat naar 4.500 ingeschreven professionals. Met ROmagazine.nl bereiken we alleen bezoekers die bezig zijn met de stad, vastgoed en gebieden. Ongeveer de helft werkzaam is bij een overheidsinstelling en de andere helft in de private sector. Het journalistieke karakter en de gerichte doelgroep bieden een unieke mogelijkheid om latente werkzoekenden te bereiken met uw arbeidsmarktcampagne. Een groep die doorgaans moeilijk te bereiken is.

ROmagazine is het boegbeeld van de wereld van ruimtelijke ontwikkeling, infrastructuur en milieu voor professionals bij de overheid en bij bedrijven, universiteiten en overige organisaties. Het vakblad verschijnt maandelijks en biedt actuele informatie over ontwikkelingen in het beleid, beschrijft praktijkvoorbeelden in de uitvoering van dat beleid en biedt een platform voor opinies over ruimte, infrastructuur en milieu.

De digitale uitgave van ROmagazine is nauw verbonden aan het vakblad. Beide worden gelezen door bestuurders (zowel lokaal, regionaal als landelijk), directie en senior beleidsmakers die zich bezig houden met de grote vraagstukken van nu.

Tarieven plaatsing vacatures

Plaatsing vacature ROmagazine.nl (incl. opname in de nieuwsbrief) € 295,-

De vacature staat standaard 4 weken online. Bij verlenging van 1 week betaald u € 147,50

Package-deal ROmagazine + gratis Stadszaken.nl (incl. opname in de nieuwsbrief) € 395,-  i.p.v. € 690,-

De vacature staat standaard 4 weken online. Bij verlenging van 1 week betaald u € 197,50

ROmagazine wordt uitgegeven door dezelfde uitgever als Stadszaken.nl. Stadszaken.nl bereikt maandelijks meer dan 60.000 bezoekers bestaande uit overheden, stedenbouwkundingen, beheerders, adviseurs, corporaties en andere stedelijk professionals.

Neem contact op met Melina Jansen via vacatures@elba-rec.nl of 033 87 00 100 voor meer informatie.