5 vragen aan Urgenda-advocaat Roger Cox
Een beter milieu begint bij de rechter: start bodemprocedure luchtkwaliteit voorbode voor meer

Deze week is de bodemprocedure gestart over Europese luchtnormen, aangespannen door Milieudefensie. Urgenda-advocaat Roger Cox, partner bij Paulussen Advocaten in Maastricht dwong in 2015 met succes de Nederlandse Staat op de knieën in de geruchtmakende Klimaatzaak. Gaat milieubeleid door de rechter gedicteerd worden? 5 vragen aan Roger Cox. 1. Is deze zaak een voorbode voor… Lees meer »

Agenda Stad biedt Nederland nieuwe manier van werken
City Deals voorbode van ‘horizontale’ overheid

Van energietransitie, klimaatadaptatie, circulaire economie tot de inclusie van migranten en vluchtelingen. Meer dan 125 steden Nederlandse steden, acht ministeries, provincies, waterschappen en talloze partners uit overheid en bedrijfsleven werken sinds twee jaar samen aan de stedelijke transities van Agenda Stad. De grootste winst daarbij zit hem in de onderlinge samenwerking. Het nieuwe kabinet wil… Lees meer »

Reserveer 1 procent van budget klimaatbeleid voor monitoring

Onlangs ratificeerde het Nederlandse parlement het klimaatakkoord van Parijs. Dat akkoord draait vooral om de emissiereductie van broeikasgassen. Maar ook een ander essentieel punt zou zeker moeten worden gesteld in Nederland: en dat is een nauwkeurige, veelzijdige en langdurig gegarandeerde monitoring van de gevolgen van klimaatverandering. We moeten   de vinger aan de pols houden om… Lees meer »

Dordrecht en Enschede laten zich door verleden inspireren
Klimaatadaptatie naar hogere versnelling

Nederland moet zich beter voorbereiden op de gevolgen van klimaatverandering. Zo klonk het op Prinsjesdag tijdens de presentatie van het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie. Onze eeuwenlange ervaring in het omgaan met water kan daarbij inspiratie bieden, zo laten projecten in Enschede en Dordrecht zien. Dit artikel komt uit ROm 11, november 2017 Ondergelopen straten tijdens stortbuien… Lees meer »

De lokale politiek en het lokale bestuur zijn nadrukkelijk aan zet
Het omgevingsplan is meer dan een speeltje voor RO’ers

Bij het Ontwerpatelier XL, in mei tijdens het Praktijkcongres Omgevingswet en Veiligheid, waren juist wel vele disciplines betrokken bij de casus om veiligheid en verstedelijking in samenhang te bekijken. Milieu en ruimte moeten gelijkwaardige partners zijn bij de implementatie van de Omgevingswet. Dat is nu niet het geval bij de pilots omgevingsplannen of bestemmingsplannen verbrede… Lees meer »

Derk Loorbach pleit voor ‘balansbegroting'
‘Voor elke euro in asfalt ook een euro in emissieloze collectieve mobiliteit’

‘Investeer naast elke euro in asfalt ook een euro in emissieloze collectieve mobiliteit.’ Met deze maatregel roept hoogleraar socio-economische transities Derk Loorbach het nieuwe kabinet op om de mogelijkheden van gewenste transities te omarmen. ‘Hoe langer we vast blijven houden aan oude regimes, des te disruptiever worden grote maatschappelijke ontwikkelingen’. Derk Loorbach is hoofdspreker op… Lees meer »

Lelystad wordt multimodaal knooppunt
‘Flevokust Haven’ verrijst uit IJsselmeer

Lelystad goederenhaven, het zal even wennen zijn. Toch is dit binnenkort realiteit als de gloednieuwe kade opengaat en de eerste binnenvaartschepen aanmeren om hun lading stukgoed, bulk en containers af te zetten of op te pikken. Dit is een ingekorte versie van het artikel in ROmagazine 10, oktober 2017 Flevokust Haven gaat de economische basis… Lees meer »

‘Omgevingswet net zo ingrijpend als transitie sociaal domein’

Jop Fackeldey is opgetogen over de brief van minister Schultz over de Omgevingswet. Dat heeft niet in eerste plaats te maken met de duidelijkheid over de invoeringsdatum, maar vooral met het woord ‘transitie’ dat de minister gebruikt. ‘Als je vanwege het uitstel van invoering van de Omgevingswet denkt dat je achterover kunt leunen, dan heb je het… Lees meer »

Seminar Omgevingsgericht aan de slag

 Werken met de nieuwe Wet natuurbescherming, Ladder en Wabo  Een nieuwe Wet natuurbescherming in januari, een vernieuwde Ladder en veel ontwikkelingen op het gebied van het omgevingsrecht. Voor de ruimtelijke professional verandert er veel. Tijdens het ROm-seminar ‘Omgevingsgericht aan de slag’ op donderdag 23 november in Amersfoort zetten drie experts de veranderingen voor u op… Lees meer »