Maakbaarheidsgeloof

Grootse opgaven versterken het geloof in maakbaarheid, techniek en innovatie. Dat zien we bij het klimaatbeleid en de energietransitie. Dertig jaar geleden was dat ook zo, met de ‘grote nota’s’ van VROM. Er is sindsdien veel groots tot stand gebracht, maar wat is er over van de erfenis van VROM. Wat had de M aan… Lees meer »

Bouwt u voor starters of voor doorstromers? Lees dit voor u begint

Verhuisgedrag van ouderen kun je beïnvloeden. Niet alleen met een aantrekkelijk woonproduct, maar vooral door een juiste locatie in de eigen sociale omgeving van de doelgroep, stellen hoogleraar Peter Boelhouwer en ABF-directeur Berry Blijie. Ze reageren op onderzoek van Gert Jan Hagen, die met een data-analyse aantoont dat sturen op doorstroming een grote verhuisketen op… Lees meer »

Heiloo en Wierden geven vorm aan participatie rond omgevingsvisie
Landschap verbindt!

Veel gemeenten zijn op zoek naar een zinvolle manier om hun burgers bij het opstellen van de omgevingsvisie te betrekken. In Heiloo en Wierden maakten boeren en omwonenden gezamenlijk een toetsingskader voor nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen op basis van breedgedragen landschapskwaliteiten. Naast input voor de omgevingsvisie zorgden de bewonersbijeenkomsten voor meer wederzijds begrip tussen de gebruikers… Lees meer »

Komen er NOVI-wijken of wordt het NOVI-spread?

De huidige woningbouwopgave is groter dan de Vinex-opgave destijds. Geen tijd om de woningmarkt ruimtelijk of wat betreft infrastructuur en OV-voorzieningen te knevelen, stellen Hans Reijnen van Gregor Heemskerk van Twynstra Gudde. Ze baseren zich daarbij op het parlementair onderzoek Huizenprijzen (2013). ‘Een ezel stoot zich niet tweemaal aan dezelfde woningbouwopgave.’ Door: Hans Reijnen en… Lees meer »

Data-analyse wijst uit: nu al te veel eengezinswoningen

Doorstroming werkt, blijkt uit onderzoek dat Springco Urban Analytics uitvoerde in opdracht van de provincie Utrecht. De opbrengst: tot drie verhuisbewegingen per doorstromer en vele vrijkomende huizen voor jonge gezinnen. Daarom moet je geen eengezinshuizen bouwen maar appartementen, en ouderen met een eengezinshuis voorrang geven om daarin te wonen. Dit nieuwsartikel is gebaseerd op het… Lees meer »

Het geheim van integrale gebiedsontwikkeling

Kjell-Erik Bugge en Margot Sloot/k.e.bugge@saxion.nl Kjell-Erik Bugge is lector Ontwikkeling Werklocaties aan de hogeschool Saxion, Margot Sloot is adviseur gebiedsontwikkeling bij Arcadis, margot.sloot@arcadis.com Een cultuurverandering naar effectief vraaggericht werken De toekomstige gebiedsontwikkelaar weet participatie en integraliteit effectief te combineren bij strategische keuzes voor de fysieke leefomgeving. Dat klinkt fraai, maar hoe doe je dat dan… Lees meer »

Herontwikkeling FNV-hoofdkantoor Middelland: Afwegen, fixeren, bouwen

In 100 dagen lukte het om de besluitvorming te forceren rond de herbestemming van het FNV-hoofdkantoor in Woerden. Voor die prestatie riep een vakjury het project uit tot winnaar van de 100 Dagen Challenge van de Provincie Utrecht om nieuwe, lopende of vastgelopen woningbouwplannen van een impuls te voorzien met als doel concreet zich te… Lees meer »

Masterclass: zo maak je een gemeente gezond, slim en veilig (17 september)

De opkomst van nieuwe technologieën verandert de manier waarop we leven, zaken doen en met elkaar omgaan. Dit geeft nieuwe mogelijkheden, maar ook nieuwe eisen aan hoe de gemeente moeten werken voor haar inwoners en bedrijven. Aspecten die daarbij een rol spelen zijn: veiligheid, duurzaamheid, privacy, energietransitie, gezondheid. Om gemeenten te ondersteunen bij deze transitie organiseert… Lees meer »

Aan de slag met de RES?

    ROm & Stadszaken.nl werkseminar De energietransitie als regionale opgave DE LAATSTE PLAATSEN! Ruimtelijke inpassing en draagvlak zijn cruciale voorwaarden bij de Regionale Energiestrategie (RES). Het kabinet moet dat nu even overlaten aan de regionale overheden, stelt de Flevolandse gedeputeerde Jop Fackeldey nadrukkelijk. Hij is namens de IPO portefeuillehouder voor de energiestransitie en hoofdspreker… Lees meer »

Back to the future met Ruimte voor de Rivier

auteurs Anne-Geer de Groot, Arie-Jan Arbouw, Annika Hesselink (allen Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat) Omgevingsveiligheid in de geest van de Omgevingswet Het programma Ruimte voor de Rivier is klaar en houdt op te bestaan. Een moment voor reflectie, in de geest van de Omgevingswet. Want het programma heeft zich gepresenteerd als een mogelijk inspirerend voorbeeld… Lees meer »