Masterclass: Besturen van de Smart City (nov-dec 2018)

Wat is big data en hoe zet je het in? Wat is de nieuwe bestuurkundige opgaven door technologisering? En welke ethische vragen moeten we op lossen voor we echt smart zijn? Kortom, hoe bestuur je de smart city? MASTERS Tijdens de door de BNSP en de Future City Foundation ontwikkelde Masterclass ‘Besturen van de Smart City’ (8,… Lees meer »

Masterclass: Ontwerpen van de Smart City (sept-okt 2018)

Wat is big data en hoe zet je het in? Wat is de nieuwe stedebouwkundige opgave door internet? En welke ethische vragen moeten we op lossen voor we echt smart zijn? Tijdens de door de BNSP (Beroepsvereniging van Nederlandse Stedebouwkundigen en Planologen) en de Future City Foundation ontwikkelde Masterclass ‘Ontwerpen van de Smart City’ (11, 25 september en 9… Lees meer »

Inspiratiemiddag Groene Metropool op 28 juni

Aantrekkelijk en veelzijdig groen is bepalend voor de kwaliteit van leven in steden. Dat is inmiddels geen nieuws meer. Maar, wat is er nodig om de waarde van het groen voor woongenot, recreatie, gezondheid, klimaatbestendigheid en vestigingsklimaat te benutten? Hoe geef je de groene inrichting en het beheer vorm in de dynamiek van stedelijke netwerken?… Lees meer »

Summerschool Maak Zuid-Holland Gelukkig (27-29 aug)

Zuid-Holland wil de gelukkigste provincie van Nederland worden. Maar dat kan helemaal niet! Dit is de dichtstbevolkte provincie van het land, waar we dagelijks rijen dik aansluiten in de file. En met een zowel een luchthaven als een zeehaven en een enorm oppervlakte aan kassen, is er een haat-liefde verhouding tussen ruimte, milieu en economie.… Lees meer »

Mini-masterclass Cluster- en Campusvorming op dinsdag 26 juni

Meld je aan via deze link. Wanneer is het zinvol om als overheid of regio actief een economisch cluster of een campus te stimuleren met geld en beleid? Veel Nederlandse gemeenten en regio’s zetten immers actief in op het stimuleren van economische clusters en campussen. Centraal staat vaak het stimuleren van innovatie, kennisvalorisatie en economische… Lees meer »

Summerschool Ontwerp het (veilige) energielandschap (4-6 juli)

In Hoogeveen wordt geëxperimenteerd met een wijk op waterstof. Dat kan zomaar eens de brandstof van de toekomst worden, maar het vergt ook een flinke ontwerpopgave. Want hoe ziet Drenthe eruit als er honderden hectares aan zonnepanelen bijkomen en hoe ontwerp je een veilige waterstofwijk? Daarover organiseert het Kennislab voor Urbanisme de summerschool ‘Ontwerp het… Lees meer »

‘Ook bouwen in de stadsregio, naast verdichten’

Jessie Wagenaar, directeur Verkoop en Gebiedsmarketing BPD Eerst bouwen in de stadsregio voor starters en jonge gezinnen, daarnaast kijken of we stedelijke woonmilieus kunnen creëren voor andere specifieke doelgroepen. Jessie Wagenaar, bij gebiedsontwikkelaar BPD verantwoordelijk voor verkoop en gebiedsmarketing, draait de volgorde in de bekende discussie om. ‘De urgentie is te groot. We kunnen woningzoekenden… Lees meer »

Seminar: Circulaire herstructurering van bedrijventerreinen op 21 juni

Meld je hier direct aan.  Op donderdag 21 juni organiseren Bureau Stedelijke Planning en BT het middagseminar ‘Circulaire herstructurering van bedrijventerreinen’. Experts uit het vakgebied gaan met u aan de slag om de circulaire herontwikkeling van verouderde bedrijventerreinen op gang te brengen. Veel bedrijventerreinen in Nederland kampen met veroudering en leegstand. De vaak gunstige ligging… Lees meer »

2/3 ambtenaren vindt dat ontwikkelaar onterecht mikt op nieuwe uitleglocaties
Gemeente verwijt bouwwereld ‘oude reflexen’

Een grote meerderheid van gemeenten vindt dat projectontwikkelaars te gemakkelijk grijpen naar oude reflexen: bouwen op uitleglocaties buiten de stad. Ontwikkelaars daarentegen vinden dat de ruimtelijke wereld ‘geobsedeerd’ is door stedelijke verdichting en voorbij gaat aan de woonwensen van gewone mensen. Die willen vooral een groene en ruimte leefomgeving. Dat is een van een uitkomsten… Lees meer »