Beginselgericht in plaats van normgericht

auteurs Fred Kistenkas, Albert de Graaf, Maarten Willemen / fred.kistenkas@wur.nl Fred Kistenkas is senior onderzoeker bij Wageningen University en Wageningen Environmental Research. Albert de Graaf is beleidsadviseur bij Provincie Flevoland, Maarten Willemen bij PEFC Nederland. Regels kunnen niet alles regelen. Beginselen blijken dat wel te kunnen, zo leert ons het bosbeleid. Het bosrecht kan als… Lees meer »

‘Alleen samen houden we het centrum van Bodegraven up-to-date’

Auteur Jan Jager Het toekomstperspectief voor de fysieke detailhandel is ronduit grillig. Dat heeft grote gevolgen voor de centra van onze dorpen en steden, die vaak als monofunctioneel winkelgebied zijn ingericht. Herbestemmen en herschikken lijkt het devies. Maar hoe doe je dat met meer dan honderd eigenaren? Elkaar beter leren kennen lijkt een goed begin.… Lees meer »

Wat bedoelen we nou eigenlijk met vage terminologie als ‘integraal werken’ en ‘integrale besluitvorming’?
‘Het gaat om de manier van werken, niet zozeer om de uitkomst’

auteur Roel Sillevis Smitt Roel Sillevis Smitt is adviseur omgevingsrecht/Omgevingswet bij AT Osborne (Legal Services). ‘We moeten integraal werken’ en ‘We willen van een houding van ‘nee, tenzij’ naar een houding van ‘ja, mits’’. Hoort of ziet u deze uitspraken ook geregeld in een overlegruimte, bij de koffieautomaat of in beleidsstukken, als het over de… Lees meer »

Masterclass: een slimme stad, zo doe je dat (5 nov – gratis)

5 november | boeklancering ‘Een slimme stad, zo doe je dat’ | Amersfoort Hoe ontwerpen we de smart city? Dat heeft Future City Foundation samen met 26 partners afgelopen jaar onderzocht in het Smart Stedenbouw-project. Op dinsdag 5 november organiseren we een – gratis – masterclass waarin we de nieuwe ontwerpprincipes voor de future city… Lees meer »

Minister Kajsa Ollongren:
‘We denken wel degelijk na over slimme financiering van gebiedsontwikkeling’

Auteur: Marcel Bayer De ontwerp-NOVI is een veelomvattende visie geworden met veel en hoge ambities, juist in een tijd dat er heel veel verandert: het klimaat, de energievoorziening, de economie. De overheid wil heel veel ballen in de lucht houden: duurzaamheid, circulariteit, leefkwaliteit, concurrentiepositie, biodiversiteit, sociaal inclusief. Dat heeft het risico dat we onvoldoende snel… Lees meer »

Werken met ‘dikke’ en ‘dunne’ regio’s

auteur Kees Terlouw/k.terlouw@uu.nl Kees Terlouw is universitair docent en onderzoeker sociale geografie en planning aan de Universiteit Utrecht. Nederland moet verduurzamen, maar hoe moet dat gebeuren? In deze ‘populistische’ tijden zien velen veranderingen als een bedreiging en wordt het rekening houden met bestaande nationale en regionale identiteiten steeds belangrijker. Wat is de relatie tussen regio’s,… Lees meer »

Spanning tussen geest en letter van de Omgevingswet

auteurs Sarah Ros, Jan Rotmans Sarah Ros is bestuursadviseur fysieke leefomgeving en Omgevingswet, Jan Rotmans is hoogleraar Transitiekunde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam Levendige en leefbare dorpskernen maken we met elkaar Voor de gemeente Beesel zijn leefbaarheid en levendigheid van de kernen Beesel, Offenbeek en Reuver van groot belang. Echter, de aantrekkelijkheid van de centra… Lees meer »

Zes hindernissen op de weg naar een nieuw mobiel netwerk
Help, 5G komt eraan!

AUTEUR YVONNE VENDRIG-DE PUNDER Yvonne Vendrig-de Punder is arts Maatschappij en Gezondheid bij GGD Rotterdam-Rijnmond en werkt tevens als zelfstandig journalist. Een kleine technologische revolutie wordt het genoemd, het nieuwe mobiele netwerk 5G. Het belooft sneller en betrouwbaarder te zijn dan het huidige 4G, met bovendien een veel grotere capaciteit. Dat is niet alleen fijn… Lees meer »

Hitte in kleine kernen

auteurs Teun Terpstra, Marcel Tonkes, Cor Jacobs | t.terpstra@hkv.nl Teun Terpstra werkt bij advies- en onderzoeksbureau HKV – Lijn in water, Marcel Tonkes is beleidsontwikkelaar bij de Provincie Overijssel, Cor Jacobs werkt bij Wageningen Environmental Research We weten uit onderzoek in onder meer Amsterdam, Rotterdam en Den Haag dat de oppervlaktetemperatuur in steden overdag 10… Lees meer »