Circulaire dilemma’s

Bij de transformatie van de Bijlmerbajes naar het woongebied Bajes Kwartier[1] in Amsterdam is circulariteit uitgangspunt. Er is een groot circulair team samengesteld dat in een proces van cocreatie probeert de kansen te pakken die hergebruik van bouwmaterialen en een circulair bouwproces bieden. In het team zitten zowel circulaire ontwerpspecialisten van het loopbedrijf en materiaalexperts,… Lees meer »

De praktische implementatie van een bestuurlijk-juridisch concept
Paradigmawisseling door te sturen op gebruiksruimte

Het opschuiven van de ingangsdatum van de Omgevingswet biedt extra kansen om te oefenen met het beleidsmatige concept gebruiksruimte. Door dat nu al centraal te stellen kunnen bestuurders, burgers en bedrijven nadenken over de langetermijnambities voor de kwaliteit van de fysieke leefomgeving van maatschappij en bestuur. Het concept bevordert een structurele ontwikkeling, uitvoering en evaluatie… Lees meer »

Kansen duurzame bodemenergie onbenut door regelgeving en gebrek aan capaciteit
De opmars van de warmtepompen

Als de regels niet snel worden versoepeld en boorbedrijven het tempo van de woningbouwopgave niet weten bij te benen, leggen ook gesloten, comfortabele en duurzame bodemenergiesystemen het straks af tegen de minder duurzame maar makkelijker te installeren én veel goedkopere luchtwarmtepompen. Het jaarlijks aantal geïnstalleerde open WKO-systemen is inmiddels al met 99 procent gereduceerd. Dit… Lees meer »

Actief ingrijpen voor behoud unieke kwaliteiten
De Groen-blauwe Metropool

Nederland heeft een sterke internationale aantrekkingskracht, juist vanwege de fijnmazige en karakteristieke stedelijke en landschappelijke verscheidenheid. Versterken we die aantrekkelijke groen-blauwe metropool of laten we de Randstad zonder sturing de komende twintig jaar uitdijen en wordt ons land een stedelijke lappendeken? Volgens Pieter van der Heijde, algemeen directeur van Bureau Stedelijke Planning, is actief ingrijpen… Lees meer »

4 juli in Hoogeveen
Seminar Waterstof is de toekomst

In het Noorden zijn ze ervan overtuigd: waterstof is de brandstof van de toekomst! Ze spreken er zelfs al van de ‘groene waterstofeconomie van het Noorden’. Als dit de toekomst gaat worden, hoe ziet die er dan uit? Hoe werkt waterstof en hoe kun je het toepassen? En hoe maak je het duurzame waterstof? Kom… Lees meer »

Stichtse Vecht baseert omgevingsvisie op cultureel erfgoed
Trendlijnen maken kernkwaliteiten zichtbaar

Cultureel erfgoed kan een bijzondere rol spelen in gemeentelijke omgevingsvisies. Het heeft de kracht om uiteenlopende opgaven met elkaar te verbinden en mensen sterker bij het debat over hun leefomgeving te betrekken. Zo formuleerden ontwerpers en bewoners in de gemeente Stichtse Vecht acht ‘trendlijnen’ als toetsingskader voor nieuwe plannen. De invoering van de Omgevingswet mag… Lees meer »

Aanbesteden gebiedsontwikkeling
Ook gemeente loopt warm voor partnerselectie

Bij het aanbesteden van een gebiedsontwikkeling zijn meer gemeenten vóór het selecteren van een vaste samenwerkingspartner in plaats van een conventionele gunning op basis van een plan, bijvoorbeeld via een EMVI-procedure, dan tegen. Ontwikkelaars zijn in overgrote meerderheid vóór partnerselectie. Dat blijkt uit een enquête van vakblad ROm/Stadszaken.nl, Praktijkleerstoel Gebiedsontwikkeling TU Delft in samenwerking met… Lees meer »

Masterclass: Ontwerpen van de Smart City (nov-dec 2018)

Wat is big data en hoe zet je het in? Wat is de nieuwe stedebouwkundige opgave door internet? En welke ethische vragen moeten we op lossen voor we echt smart zijn? Tijdens de door de BNSP (Beroepsvereniging van Nederlandse Stedebouwkundigen en Planologen) en de Future City Foundation ontwikkelde Masterclass ‘Ontwerpen van de Smart City’ (28 november, 5 en 12… Lees meer »

Inspiratiemiddag Groene Metropool op 13 september

Aantrekkelijk en veelzijdig groen is bepalend voor de kwaliteit van leven in steden. Dat is inmiddels geen nieuws meer. Maar, wat is er nodig om de waarde van het groen voor woongenot, recreatie, gezondheid, klimaatbestendigheid en vestigingsklimaat te benutten? Hoe geef je de groene inrichting en het beheer vorm in de dynamiek van stedelijke netwerken?… Lees meer »