Woningbouw en gemeentepolitiek
Waarom Leusden moet bouwen voor de buren

Gemeenten in de buurt van grote steden voelen de druk van de overspannen woningmarkt aan den lijve. Daags voor de gemeenteraadsverkiezingen kloppen steeds meer stedelingen aan bij de gemeentepoort. Maar bouwen voor deze nieuwe groep ‘vluchtenden’ gaat niet van harte. Volgens burgemeester Titia Cnossen van de Gemeente Woudenberg zijn er genoeg inhoudelijke argumenten om dat… Lees meer »

Debatseminar ‘Waar bouwen we in de stadsregio?’

Dat we moeten bouwen in stedelijk gebied weten we allemaal. En dat we gezien de woonvraag ook buiten bestaande stadsgrenzen moeten denken, is voor iedereen inmiddels wel duidelijk. Er ligt met name een opgave voor gemeenten rondom de grote steden. Maar waar bouwen we? En hoe koppelen we de opgave aan andere belangrijke opgaven rondom… Lees meer »

Wat weet en moet de gemeenteraad met de Omgevingswet?
Gevraagd: actievere opstelling raadsleden

auteurs Marcel Bayer en Jan Jager Raad moet initiatief nemen bij participatie en democratische vernieuwing Met de gemeenteraadsverkiezingen in aantocht, vroegen vakblad ROm en Stadszaken.nl bestuurders, beleidsambtenaren, professionals en raadsleden wat ze weten van hun nieuwe rol met de Omgevingswet. Het meest genoemd werden: meer ruimte voor initiatieven en lokale afweging, integraler werken en sterkere… Lees meer »

Het Nederlandse cultuurlandschap van de 21e eeuw
Een gezamenlijk verhaal en gedeelde regie

Grote opgaven als klimaatadaptatie, energietransitie en schaalvergroting in de landbouw vragen om een gezamenlijke visie en gedeelde regie op onze leefomgeving. Afgelopen najaar discussieerden ruim achtduizend professionals, ondernemers en burgers tijdens de Landschapstriënnale in Haarlemmermeer over deze belangrijke uitdagingen. Gastheer en akkerbouwer Dirk Molenaar had zijn erf speciaal voor de manifestatie laten ombouwen tot expositieruimte… Lees meer »

Burgers krijgen lucht van lakse overheden en binden strijd aan

Burgers onthulden vanochtend verkeersborden op plekken waar de lucht zo sterk vervuild is dat de Europese luchtkwaliteitswet wordt overtreden. De onthulling vormt het startsein voor een jaar lang actie voor gezonde lucht. Een strijd die de burgers, als Luchtwachters, samen met Milieudefensie gaan voeren. Ze willen dat de lucht in hun stad zo snel mogelijk… Lees meer »

Bestuurlijke afwegingsruimte als proces
De haarlemmerolie van de Omgevingswet

Afwegingsruimte zien als proces en niet als instrument; met die benadering hoeft de overheid niet meer bang te zijn om los te laten, is de stellige overtuiging van Wim Tijssen. Fysiek-ruimtelijke planningsvraagstukken kunnen zo werkelijk integraal aangevlogen worden met de gebiedsopgave als uitgangspunt. De lessen van Stad en Milieu blijven actueel. Dit is een verkorte… Lees meer »

Zuid-Limburg zet de toon met innovatieve retailagenda
Samen voor een sterke hoofdwinkelstructuur

Het Maankwartier bij Station Heerlen moet de hoofdstad van de voormalige Oostelijke Mijnstreek de grandeur van weleer teruggeven, nadat het glans had verloren door de mijnsluitingen, de sloopwoede van achtereenvolgende gemeentebesturen en de heroïnespuit. Vlak voor de jaarwisseling schaarden de laatste van achttien Zuid-Limburgse gemeenten zich achter de Structuurvisie Ruimtelijke Economie Zuid-Limburg (SVREZL), een eerste… Lees meer »

Windenergieopgave in Rotterdamse havengebied
Met burgers zoeken naar kansen

De Rotterdamse regio bouwt gestaag het potentieel aan windenergie uit. Actieve sturing door gemeenten en provincie gaat hand in hand met open minded en strategisch omgevingsmanagement. Selectieve inzet van de diverse instrumenten en het op enige wijze ‘teruggeven’ aan de omgeving zijn hier onlosmakelijk aan verbonden. Dat heeft de Gemeente Rotterdam inmiddels geleerd. Dit is… Lees meer »

Nederlander heeft geen idee wie de burgemeester is

De helft van de Nederlanders weet niet wie hun burgemeester is en heeft geen vertrouwen in de lokale politiek. Een meerderheid gaat op 21 maart wel stemmen. Sociale huurwoningen, armoede en veiligheid zijn de belangrijkste thema’s. Dat blijkt uit gezamenlijk onderzoek van ROm/Stadszaken.nl en USP Marketing Consultancy. Tevens blijkt uit het onderzoek dat bijna 70% van… Lees meer »