10 ontwerpvisies voor de 5 grote steden in 2040

Na 9 maanden onderzoek doen, ontwerpen aan en discussiëren over nieuwe manieren van stad maken, zijn vandaag de uitkomsten van de ontwerpstudie ‘De stad van de toekomst’ gepresenteerd. Gedurende 2018 is door ontwerpteams, gemeenten en een groot netwerk aan betrokken experts gewerkt aan integrale ontwerpen voor vijf testlocaties van 1×1 km in Amsterdam, Rotterdam, Den… Lees meer »

Adaptieve planning voor een zelfontvouwend landschap

auteurs Ward Rauws, Christian Zuidema, Gert de Roo/w.s.rauws@rug.nl Opmaat voor de NOVI Begin volgend jaar presenteert het kabinet de concept-NOVI, waarin de hoofdlijnen voor de toekomstige ontwikkeling en inrichting van de fysieke leefruimte worden vastgelegd. ROm biedt ruimte aan vakgenoten om het debat te voeden met hún visie over waar het naartoe moet en wat… Lees meer »

Brede samenwerking voor aanpak vakantieparken

Tussen de zes- en negenduizend mensen hebben voor langere of korte tijd hun vaste woon- en verblijfplaats op een vakantiepark, gelegen in een van de elf gemeenten op de Veluwe. Dat blijkt uit een verkennend onderzoek van het kennisinstituut Platform31 dat samen met de elf gemeenten de permanente bewoning in kaart heeft gebracht. Het onderzoek… Lees meer »

Een biografie van het beekdal

Auteur Jaco Boer Waterschappen betrekken cultuurhistorie bij beekherstelprojecten Een biografie van het beekdal Waterschappen in Oost- en Zuid-Nederland werken op verschillende plaatsen aan het vernieuwen van oude beekdalen. Bij het herstel van natuurwaarden en de aanpak van verdroging en wateroverlast kan kennis over de geschiedenis van het landschap inspiratie en draagvlak opleveren. Bij de Leuvenumse… Lees meer »

Een groene stad is een klimaatadaptieve stad

Slechts 10 procent regenwaterafvoer in het riool. Een afname van de gevoelstemperatuur met 22 graden tijdens snikhete dagen. Groen koelt de stad en zorgt dat het water ons niet naar de lippen stijgt. Maak de stad dan ook klimaatadaptief, zoals in Leiden. Met meer ruimte voor groen: ondergronds, op het maaiveld, op het dak en… Lees meer »

Seminar complexe gebiedsontwikkeling

Nederland moet bouwen. Maar tussen beleid en uiteindelijk resultaat schuilt een steeds complexere uitvoeringspraktijk. Op het seminar Sturen op complexe gebiedsontwikkeling dat Stadszaken samen met Twynstra Gudde organiseert, ontrafelen we die complexe werkelijkheid aan de hand van drie thema’s die we koppelen aan drie actuele praktijkcases, mét direct betrokkenen: Gebiedsontwikkeling Jaarbeursplein (rondleiding) / Pim Venema Financieel… Lees meer »

Lessons learned van een succesvolle stedelijke kavelruil in Winterswijk
Waardeloos voor de een, waardevol voor de ander

Stedelijke kavelruil heeft in Winterswijk een belangrijke bijdrage geleverd aan het succesvol herontwikkelen van meerdere gebieden rondom het centrum. Belangrijk was om de gebiedsvisie centraal te stellen in het proces, en niet de kavelruil. Winterswijkers, investeerders en vastgoedeigenaren maakten samen visies die de komende jaren worden uitgevoerd. Robert Lautenbach, Andries Geerse en Larissa Guschl delen… Lees meer »

Leren van natuurlijke en historische systemen
Ontwerpen aan een klimaatrobuust land

auteur Jaco Boer ‘De strijd tegen klimaatverandering en wateroverlast zal nooit af zijn’ (Henk Ovink) Steden verdichten én hittebestendig maken Spectaculair stedelijk landschap van Rotterdam Central District moet groener en blauwer worden. Kade Eindhoven. Kijken naar het verleden en van daaruit voorstellen doen waarin uiteenlopende opgaven slim met elkaar zijn gecombineerd. Dat is de aanpak… Lees meer »