Zoektocht naar de werkelijke betekenis van wollige termen
‘Ja, mits’ als brug tussen conflicterende belangen

Roel Sillevis SmittRoel Sillevis Smitt is adviseur omgevingsrecht/Omgevingswet bij AT Osborne (Legal Services). ‘We moeten integraal werken’ en ‘We willen van een houding van ‘nee, tenzij’ naar een houding van ‘ja, mits’. Hoort of ziet u deze uitspraken ook geregeld in een overlegruimte, bij de koffieautomaat of in beleidsstukken, als het over de Omgevingswet gaat?… Lees meer »

Geen woorden maar daden met de Omgevingswet

Auteurs Sarah Ros, Jan Rotmans Sarah Ros is bestuursadviseur fysieke leefomgeving en Omgevingswet, Jan Rotmans is hoogleraar Transitiekunde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam De Omgevingswet is erop gericht om de oeroude kloof tussen beleid en uitvoering te verkleinen. Met de stikstof en PFAS blijkt maar eens hoe groot die kloof nog is. Overheden moeten duidelijke… Lees meer »

De grootste opgave ligt bij de particuliere vooroorlogse woningen
Op zoek naar het ‘gaslek’ van Nederland

Auteur Marcel Bayer in samenwerking met Gert Jan Hagen en Cyril Crutzen (Springco) Gemeenten werken hard aan de visie en aanpak van de energietransitie, meestal samen met buurgemeenten in het kader van de Regionale Energiestrategie (RES). Een complexe opgave, waar veel belangen en partijen een rol bij spelen. Warmte heeft de hoogste prioriteit, vanwege de… Lees meer »

Een zee vol plannen

Auteurs Robbert Coops en Bas Eenhoorn     Robert Coops is sociaal geograaf, communicatieadviseur en lobbyist, Bas Eenhoorn is geograaf, politicus en bestuurder De Waddenzee is nationaal en internationaal bedekt met afspraken, fijnmazige bestuurlijke arrangementen, sectorale, regionale en lokale beleidskaders die een ware bestuurlijke en bestuursrechtelijke stapeling vormen boven nationale en vooral Europese richtlijnen en nota’s. Ook… Lees meer »

Beginselgericht in plaats van normgericht

auteurs Fred Kistenkas, Albert de Graaf, Maarten Willemen / fred.kistenkas@wur.nl Fred Kistenkas is senior onderzoeker bij Wageningen University en Wageningen Environmental Research. Albert de Graaf is beleidsadviseur bij Provincie Flevoland, Maarten Willemen bij PEFC Nederland. Regels kunnen niet alles regelen. Beginselen blijken dat wel te kunnen, zo leert ons het bosbeleid. Het bosrecht kan als… Lees meer »