Masterclass: een slimme stad, zo doe je dat (5 nov – gratis)

5 november | boeklancering ‘Een slimme stad, zo doe je dat’ | Amersfoort Hoe ontwerpen we de smart city? Dat heeft Future City Foundation samen met 26 partners afgelopen jaar onderzocht in het Smart Stedenbouw-project. Op dinsdag 5 november organiseren we een – gratis – masterclass waarin we de nieuwe ontwerpprincipes voor de future city… Lees meer »

Minister Kajsa Ollongren:
‘We denken wel degelijk na over slimme financiering van gebiedsontwikkeling’

Auteur: Marcel Bayer De ontwerp-NOVI is een veelomvattende visie geworden met veel en hoge ambities, juist in een tijd dat er heel veel verandert: het klimaat, de energievoorziening, de economie. De overheid wil heel veel ballen in de lucht houden: duurzaamheid, circulariteit, leefkwaliteit, concurrentiepositie, biodiversiteit, sociaal inclusief. Dat heeft het risico dat we onvoldoende snel… Lees meer »

Werken met ‘dikke’ en ‘dunne’ regio’s

auteur Kees Terlouw/k.terlouw@uu.nl Kees Terlouw is universitair docent en onderzoeker sociale geografie en planning aan de Universiteit Utrecht. Nederland moet verduurzamen, maar hoe moet dat gebeuren? In deze ‘populistische’ tijden zien velen veranderingen als een bedreiging en wordt het rekening houden met bestaande nationale en regionale identiteiten steeds belangrijker. Wat is de relatie tussen regio’s,… Lees meer »

Spanning tussen geest en letter van de Omgevingswet

auteurs Sarah Ros, Jan Rotmans Sarah Ros is bestuursadviseur fysieke leefomgeving en Omgevingswet, Jan Rotmans is hoogleraar Transitiekunde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam Levendige en leefbare dorpskernen maken we met elkaar Voor de gemeente Beesel zijn leefbaarheid en levendigheid van de kernen Beesel, Offenbeek en Reuver van groot belang. Echter, de aantrekkelijkheid van de centra… Lees meer »

Zes hindernissen op de weg naar een nieuw mobiel netwerk
Help, 5G komt eraan!

AUTEUR YVONNE VENDRIG-DE PUNDER Yvonne Vendrig-de Punder is arts Maatschappij en Gezondheid bij GGD Rotterdam-Rijnmond en werkt tevens als zelfstandig journalist. Een kleine technologische revolutie wordt het genoemd, het nieuwe mobiele netwerk 5G. Het belooft sneller en betrouwbaarder te zijn dan het huidige 4G, met bovendien een veel grotere capaciteit. Dat is niet alleen fijn… Lees meer »

Hitte in kleine kernen

auteurs Teun Terpstra, Marcel Tonkes, Cor Jacobs | t.terpstra@hkv.nl Teun Terpstra werkt bij advies- en onderzoeksbureau HKV – Lijn in water, Marcel Tonkes is beleidsontwikkelaar bij de Provincie Overijssel, Cor Jacobs werkt bij Wageningen Environmental Research We weten uit onderzoek in onder meer Amsterdam, Rotterdam en Den Haag dat de oppervlaktetemperatuur in steden overdag 10… Lees meer »

Masterclass Ruimtelijke Ordeningsrecht

14 november 2019 BCN Utrecht In één dag op de hoogte van de verschillende RO-instrumenten uit de Wro, Wabo en Chw. Meer informatie:  https://www.schulinck.nl/Opleiding-Omgevingsrecht-Masterclass-Ruimtelijke-Ordeningsrecht

Schoonheid van het landschap vraagt om verantwoordelijkheid
De mythe van tijdelijke zonneparken

auteur Frank Stroeken Frank Stroeken is Ateliermeester AtelierOverijssel Zonneparken zijn een noodzakelijkheid, maar ze vormen ook een ontwikkeling die veel landschappelijke schoonheid op het spel zet. Zeker als we in ogenschouw nemen dat de huidige aantallen verveelvoudigen in de komende jaren. Aterliermeester Frank Stroeken gelooft niet zo in de gedachte van tijdelijkheid. Die leidt tot… Lees meer »

Terechte uitgangspunten, verrassende keuzes
Bemoedigende voortzetting van onze ruimtelijke ordeningstraditie

Auteur Cees-Jan PenDr. Cees-Jan Pen is lector De Ondernemende Regio bij Fontys Hogescholen. Het concept van de nationale omgevingsvisie – een duurzaam perspectief voor onze leefomgeving – is een inspirerende, maar ook agenderende verrassing over waar en hoe ruimte voor wonen en werken moet worden gevonden. Niet de economie en het vestigingsklimaat zijn leidend, maar… Lees meer »