Hitte in kleine kernen

auteurs Teun Terpstra, Marcel Tonkes, Cor Jacobs | t.terpstra@hkv.nl Teun Terpstra werkt bij advies- en onderzoeksbureau HKV – Lijn in water, Marcel Tonkes is beleidsontwikkelaar bij de Provincie Overijssel, Cor Jacobs werkt bij Wageningen Environmental Research We weten uit onderzoek in onder meer Amsterdam, Rotterdam en Den Haag dat de oppervlaktetemperatuur in steden overdag 10… Lees meer »

Masterclass Ruimtelijke Ordeningsrecht

14 november 2019 BCN Utrecht In één dag op de hoogte van de verschillende RO-instrumenten uit de Wro, Wabo en Chw. Meer informatie:  https://www.schulinck.nl/Opleiding-Omgevingsrecht-Masterclass-Ruimtelijke-Ordeningsrecht

Schoonheid van het landschap vraagt om verantwoordelijkheid
De mythe van tijdelijke zonneparken

auteur Frank Stroeken Frank Stroeken is Ateliermeester AtelierOverijssel Zonneparken zijn een noodzakelijkheid, maar ze vormen ook een ontwikkeling die veel landschappelijke schoonheid op het spel zet. Zeker als we in ogenschouw nemen dat de huidige aantallen verveelvoudigen in de komende jaren. Aterliermeester Frank Stroeken gelooft niet zo in de gedachte van tijdelijkheid. Die leidt tot… Lees meer »

Terechte uitgangspunten, verrassende keuzes
Bemoedigende voortzetting van onze ruimtelijke ordeningstraditie

Auteur Cees-Jan PenDr. Cees-Jan Pen is lector De Ondernemende Regio bij Fontys Hogescholen. Het concept van de nationale omgevingsvisie – een duurzaam perspectief voor onze leefomgeving – is een inspirerende, maar ook agenderende verrassing over waar en hoe ruimte voor wonen en werken moet worden gevonden. Niet de economie en het vestigingsklimaat zijn leidend, maar… Lees meer »

Een degelijke visie met de juiste prioriteiten en uitgangspunten
Duurzaam, weinig sociaal en niet concreet

Auteur Jos van Heest Jos van Heest is adviseur ruimtelijke economie en duurzaamheid & energie bij Bureau BUITEN. De concept-Nationale Omgevingsvisie (NOVI) biedt perspectief voor een duurzame en inclusieve economie met duidelijk prioriteiten en kaders. De uitwerking in concreet beleid moet nog plaatsvinden en daarbij rijst de vraag of de rijksoverheid niet te veel afwentelt… Lees meer »

Een ruimtelijk-economische beoordeling van de NOVI
Weinig bruikbare handvaten voor beleid

Auteurs René Buck, Marcel Michon René Buck en Marcel Michon zijn respectievelijk directeur en managing partner bij Buck Consultants International. De langverwachte ontwerp-NOVI schetst een duurzaam langetermijnperspectief voor onze leefomgeving. Voor het eerst sinds jaren is er een integrale visie op de ruimtelijke ordening van Nederland. En dat werd ook tijd, want duurzaamheids-, bereikbaarheids-, verstedelijkings-… Lees meer »

‘Ruimte voor 15.000 nieuwe woningen in Amsterdam Nieuw-West’

Bestaat er een alternatief voor inbreiden op plekken die eigenlijk bestemd zijn voor economisch gebruik? ROm vestigt de blik op de uitstrekte wederopbouwwijken die onze steden rijk zijn. Daar is in principe nog ruimte om te bouwen. Maar hoe doe je dat met respect voor stedenbouwkundige kwaliteiten, en hoe krijg je draagvlak bij zittende bewoners… Lees meer »

Gebiedsgerichte en kwaliteitsgerichte invalshoeken bij benutten gebruiksruimte bieden meer kansen
Balanceren tussen benutten en beschermen

Auteur Loesanne van der Geest Loesanne van der Geest is werkzaam bij Mees Ruimte & Milieu en betrokken bij het LivingLab Omgevingswet Zuid-Holland Het beleidsconcept ‘gebruiksruimte’ speelt in de toelichting bij het Besluit kwaliteit leefomgeving een centrale rol. De wetgever lijkt te beogen dat bestuurders bewuster gaan sturen op een optimale verdeling van de gebruiksruimte,… Lees meer »

Archeologie in bouwprojecten is prima te managen
De ontwikkelkracht van erfgoed

AUTEURS JOLANDA BOS EN BOUDEWIJN GOUDSWAARD/J.BOS@THE-MISSINGLINK.NL Jolanda Bos en Boudewijn Goudswaard zijn beiden erfgoedadviseur bij The Missing Link. Zij is gespecialiseerd in risicobeheersing en de waarde van erfgoed, en in de wijze waarop erfgoed te gebruiken is voor imago en identiteit in (ruimtelijke) ontwikkelingen. Hij is senior archeoloog en geeft trainingen op het gebied van… Lees meer »