Praktijkcongres ‘Natuur in de omgeving(svergunning): zo doen gemeenten dat’

| 24 april 2017

Een snelle, betaalbare en succesvolle vergunningverlening voor het onderdeel natuur in de omgevingsvergunning. Hoe kunnen gemeenten hiervoor de juiste voorwaarden scheppen, samen met provincies, omgevingsdiensten, waterschappen, projectontwikkelaars, natuurbeschermingsorganisaties en adviesbureaus? Naast een goede inhoudelijke afhandeling door de gemeente vraagt dit ook de inzet van alle partijen om duurzame natuur te realiseren die tegen een stootje kan, bijvoorbeeld via actief soortenbeleid.

De dag staat in het teken van praktische kennis, ervaringen én ambities van gemeenten en hun partners. Leg uw ervaring naast die van anderen, bespreek vragen en dilemma’s en krijg zicht op nieuwe ontwikkelingen. Het programma, met presentaties, uitwisseling van best/bad practices, workshops, spreekuren, discussietafels, speed dates en een informatiemarkt, biedt alle mogelijkheden voor uitwisseling.

Gespreksthema’s zijn onder meer de generieke ontheffing op basis van een soortenmanagementplan, inzet van gedragscodes, actief soortenbeleid, samenwerking met partners (natuurorganisaties, bouwwereld), handhaving door de gemeente, de valkuilen bij de beoordeling van de vergunningaanvraag en de bestuurlijke verantwoordelijkheid van de gemeente.

Voor wie

  • gemeentelijke diensten die betrokken zijn bij de WABO, de Wet natuurbescherming, planvorming, ecologie en handhaving;
  • provinciale diensten en omgevingsdiensten die vergunningaanvragen beoordelen, handhaven en natuurbeleid vormgeven;
  • projectontwikkelaars, soortenbeschermende organisaties, terreinbeherende organisaties en waterschappen en
  • juridische adviesbureaus en groene adviesbureaus.

Programma
Kijk hier voor het programma