Provincie Utrecht
Publiek Ondernemers

| 10 september 2019

De Provincie Utrecht zoekt 8 Publiek Ondernemers voor een aantal belangrijke thema’s.

Wie zijn wij
Heb jij de kennis en het netwerk om écht iets toe te voegen aan één van de maatschappelijke opgaven waar de provincie Utrecht voor staat?

De Provincie Utrecht zoekt ondernemende, creatieve nieuwe energie op een aantal belangrijke thema’s:

 • Binnenstedelijke Ontwikkeling ‘10.000 woningen per jaar erbij’.
 • Energietransitie ‘sneller naar duurzame energie voor iedereen’.
 • Circulaire Economie ‘Utrecht circulaire topregio in 2050’.
 • Kringloop landbouw / Klimaatakkoord landelijk gebied ‘transitie in de landbouw versnellen’.
 • Smart Mobility ‘slimme en schone kansen in mobiliteitsknooppunt Utrecht’.
 • Gebiedsontwikkeling Rijnsweerd ‘waarmaken ambities circulair bouwen en energietransitie’.


Wij zoeken maar liefst 8 ambitieuze professionals die als ‘publiek ondernemer’ de complexe opgaven in onze provincie een flinke stap verder weten te brengen. Het is de kracht van de provincie Utrecht dat we verschillende belangen en partijen kunnen verbinden en samenbrengen. Bij alles dat we doen leveren wij een essentiële bijdrage aan het verbeteren van de leefbaarheid binnen de provincie. In een hechte samenwerking met diverse overheidsorganisaties, het bedrijfsleven, publieke organisaties, en inwoners.

Je gaat resultaten boeken door samenwerken, verbinden, initiëren, vlot trekken, op een innovatieve manier werken. We zijn ambitieus: lees ons coalitieakkoord er maar op na (te vinden op www.provincie-utrecht.nl).
Zo willen wij de komende jaren 10.000 nieuwe woningen per jaar gerealiseerd krijgen, passend bij iedere portemonnee en huishouden. Daarnaast hebben we de ambitieuze doelstelling om energieneutraal te zijn in 2040 én willen we de klimaatopgave voor onze provincie aanpakken. Ook willen we, al scoort de Utrechtse metropoolregio qua economische aantrekkelijkheid nu goed, de samenwerking en organisatiekracht in de regio versterken. Dit vraagt tevens om een schaalsprong mobiliteit en slimme benutting van bestaande infrastructuur, zodat woon- en werkgebieden bereikbaar blijven, maar ook om een robuuste groene ambitie rondom grootstedelijk gebied zodat we een levend voorbeeld blijven van ‘healthy urban living’ en een vitaal en aantrekkelijk landelijk gebied.

De aard van de opgaven brengt een aanpak met zich mee die fundamenteel anders is dan in het verleden en vraagt om creativiteit en flexibiliteit bij het definiëren van de vraagstukken en het oplossen ervan. Dit vraagt om ondernemerschap in een netwerksamenleving, in een publieke context.

De doelen zijn gesteld, maar de paden zijn nog niet gebaand. Jij gaat die paden samen met jouw collega’s ontdekken. En precies daar ligt jouw uitdaging!

We zoeken ambitieuze pioniers op diverse gebieden, die ons met passie en energie gaan helpen om onze doelen te bereiken. Als jij energie krijgt van pionieren én van één van de opgaven dan zijn wij op zoek naar jou: Professional die direct van start kan op één van onderstaande thema’s; die volhardt in complexe situaties, een stevig en direct bruikbaar netwerk meeneemt zodat je ‘buiten naar binnen’ brengt. De opgaven waarvoor we op dit moment versterking zoeken zijn hieronder kort beschreven. Graag vertellen we er veel meer over, dus neem vooral even contact op.

Wat ga je doen
Binnenstedelijke ontwikkeling 2 Senior Procesmanagers
Samen met de gemeenten, woningbouwcorporaties, ontwikkelaars, beleggers, financiers en particuliere initiatiefgroepen willen we de woningbouwproductie versnellen, voor de juiste doelgroep, in de juiste kwaliteit, op binnenstedelijke locaties waar bereikbaarheid, klimaatadaptatie en gezonde leefomgeving ook een belangrijke rol spelen. Je treedt op als proactieve gelijkwaardige partner die durft uit te dagen tot nieuwe initiatieven.

Energietransitie 2 Senior Procesmanagers
De energietransitie is een complexe systeemverandering. In het stedelijk gebied moeten huishoudens en organisaties energieneutraal worden gemaakt, waarbij we de leefbaarheid en duurzaamheid van de samenleving willen verbeteren. In het buitengebied moeten alle kansen opgepakt worden om duurzame energie op te wekken waarbij naast leefbaarheid ook de belangen en schoonheid van natuur en cultuur zwaar meewegen.

Kringlooplandbouw / Klimaatopgave landelijk gebied 1 Senior Procesmanager
Verbinden van een aantal transities die in het landelijk gebied moeten plaatsvinden. Ontwikkelingen in voedselproductie, bodem/waterbeheer en energievoorziening vertalen in nieuwe perspectieven voor overheden, ondernemers en inwoners van het landelijk gebied. Dit doe je onder meer in het kader van de regiodeals (Foodvalley, Bodemdaling en Groene Hart) waarin de provincie actief deelneemt.

Circulaire Economie 1 Senior Procesmanager
Met relevante partijen concrete stappen zetten in de transitie naar een circulaire economie, inspireren om een actieve bijdrage te leveren aan de provincie als circulaire topregio 2050. Het nieuwe college wil dat de provincie zelf het goede voorbeeld geeft op het gebied van circulariteit en duurzaamheid. Jij gaat beleidsopties formuleren op basis van een strategisch circulair toekomstbeeld van de provincie en bijbehorende transitiepaden. Dit kan je vertalen in een provinciaal beleidskader circulaire economie en een provinciale grondstoffenstrategie. Je weet beleidsadviseurs en uitvoerders van andere teams te activeren tot circulair denken en zodoende te zorgen dat zij zelf circulaire handelingsperspectieven ontwikkelen binnen hun eigen beleidsterrein.

Smart mobility 1 Senior Procesmanager
Vormgeven aan de ambitie op het gebied van gezonde, veilige en schone mobiliteit. Creëren en benutten van kansen op het vlak van slimme en schone mobiliteitsoplossingen samen met relevante overheids- en marktpartijen. Verbinding leggend met ontwikkelingen elders die mogelijk bruikbaar zijn voor de Utrechtse praktijk. Visie op de mogelijkheden van data en digitale technologie bij slimme en schone benutting van de Utrechtse infrastructuur.

Gebiedsontwikkeling Rijnsweerd 1 Senior Medewerker
Vorm geven aan de provinciale ambities op circulair bouwen en energietransitie vanuit de eigenaarsrol (van vastgoed) in Rijnsweerd. Koppelen van kansen die nieuwe ontwikkelingen (bijvoorbeeld in het kader van gebiedsontwikkeling Rijnsweerd) bieden, vanuit een eigenaarsrol van de provincie. Je bent door kennis en ervaring breder inzetbaar bij andere gebiedsontwikkelingstrajecten. Verstand van circulair en energieneutraal bouwen, goed ingevoerd in de wereld van vastgoed.

Wat bieden wij
Werken voor de provincie betekent: Werk dat er toe doet; werken aan fantastisch wonen, werken en leven in de Provincie Utrecht!

Werken als publiek ondernemer betekent vormgeven aan een nieuwe manier van werken. De rol is relatief nieuw binnen de Provincie Utrecht. Dit houdt in dat je het een uitdaging moet vinden om deel uit te maken van iets nieuws, waarbij nog niet alle vragen uitputtend beantwoord zijn, maar wel de richting die de organisatie uit wil duidelijk is. ‘Zelf vormgeven aan’, samen met de opgavemanagers en andere publiek ondernemers moet een belangrijk uitgangspunt zijn. Samen iets opbouwen, in verbinding met de bestaande organisatie.

Wij vinden een gezonde balans tussen werk en privé belangrijk, evenals het nemen van eigen verantwoordelijkheid. Iedereen krijgt de kans om naar eigen vermogen te werken, flexibel op een werkplek die op jou is ingericht. De ontwikkeling van onze medewerkers is een randvoorwaarde voor ons succes. De grootte en diversiteit van onze organisatie bieden jou volop ontwikkelmogelijkheden. Naast uitdagend werk, leuke collega’s en een dynamische omgeving bieden we jou:

 • Een salaris van maximaal € 6.017,59 bruto (niveau 13) per maand bij een 36-urige werkweek. Inschaling is afhankelijk van de schaalgrootte en complexiteit van de opgave waaraan je gaat werken.
 • Bovenop je salaris het Individuele Keuze Budget (o.a. vakantiegeld en eindejaarsuitkering), van 22,37%.
 • De mogelijkheid om jezelf verder te ontwikkelen via een persoonlijk ontwikkelbudget.


Wat verwachten wij
Je hebt ruime ervaring als project-, proces– of programmamanager en bent aantoonbaar succesvol op één van de onderwerpen waarvoor wij versterking zoeken. Je beheerst complexe (gebieds-) processen effectief en je hebt laten zien dat je succesvol met diverse partners kunt samenwerken en resultaat kan boeken. Je hebt ervaring met participatie (ook met de vorm co-creatie) om opgaven gerealiseerd te krijgen. Je legt makkelijk verbinding met en tussen verschillende partijen. Je schakelt makkelijk tussen strategie/beleid en uitvoering en neemt daarin het politiek bestuurlijke krachtenveld mee. Je weet partijen te mobiliseren en perspectief te bieden om mee te doen aan opgaven. Om de opgaven te realiseren weet je een team op te bouwen en te inspireren. Je weet snel inzicht te verkrijgen in welke aanpak en welke (proces) stappen nodig zijn voor een opgave en weet deze aan te passen wanneer nodig. Daarbij durf je vernieuwende technieken en methodieken toe te passen en anderen te inspireren daarin mee te doen. Je bent ondernemend en resultaatgericht waarbij je de verbinding met de omgeving en politiek weet te onderhouden. Je brengt een relevant netwerk mee, passend bij de maatschappelijke opgave waar jij voor gesteld staat. Je hebt ervaring in het actief delen van jouw kennis in brede zin door middel van het geven van trainingen en workshops, opzetten van intervisie en op andere wijze. Zelfreflectie en persoonlijke ontwikkeling vind je belangrijk.

Jouw achtergrond:

 • Een hbo– of woopleiding en meerjarige werkervaring die aansluit bij een of meer van bovenstaande opgaven.
 • Achtergrond en netwerk in één of meer van de hierboven genoemde opgaven.
 • Je beschikt over actuele kennis en werkervaring op het vlak van programma-, proces– en projectmanagement en hebt voldoende zelfreflectie om jezelf te blijven ontwikkelen.
 • Je bent flexibel inzetbaar op verschillende opgaven en hebt dit reeds bewezen in jouw werkzaamheden.
 • Je boekt graag concreet resultaat.
 • Jouw talenten bevinden zich op het vlak van verbinden, doorpakken, probleemoplossend vermogen, zelfredzaamheid, volhardend, ondernemend en initiatiefrijk.
 • Je bent ambitieus, combineert doortastendheid met creativiteit, doorzettingsvermogen en lef om je doelen te bereiken.
 • Je bent communicatief vaardig en enthousiasmerend.
 • Organisatietalent, in staat om innovatieve manier van werken te laten landen in de bestaande organisatie.
 • Je bent in staat om deze ondernemende rol in een publieke context vorm te geven.


Contactinfo
Herken jij veel in het beeld dat wij schetsen van een publiek ondernemer? Wil je meer weten of afstemmen of de stap naar de positie van publiek ondernemer iets voor je zou kunnen zijn? Dan horen we heel graag van je: Petra Weggen is bereikbaar via telefoonnummer 06 47466362 en via e-mail: petra.weggen@provincie-utrecht.nl. Of kijk voor meer informatie op onze website werkenbij.provincie-utrecht.nl.

Solliciteren
Reageren kan tot en met 22 september aanstaande via het online sollicitatieformulier. We ontvangen graag reacties waarin duidelijk aangegeven wordt waar jij energie van krijgt, en hoe, voor welke opgave, je die verwacht in te zetten voor de provincie Utrecht.

De selectiegesprekken worden gevoerd in twee ronden, in week 40 en 41. Verzoek om hiermee voor zover mogelijk alvast rekening te houden in je agenda.

Mogelijk maakt een assessment onderdeel uit van de selectieprocedure.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.