Reflexen

| 6 juni 2018

Het woningbouwdebat wordt teveel bepaald door oude reflexen, is één van de bevindingen in het onderzoek dat ROm/Stadszaken.nl en de Praktijkleerstoel Gebiedsontwikkeling TU Delft in samenwerking met USP Marketing & Consultancy uitvoerde onder vakprofessionals en woonconsumenten.

Bij gemeenten bestaat de indruk dat ontwikkelaars de oplossing voor de snel oplopende vraag naar woningen te snel zoeken bij nieuwbouw in het groene gebied. Ontwikkelaars vinden dat beleidsmensen bij de overheid en RO-professionals in het algemeen teveel focussen op stedelijke verdichting.

Bij een belangrijk maatschappelijk vraagstuk, én dat is het woondossier, kun je een scherp debat verwachten. Kenmerkend voor het debat zoals dit nu al een aantal jaren voortduurt, is dat belanghebbende partijen blijven geloven in hun eigen gelijk, ondersteund met bijpassende cijfers. Opmerkelijk is wel dat de verhoudingen langzaam veranderen tussen wat binnenstedelijk en daarbuiten mogelijk is. Nog maar een jaar geleden hadden we het Manifest Binnenstedelijke Gebiedstransformatie (een coproductie van onder meer de G32, Bouwend Nederland en de Neprom), waarin stond dat slechts 10 procent van de berekende behoefte aan een miljoen woningen binnenstedelijk was te realiseren zonder subsidie. Langzaam schoof dat het afgelopen jaar in de debatten van een kwart naar een derde. In de Investeringsstrategie Duurzame Verstedelijking, die de Neprom medio mei presenteerde gaat het ineens over 55 procent. Een deel daarvan zal zeker sociaal en dus gesubsidieerd zijn, maar toch is het opschuiven van de ontwikkelaars opvallend.

Je zou bijna denken: nog een jaartje wachten en we kunnen met z’n allen alles binnenstedelijk doen! Maar dat is flauw.

Natuurlijk is het relevant wat je onder ‘binnenstedelijk’ verstaat, en ook dat het meer om woonmilieus dan om aantallen gaat. Uit tal van praktijkvoorbeelden blijkt dat er veel mogelijk is en dat er al heel veel gebeurt in en bij de stad. De Neprom verlegt heel wijselijk haar strategie dan ook naar het opheffen van belemmeringen in plaats van te blijven hangen in de discussie bouwen we in of buiten de stad. Vragen om het weghalen van belemmeringen is trouwens weer zo’n reflex. Net zo goed als het vragen om meer regie, als we er samen niet uitkomen. Misschien moeten we eerst bouwen aan onderling vertrouwen.

Marcel Bayer

hoofdredacteur ROm