ROm 3, 2015 – Provincies als spil in het ruimtelijk beleid

| 4 maart 2015

ROm2015-3ROm2
De provincie als spil
CA: Verbinden en presteren

Noord-Brabant

De kracht en kwaliteiten van Brabants Mozaïek

Voor de Provincie Noord-Brabant is de grootste uitdaging om de bijna grenzeloze ambities en innovatiekracht de ruimte te geven zonder de kwaliteit van het Brabants Mozaïek teniet te doen.

Friesland

Trots op de Ruimte

Fryslân is ‘grutsk’ (trots) op haar ontwikkelingsgeschiedenis en het landschap. Het provinciaal ruimtelijke kwaliteitsteam benoemt de waarden van het landschap en de cultuurhistorie.

Zuid-Holland

Van contouren en quota naar kwaliteit

De Provincie Zuid-Holland stuurt op een goede verdeling van de ruimte, waarbij het accent verschuift van quota naar kwalitatief goede oplossingen.

Overijssel

Voorkantsamenwerking als drijfveer

Overijssel geeft de omslag van ontwikkelingsplanologie naar kansenplanologie vorm via het principe van voorkantsamenwerking.

Bij deze ROm zit ook de Special 'Het gedroomde landschap'. (klik hier voor inhoudsopgave)

Bij deze ROm zit ook de Special ‘Het gedroomde landschap’. (klik op de afbeelding)

Zeeland

Zee + Land

Zeeland heeft een heel eigen karakter, een sterke identiteit. De provincie wil die Zeeuwse kwaliteiten benutten en versterken, en kijkt daarbij niet alleen meer naar de veiligheid.

Gelderland

Botsende visies op grootschalige detailhandel

Over de locaties van grootschalige detailhandel zijn gemeenten en provincie in Gelderland het niet eens. Over de verplaatsing van bedrijvigheid ten behoeve van water en natuur wel.

Erfgoed en ruimte

Kiezen voor karakter

Het masterplan Kust en Erfgoed geeft handvatten hoe provincies en gemeenten bij ruimtelijke veranderingen met cultuurhistorie en erfgoed om kunnen gaan.

Flevoland

Nieuw land, grote opgaven

Voor Flevoland was op de tekentafel precies bedacht wat waar zou komen en hoeveel ruimte alles in beslag zou nemen. Deze tekentafelwerkelijkheid is in de loop van de tijd steeds bijgesteld via de overlegtafel.

Groningen

Krimp en kracht in het Groningse land

Van Waddenzee tot Dollard tou; van Drenthe tot aan’t Wad, doar gruit, doar bluit ain
wonderlaand rondom ain wondre stad… Groningen heeft het allemaal. Een grote
verscheidenheid aan uitdagingen en opgaven.

Noord-Holland (Vloerkleed Zaancorridor)

Ruimtelijke ordening springlevend en opnieuw vormgegeven

Ruimtelijke ordening is in Noord-Holland springlevend, maar heeft een andere invulling
gekregen. Verstedelijking binnen het bestaand stedelijk gebied in combinatie met
verdichting en intensiever gebruik van OV-knooppunten. ‘De nieuwe ruimtelijke ordening’.

Limburg

Gemeenten nemen het stokje over

De Provincie Limburg is selectiever geworden. Het POL geeft gemeenten aanzienlijk meer
beleidsruimte voor maatwerk, voor eigen oplossingen om doelen te bereiken

Utrecht

Voor elke opgave een aanpak op maat

In Utrecht zijn ze pragmatisch met een grote bandbreedte in de aanpak; van een faciliterende houding tot het opstellen van inpassingsplannen voor kantoren en provinciale wegen.

Drenthe

Samenwerken om de kwaliteit van Drenthe te versterken

Kernwoorden voor het provinciaal beleid in Drenthe zijn: samenwerking en gelijkwaardigheid, om de kwaliteit van de provincie te versterken.

Bij deze ROm zit ook de Special 'Het gedroomde landschap'. (klik hier voor inhoudsopgave)

Bij deze ROm zit ook de Special ‘Het gedroomde landschap’. (klik op de afbeelding)

VVM

Emoties maken besluitvorming beter

ROm Snippers

Aanbevolen literatuur

Special ‘Het gedroomde landschap’

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *