ROmagazine 6, juni 2015

| 2 juni 2015

ROM6-2015ROm2
– Confrontatie met die ‘andere’ wereld
– Woonboulevards en industrieterreinen te warm voor publiek
– ROmmers reageren: Wie wil verantwoordelijk zijn voor de nieuwe woningnood?
– CA: Klimaatverandering

Ruimtelijk bekeken

Spagaat tussen economie en milieu

Na jarenlange discussie staan de seinen voor de uitbreiding van Lelystad Airport op groen. Er klinken positieve geluiden over werkgelegenheid, maar tegelijkertijd zijn er nog altijd grote zorgen over de consequenties voor wonen, natuurgebieden en landbouw.

Meijdam over

Hindermacht tot kunst verheven?

Geïntegreerde planvorming is een ambitie die al veel jaren boven de markt zweeft, maar de praktijk is weerbarstig. Wat zit er nu eigenlijk in de weg?

Trend

Aanpassen aan klimaatverandering

De Nationale Adaptatiestrategie kan zich het beste concentreren op de vitale infrastructuur, zoals elektriciteitsnetwerken, ICT- en transportnetwerken, en de ontwikkeling en inrichting van het stedelijk gebied. Dit blijkt uit onderzoek van het PBL.

Meerlaagsveiligheid IJmuiden aan Zee

Met ruimtelijke inrichting en crisisbeheersing zijn de overstromingsrisico’s in in buitendijkse gebieden te beperken. De ontwerpstudie IJmuiden aan Zee laat zien wat de opties zijn.

Erfgoed en ruimte

Erfgoedtoets maakt bouwplan ‘UNESCO-proof’

De Heritage Impact Assessment (HIA) geeft inzicht in de effecten van nieuwbouwplannen op de universele waarde van werelderfgoederen.

Interview

Nieuw landschap door energietransitie

‘Het besef begint te groeien dat een energieneutrale regio om ingrijpende ruimtelijke veranderingen vraagt’, meent Sebastiaan van ’t Erve, burgemeester van Lochem.

Praktijk

Wonen op water

Naar aanleiding van recente jurisprudentie over de toepasselijkheid van bouwregelgeving op woonboten is een wetsvoorstel in de maak dat duidelijkheid moet bieden over de juridische status van huidige en toekomstige waterwoningen.

Waterveiligheid en andere ruimtelijke opgaven

Het Deltaprogramma voorziet een nieuwe reeks ingrepen tot 2050, die vooral het rivierengebied fors zullen veranderen. Een kijkje in de keuken van het programma Ruimte voor de Rivier en het Hoogwaterbeschermingsprogramma.

Adaptief ontwerpen en ontwikkelen in de delta

‘Integrated Planning and Design in the Delta’ maakt het mogelijk om grote- en kleine schaal, en lange termijn en korte termijn, aan elkaar te koppelen. Testcase Zuidwestelijke delta met de focus op het Haringvliet.

VVM

Waar wilt u de schone energie hebben?

Podium

Waardevol water

Er loopt een progressieve lijn in onze relatie met het water; van weerstand via adaptatie naar synergie. Die positie is nog verder uit te bouwen: naar het inzetten van water als economische drijfveer: water als business.

Snippers
Aanbevolen literatuur

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *