ROmagazine nr 5 2014

| 5 mei 2014

ROm2
Natuur en economie, de nieuwe coalitie
‘Middenbestuur aan zet’
ROmmers reageren: Ladder voor duurzame verstedelijking
Column CA: Weg met de natuurvisie

Ruimtelijk bekeken

Europees samenwerken verbreedt de horizon

In het INTERREG-project GreenInfraNet werkt de provincie Flevoland met tien andere Europese regio’s samen aan een ‘groene infrastructuur’, die behoud en toename van biodiversiteit integreert in de gebiedsontwikkeling.

Column Maarten Hajer

In de knoop met knooppunten

Er is een te grote ontwikkelcapaciteit op te veel knooppunten.

Trend

Waardevolle knopen

Transit Oriented Development, kortweg TOD, lijkt een nieuw planningsparadigma en in ieder geval een doorbraak. De vraag is in hoeverre het ruimtelijk beleid van de provincies bijdraagt aan de ambities.

Met het vlindermodel inzicht in knooppunten

Met het door Vereniging Deltametropool ontwikkelde vlindermodel zijn het profiel en de ontwikkelkansen van ov-knooppunten goed in beeld te krijgen.

Aantrekkelijke looproutes versterken OV-knoop

Nog veel te weinig wordt bij de inrichting van stationsgebieden rekening gehouden met het perspectief van de voetganger.

Nu al eenvoudig beter

Bredere verkenning N35 Nijverdal-Wierden

In de zoektocht naar de beste optie voor verbreding van de N35 krijgt de door burgers ingebrachte variant nu toch een serieuze kans.

Interview

‘We hebben nieuwe stippen op de horizon nodig’

Hans Leeflang, directeur Kennis, Innovatie en Strategie bij het Ministerie van IenM, agendeert het debat over de ruimtelijke opgaven en toekomst van Nederland.

Praktijk

Van hakken in het zand naar breed gedragen visie

In Flevoland is de afgelopen jaren een uniek samenwerkingsverband ontstaan tussen publieke en private partijen bij de sanering en herstructurering van windmolens.

Uitgesproken

Winkelbranchering is toegestaan

Deze zaak in Leiderdorp toont dat branchering ten aanzien van detailhandel in bestemmingsplannen is toegestaan.

Erfgoed en ruimte

Vernieuwen met oog voor cultuurhistorie

De komende jaren wordt de Afsluitdijk door Rijkswaterstaat vernieuwd. Respect voor de cultuurhistorie is daarin een belangrijk uitgangspunt.

Podium

Competenties in het omgevingsrecht

De veranderingen in de RO-praktijk vereisen andere werkwijzen en competenties van medewerkers. Het is belangrijk als organisatie hiervoor aandacht te hebben.

Lagere parkeertarieven zorgen niet voorvitale winkelgebieden

Betaald parkeren is een emotieonderwerp en dan is de nuance ver te zoeken. Het is belangrijk om te focussen op de echte oplossingen voor winkelgebieden.

VVM

Waardevolle knopen stimulans voor duurzame mobiliteit

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *