Middagseminar Talent en de Stad – 16 mei

| 20 maart 2017

BCIromBT

 

Nederlandse steden en de slag om de (internationale) kenniswerker
Kenniswerkers zijn gewild. Ze zorgen voor innovatie, goed betaalde banen en een sterke stedelijke economie. Veel aandacht gaat daarbij ook uit naar de internationale kenniswerkers: hoe kijken ze naar Nederland als werk- en woonplaats en hoe maken we Nederland en haar (middel)grote steden interessant voor deze groeiende groep hoogopgeleide expats?

ROm/BT en Buck Consultants International organiseren op dinsdag 16 mei a.s. een middagseminar over dit thema, waarbij drie invalshoeken worden gecombineerd:

 • het economisch- en arbeidsmarktperspectief
  hoe belangrijk zijn kenniswerkers voor onze toekomstige economie?
 • de invalshoek van gewilde werkmilieus
  World Trade Centers, top kantorenmilieus, campussen, broedplaatsen
 • de stedenbouwkundige insteek
  welke woonmilieus en voorzieningen zijn aantrekkelijk?

LOCATIE
WTC Den Haag
Prinses Beatrixlaan 582, 2595 BM Den Haag


PROGRAMMA

13.00 – 13.30                Ontvangst

13.30 – 13.35                Opening door Marcel Bayer, hoofdredacteur ROm

13.35 – 14.00                Aantrekkelijkheid van Nederland voor internationale kenniswerkers
door Mathijs Pronk, senior adviseur Buck Consultants International

 • Hoe scoort Nederland bij het binnenhalen van internationale kenniswerkers?
 • In wat voor bedrijven/organisaties en in welke steden werken de meeste kenniswerkers?
 • Welke werkmilieus zijn van internationale allure?

14.00 – 14.20                Aantrekkelijke woonomgevingen voor kenniswerkers
door Pieter Tordoir, hoogleraar economische geografie en planologie aan de Universiteit van Amsterdam, op basis van lopend onderzoek.

 • Welke woonmilieus zoeken de kenniswerkers?
 • Welke daily urban systems zien we in de verschillende stedelijke regio’s?
 • Wat is het belang van onderwijs en cultuur in de kenniseconomie?

14.20 – 14.40             Kenniswerkers en de regio Den Haag
door Linco Nieuwenhuyzen, secretaris van de Economische Programmaraad Zuidvleugel

14.40 – 15.10             Debat

Op basis van deze bevindingen, met als kernvraag welke rol kan de overheid samen met bedrijfsleven en onderwijsinstellingen spelen bij het aantrekkelijk maken van stad en land voor de kenniswerker?

Met deelname van onder meer Pieter Tordoir, Mathijs Pronk en Nicole van Haelst van International Community Platform (ICP).

15.10 – 15.30             Pauze

15.30 – 16.30            Drie korte pitches over aantrekkelijke woon- en werkmilieus

 • Novio Tech Campus Nijmegen, Rikus Wolbers, Directeur
 • Kennispark Twente, Erik Rouwette, Programmaleider Gebiedsontwikkeling Kennispark Twente
 • Woonomgeving Wibautas – Amstelkwartier Amsterdam, Jos Gadet, Hoofdplanoloog Gemeente Amsterdam

16.10 – 16.50                Debat op basis van de voorbeelden

 • Hoe is met gericht beleid te sturen op het woonmilieu, de voorzieningen en de verbindingen die de internationale kenniswerker vraagt?
 • Welke rol spelen overheden, bedrijfsleven, onderwijs en culturele organisaties?

16.50 – 17.00             Afsluiting

17.00 – 17.30             Borrel


FACTS&FIGURES
Wat > ROm/BT seminar Talent en de stad
Wanneer > Dinsdag 16 mei
Waar > WTC Den Haag
Kosten > Gratis voor abonnees van ROmagazine en BT. Niet-abonnees betalen 90 euro ex. btw.

Meld u aan via onderstaand formulier!

 


 

Fields marked with an * are required

Invullen van betalingsgegevens is alleen verplicht bij automatische incasso.