Seminar complexe gebiedsontwikkeling

| 20 november 2018

Nederland moet bouwen. Maar tussen beleid en uiteindelijk resultaat schuilt een steeds complexere uitvoeringspraktijk.

Op het seminar Sturen op complexe gebiedsontwikkeling dat Stadszaken samen met Twynstra Gudde organiseert, ontrafelen we die complexe werkelijkheid aan de hand van drie thema’s die we koppelen aan drie actuele praktijkcases, mét direct betrokkenen:

  • Gebiedsontwikkeling Jaarbeursplein (rondleiding) / Pim Venema
  • Financieel management / Greenport Ontwikkelingsmaatschappij Duin- en Bollenstreek (GOM) / Onno Zwart
  • Regionale samenwerking / Ontwikkelingsmaatschappij Vitale Vakantieparken (OMVV) / Rob van den Hazel
  • Thematafels waarbij u uw eigen vragen en casussen kan inbrengen, over: besluitvorming, samenwerking (incl. governance), stakeholdermanagement, financiële sturing, realiseren van duurzame ambities

U wordt van harte uitgenodigd uw ervaringen te delen, te reageren en met elkaar in debat te gaan. Meld u nu aan en scherp uw kennis rond sturing op complexe gebiedsontwikkeling.

14.00 uur [FACULTATIEF]
Ontvangst bij ANNE en start rondleiding vernieuwde jaarbeursplein
Pim Venemaprogrammamanager Stationsgebied van Gemeente Utrecht en Twan van der Heijden, Twynstra Gudde

15.00 uur [START SEMINAR]
Thema 1: Regionale samenwerking.
Rob van den HazelCase: ontwikkelingsmaatschappij Vitale Vakantieparken (OMVV)

15.45 uur
Thema 2: Financieel management.
Onno ZwartCase: Greenport Ontwikkelingsmaatschappij Duin- en Bollenstreek (GOM)

16.30 uur
Thematafels
Leer van elkaar! Breng u eigen vraag in en krijg collegiaal advies.
Thema’s:

+ Besluitvorming
+ Samenwerking (incl. governance)
+ Stakeholdermanagement
+ Financiele sturing
+ Realiseren van duurzame ambities

17.15 uur
Borrel

Wat: Seminar sturen op complexe gebiedsontwikkeling
Wanneer: Dinsdag 22 januari 2019
Waar: ANNE, Veemarktplein 41, Utrecht (Achterzijde Utrecht Centraal, naast Jaarbeursplein)

Voor wie: directeuren en strategen van afdelingen economie en ruimtelijke ordening en projectmanagers en projectleiders van gemeenten en provincies, directeuren PPS’en en verbonden partijen, medewerkers ontwikkel- en grondbedrijven, gebiedsontwikkelaars, medewerkers uitvoerende rijksdiensten, et cetera

Aanmelden