Seminar ‘Energietransitie als procesopgave’

| 16 mei 2019

Aanmelden: Klik hier

Aan ambities geen gebrek: 2040, 2035, een enkele bestuurder wil al in 2030 energieneutraal zijn. Een groot deel van de energieopgave slaat neer in de gebouwde omgeving. Kunnen ambtelijke organisaties bestuurlijke ambities waarmaken? Juist in de gebouwde omgeving valt of staat een goede uitvoering met een goede organisatie. Tijdens het seminar ‘Energietransitie als procesopgave’ dat ROm/Stadszaken.nl samen met Twynstra Gudde organiseert, krijgt u handvatten om van ambitie te komen tot een uitvoeringsgericht programma.

De energietransitie kun je maar één keer goed doen. Overhaast te werk gaan brengt risico’s met zich mee; burgers kunnen zich miskend voelen. De uitvoering van de energietransitie is veel complexer dan het formuleren van een stevige ambitie. Niet alleen moeten inhoudelijk keuzes worden gemaakt die gepaard gaan met (uiteenlopende) belangen, maar er zijn andere factoren om rekening mee te houden zoals de betaalbaarheid, de ruimtelijke inpassing, de capaciteit van de elektriciteitsnetten en de beschikbaarheid van voldoende arbeidskrachten. Kortom, de energietransitie is per definitie een procesvraagstuk.

Tijdens het ROm-seminar ‘Energietransitie als procesopgave’ leert u:

  • hoe u een goede programmaorganisatie opzet om de energietransitie regionaal en lokaal in te bedden en hoe u bij de uitvoering van het programma aanhaakt bij de bestaande lijnorganisatie;
  • welke manier van sturen het beste past bij uw organisatie en lokale context: 1) een meer hiërarchische gebiedsgerichte aanpak, 2) een aanpak gebaseerd op gelijkwaardige samenwerking met (lokale) stakeholders of 3) een netwerkaanpak waarbij stakeholders en burgers een steeds actievere rol vervullen;
  • hoe u invulling geeft aan effectief gebieds- en omgevingsmanagement;
  • hoe u stakeholders en burgers het beste kunt mobiliseren in een lokale context;
  • hoe u inhoudelijke invulling geeft aan de gebiedsgerichte energietransitie.

PROGRAMMA

13.00 uur Inloop en opening door dagvoorzitter Marcel Bayer, hoofdredacteur ROm en Zenzi Pluut, managing partner Twynstra Gudde
13.30 uur Regionale samenwerking in de praktijk
(spreker volgt)
14.00 uur Bouwen aan vertrouwen in de gebouwde omgeving
Martin Andriessen, programmadirecteur energietransitie, gemeente Den Haag
14.30 uur Korte pauze
14.45 uur Dialoogtafels *
16.00 uur Borrel

Dialoogtafels*

Tafel 1 Programma-aansturing bij gemeentelijke energietransitie. Welke aanpak past het beste bij u?
Tafel 2 Warmtenetten als governance-vraagstuk. Welke rol kunt u spelen als gemeente?
Tafel 3 Mensgerichte energietransitie. Hoe balanceer je tussen gebiedsambitie en lokaal commitment?
Tafel 4 Nieuwe coalities. Hoe stuur je samen met de markt op energetische gebiedstransformatie?
Tafel 5 Energieneutrale bedrijventerreinen. Hoe stuur je bij kaveluitgifte op duurzaamheid?
Tafel 6 Strategisch omgevingsmanagement. Hoe betrek je de omgeving bij gebiedsgerichte energietransitie?

Facts & figures
Wat
: Seminar ‘Energietransitie als procesopgave’
Wanneer: Donderdag 27 juni 2019, 13.30 – 17.00
Waar: Amersfoort (locatie volgt)
Voor wie: Professionals bij gemeenten, provincies en regionale samenwerkingsverbanden en andere professionals die op strategisch niveau aan energietransitie in de gebouwde omgeving werken
Aanmelden: Klik hier