Senior adviseur Milieueffectrapportage (m.e.r.) en Ruimtelijke Ontwikkeling (34uur/0,8)

| 12 april 2018

Als er één organisatie een uitdagende werkgever is, dan is het wel de DCMR, de omgevingsdienst van het Rijnmondgebied. Elke dag opnieuw zetten wij alles op alles om 1,2 miljoen mensen veilig en leefbaar te laten wonen en werken in een gebied met een van de grootste havens ter wereld en risicovolle industriële complexen. Dat is dus balanceren voor gevorderden, want eenvoudige antwoorden zijn er niet. Jij kunt ons daarbij helpen als:

Senior adviseur Milieueffectrapportage (m.e.r.) en Ruimtelijke Ontwikkeling (34 uur/0,8)

 Wat ga je doen?

Als adviseur ga je aan de slag binnen het bureau Ruimte en Leefomgeving. Een bureau met zo’n 35 medewerkers met taken op het gebied van:

  • Het uitvoeren van integrale gebiedsgerichte milieu-advisering
  • Het adviseren over m.e.r.-procedure
  • Het opstellen van m.e.r.-beoordelingsbesluiten
  • Het bijdragen aan het maken van milieubeleid van de Rijnmondgemeenten
  • Het beheren en analyseren van omgevingsinformatie
  • Het monitoren van duurzaamheid en leefomgevingskwaliteit
  • Het voorbereiden op de omgevingswet

 

Bij ons bureau Ruimte en Leefomgeving gaat het om het in een zo vroeg mogelijk stadium in scenario’s adviseren over leefomgevingskwaliteit en het zo mogelijk integreren van milieu en duurzaamheid bij ruimtelijke planvorming, Wabo-procedures, economie, stedenbouw en vervoer. Onderdeel daarvan is ook de uitvoering van taken als bevoegd gezag op het gebied van milieueffect­rapportage (m.e.r.).

Als beleidsmedewerker adviseer je onze participanten (gemeenten en provincie) over m.e.r.-(beoordelings)plicht, coördineer je voor hen m.e.r.-procedures voor plannen en vergunningen en adviseer je over alle facetten die daarbij aan bod komen.

Je neemt deel aan projecten en bent aanspreekpunt voor externe partijen, de initiatiefnemer, de Commissie voor de m.e.r. Daarnaast geef je in voorkomende gevallen breed advies over ruimtelijke ordening, vergunning­verlening, milieu en duurzaamheid en vertegenwoordig je de DCMR op die vlakken.

Grote en complexe gebiedsontwikkelingen en projecten, waarin wij adviseren, zijn bijvoorbeeld: actualiseren bestemmingsplan Tweede Maasvlakte, Central District Rotterdam, Stadionpark, Hoekse Lijn en windenergie. Ook denken wij mee over ontwikkelingen als circulaire economie en energietransitie. Daarnaast zijn wij betrokken bij de aanvragen voor omgevingsvergunningen voor de grote bedrijven in de Rijnmond. Jij zult hierin ook een rol gaan spelen.

Wie zoeken wij?
We zoeken een collega op academisch/HBO niveau met aantoonbare actuele ervaring in het begeleiden van m.e.r.-procedures en in het meewerken in en leidinggeven aan projecten. De (ontwikkelingen in) de relevante wet- en regelgeving zijn jou welbekend. Bovendien weet je wat er speelt op het gebied van milieu, duurzaamheid en ruimtelijke ontwikkeling.

Je bent flexibel, speelt creatief in op nieuwe situaties en schakelt makkelijk tussen strategische ambities en praktische oplossingen. Of het nu gaat om onze ambities rond milieu en duurzaamheid of de ontwikkeling naar een gedigitaliseerde omgeving van toe te passen informatie, jouw inbreng in de procedures is altijd enthousiast.

Je bent goed in projectmatig werken. Initiatiefrijk en innovatief, zo kennen we je straks ook. Natuurlijk blijf je in je initiatieven altijd omgevingsbewust en bestuurlijk sensitief, maar omdenken spreekt je aan. Je communiceert daarbij uitstekend, zowel mondeling als schriftelijk. In een complex krachtenveld weet jij je dan ook prima staande te houden.

Wat bieden wij?
Een uitdagende en zelfstandige functie in een gemotiveerd en professioneel team. Bovendien geven we je alle ruimte om je te ontwikkelen.
Je salaris bedraagt, afhankelijk van opleiding en ervaring, maximaal €4696,60 bruto per maand bij een werkweek van 36 uur.
Hiernaast ontvang je een Individueel Keuzebudget van tenminste 20% van je maandsalaris.

Ook bieden wij een goed pakket secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder variabele werktijden en volledige vergoeding openbaar vervoer voor je woon- werkverkeer tot 40 tariefeenheden. De CAP (rechtspositieregeling van de provincies) is van toepassing.

Aanstelling vindt plaats op basis van een tijdelijke aanstelling bij wijze van proef voor de duur van een jaar. Bij gebleken geschiktheid volgt een aanstelling voor onbepaalde tijd.

Vind je dit interessant?
Het hoofd van het bureau Ruimte en Leefomgeving, Boukje van der Lecq, verstrekt graag informatie over deze functie. Zij is bereikbaar op telefoonnummer 06-11522951 of per e-mail via boukje.vanderlecq@dcmr.nl

Weet je genoeg en spreekt deze functie je aan? Richt dan je brief en cv, onder vermelding van vacaturenummer 2018-022 vóór 26 april 2018 aan de DCMR Milieudienst Rijnmond, bureau Personeel, Organisatie en Managementondersteuning, e-mail : personeelszaken@dcmr.nl

De selectiegesprekken vinden vanaf midden mei plaats.