Gemeente Amsterdam
Senior beleidsadviseur autonetwerk

| 18 december 2019

Senior beleidsadviseur autonetwerk
Amsterdam, 36 uur per week
Vacaturenummer: 19100237

Amsterdam is populair. De komende jaren groeit de stad verder en wordt het straatbeeld nog drukker. Economie en toerisme zitten in de lift. Het aantal inwoners en bezoekers, en daarmee het aantal vervoersbewegingen, neemt elk jaar flink toe. Als beleidsadviseur kun jij, binnen deze uitdagende context, nu ook jouw steentje bijdragen aan het verder uitbouwen van een bereikbare en leefbare stad.

De functie
Het accent van jouw werkzaamheden ligt op het autonetwerk, maar samen met je collega’s zorg je integraal voor de kwaliteit van de hele openbare ruimte. Je adviseert over de bereikbaarheid van het huidige autonetwerk én je hebt uitgesproken ideeën over het autonetwerk van Amsterdam over 20 jaar. Voor zowel privé gebruik van de auto als voor commercieel vervoer.

Op basis van onderzoek en analyse ga je op zoek naar duurzame oplossingen voor complexe vraagstukken. Je werkt binnen een multidisciplinair team aan het formuleren van (bestuurlijk)advies, het opstellen van beleidskaders en je levert een bijdrage aan uitvoeringsplannen. Je geeft leiding aan de uitvoering van (deel)opdrachten en je zorgt dat bestuurlijke adviezen van goede kwaliteit zijn en tijdig worden geleverd. Goede communicatieve en schriftelijke vaardigheden zijn daarbij van groot belang. Je beantwoordt brieven, moties en raadsvragen. Je krijgt daarbij veel vrijheid en verantwoordelijkheid.

Heb je affiniteit met verkeerskundige vraagstukken? Ben jij resultaatgericht en analytisch sterk genoeg om creatieve oplossingen te bedenken voor een gezonde ontwikkeling van de mobiliteit en kwaliteit van de openbare ruimte? Heb jij voldoende impact om anderen voor je te winnen en te overtuigen van jouw ideeën? Ben jij ten slotte ook die slimme aanpakker die ideeën kan vertalen in concrete maatregelen? Dan ben jij de beleidsadviseur die wij zoeken om ons team te komen versterken.

Werkzaamheden
Als senior beleidsadviseur autonetwerk heb je grofweg vier taakgebieden / verantwoordelijkheden:

 • Je bent namens de gemeente Amsterdam betrokken bij infrastructurele projecten van het Rijk en de provincie. Jij behartigt daarbij de Amsterdamse belangen. Actueel voorbeeld is de verbinding Amsterdam-Hoorn (A7/A8).
 • Je zorgt er als adviseur voor dat de bereikbaarheid van de auto en commercieel vervoer voldoende wordt meegenomen in projecten of (bestuurlijke) adviezen. Op basis van het Beleidskader Verkeersnetten en jouw kennis en gezond verstand, geef je inhoudelijk advies.
 • Tegelijkertijd lever je een belangrijke bijdrage aan het autonetwerk van de toekomst, o.a. via multimodale gebiedsgerichte mobiliteitsplannen (2040).
 • Je werkt mee aan de uitvoering van de onlangs vastgestelde Agenda Autoluw.


Wij vragen

 • Een afgeronde woopleiding, bij voorkeur in de vervoersplanologische/ verkeerskundige sector.
 • In staat zijn vraagstukken om te zetten in gerichte (beleids-)adviezen, tactisch en strategisch.
 • Gevoel voor politieke en bestuurlijke verhoudingen en bestuurlijke advisering.
 • Flexibele inzetbaarheid en goed kunnen werken onder werkdruk.
 • Kennis en ervaring binnen het aandachts– en vakgebied autonetwerken.
 • Kennis over of affiniteit met verkeersmodellen.
 • Ervaring met projectleiding.
 • Een netwerk in de wereld van mobiliteit en/of openbare ruimte.


Competenties

 • Zelfstandig.
 • Initiatiefrijk.
 • Overtuigingskracht en het vermogen om te verbinden.
 • Omgevingsbewustzijn.
 • Samenwerken.
 • Stressbestendig.


Wij bieden

 • Een tijdelijke aanstelling voor de duur van een jaar, met zicht op een vaste aanstelling. Je salaris is minimaal € 4.279,- en maximaal € 5.872,- (schaal 12) bruto per maand op basis van 36 uren per week.
 • Werk in een diverse stad, op goed bereikbare locaties.
 • De kans je te blijven ontwikkelen.
 • Een goed pakket secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals opname in het ABP-pensioenfonds, een maandelijkse bijdrage in de ziektekostenverzekering en een Individueel Keuzebudget van 17,05% van je jaarsalaris. Je kunt dit inzetten om bijvoorbeeld extra verlofuren te kopen.


De organisatie
De directie Verkeer & Openbare Ruimte, onderdeel van het cluster Ruimte en Economie, draagt zorg voor de bereikbaarheid, de veiligheid en de kwaliteit van de openbare ruimte van Amsterdam. Daarbij wordt gestuurd op het beste resultaat voor de gebruiker tegen de laagste maatschappelijke kosten en risico’s. Onderdelen daarvan zijn het efficiënt beheren (van stedelijke assets), het optimaal benutten van het integrale verkeer- en vervoerssysteem en opdrachtgeverschap van projecten. Met onder meer als ontwikkelopgave:

 • Beleid en onderzoek.
 • Integrale stedelijke programmering.
 • Gemeente brede invoering van assetmanagement.
 • Gebruiksmanagement, het optimaal gebruik van het verkeer- en vervoerssysteem en de openbare ruimte.


Binnen de Dienst V&OR zorgt de afdeling Kennis en kaders voor een zorgvuldige en transparante afweging tussen de verschillende belangen op het gebied van mobiliteit en openbare ruimte en legt deze voor aan het bestuur. Kennis en kaders weet hoe de stad beweegt, signaleert veranderende trends en agendeert deze. Op basis van deze kennis stelt de afdeling richtinggevende stedelijke (beleids)kaders en plannen op en levert bijdragen binnen grootstedelijke ontwikkelingen en regionale samenwerkingsverbanden om Amsterdam in de toekomst bereikbaar en aantrekkelijk te houden. Kennis en kaders werkt evidence based, integraal, schakelt strategisch tussen stad en regio en zorgt ervoor dat het beleid echt werkt.

Jij werkt in het thema ‘commercieel vervoer & autonetwerk’. Het is goed mogelijk dat je werkpakket zich na verloop van tijd verbreed naar andere onderwerpen binnen dit thema.

Sollicitatieprocedure
Heb je belangstelling voor deze functie? Reageer dan uiterlijk 12 januari 2020 via online sollicitatieformulier.

We willen een diverse en inclusieve organisatie zijn, die ruimte biedt aan iedereen. Diversiteit is een kracht die we gebruiken om betere resultaten te halen voor de stad. We streven naar een personeelsbestand dat een afspiegeling is van de beroepsbevolking van Amsterdam, met alle verschillen. Onze vacatures staan open voor iedereen, tenzij in de tekst iets anders staat.

Wil je weten hoe het is om bij ons te werken? Bekijk dan de verhalen van onze medewerkers.

Vragen over deze vacature
Vragen over de vacature kun je stellen aan Saskia van Dijk, beleidsadviseur bereikbaar op telefoonnummer 06-51630064 of s.van.dijk@amsterdam.nl.

Acquisitie stellen we niet op prijs.