Gemeente Moerdijk
Senior beleidsadviseur Economische Zaken m/v

| 17 februari 2020

Ben jij er klaar voor om de potentie van de gemeente Moerdijk te benutten? Dan passen je sturende en verbindende kwaliteiten bij de ambitie van de gemeente Moerdijk om haar economische  en sociale potenties optimaal te benuttenen. Om die ambitie invulling te geven hebben wij formatie beschikbaar voor de functie van

Senior beleidsadviseur Economische Zaken m/v
36 uur per week,  salaris maximaal  €5067,- (schaal 11) – bpm bij een 36-urige werkweek

Vacaturenummer 20.12

Wie zijn wij?
Onze gemeente is een atypische gemeente. Aan de ene kant een landelijke gemeente met veel kernen en een groot buitengebied. Aan de andere kant zijn we met de 4de zeehaven van Nederland, een bovenregionaal logistiek- en industrieterrein in voorbereiding, multimodale voorzieningen en infrastructuur, op economisch gebied, zowel regionaal, provinciaal als landelijk een gemeente van betekenis. Karakteristieken die uiteraard de politieke kleuring en agenda voor een groot deel bepalen. Een atypische gemeente heeft te maken met onderscheidende en niet alledaagse opgaven en schakelt op meerdere niveaus.

Wat worden je belangrijkste taken?
Als senior beleidsadviseur Economische Zaken ben je inhoudelijk adviseur bijvoorbeeld op het gebied van detailhandel, horeca, centrumontwikkeling en lokale bedrijventerreinen. Je bent voor jouw takenpakket eerste aanspreekpunt voor management en bestuur. Naast inhoudelijke advisering is realisatiekracht belangrijk. Je bent trekker van het programma gericht op het versterken van de vitaliteit van kernen, uitvoering van de havenstrategie en verbeteren van de bereikbaarheid van kernen.

Concreet ga je o.a. aan de slag met onderstaande taken:

  • Je bent inhoudelijk beleidsadviseur voor de thema’s centrumontwikkeling, detailhandel en bedrijventerreinen. Je adviseert jouw interne collega’s, het management en het bestuur en ontwikkelt nieuw beleid waar nodig. Dit doe je vanuit een integrale aanpak en interactief, in samenwerking met relevante partijen binnen en buiten het gemeentehuis. Vanuit je expertise ben je ook sparringpartner voor anderen
  • Je ontwikkelt strategie voor ontwikkeling, transformatie en beheer van bedrijventerreinen en zorgt ervoor dat uitvoering belegd wordt.
  • Je geeft mede invulling aan het economieprogramma van de regionale actieagenda West Brabant door actieve inzet op gebied van detailhandel en bedrijventerreinen, zodat de Moerdijks belangen goed worden behartigd.  Dit doe je zowel op regionale als sub-regionale schaal.
  • Je signaleert belangrijke economische ontwikkelingen binnen jouw beleidsterrein en vertaalt dit naar concrete acties gericht op realisaties van de doelen uit de beleidsbegroting.
  • Je bent verantwoordelijk voor het leveren van input t.b.v. planning en control cyclus op gebied van vitale centra en economisch vestigingsklimaat. 
  • Naast inhoudelijke advisering is netwerken en realisatiekracht belangrijk.
  • Je bent programmamanager vitale centra voor de kernen Fijnaart, Klundert, Willemstad en Zevenbergen:
  1. Je gaat samen met collega’s, waaronder gebiedscoördinatoren, stedenbouwkundige, planologen, domeinregisseur, een extern bureau en diverse externe partijen aan de slag om tot ontwikkelscenario’s te komen voor de centra van deze 4 kernen. Hierbij is Fijnaart de eerste in de rij.
  2. Na het vaststellen van de ontwikkelscenario’s, moet de vertaalslag gemaakt worden naar uitvoeringsprogramma’s.
  3. Je rol als programmamanager hierin is als eerste er voor te zorgen dat een programma wordt opgesteld en vervolgens het proces beheren, bewaken en waar nodig bijsturen

Wie zoeken wij?
Een ondernemende adviseur op minimaal HBO-niveau. Je hebt lef, bent omgevingsbewust en je vindt het prettig om in een team te werken. Je hebt ervaring in het economisch domein. Je bent analytisch, houdt overzicht en bent een netwerker en hebt realisatiekracht. Je weet door samenwerking met interne en externe partners concrete resultaten te behalen. Ervaring met projectmatig-, en programmatisch werken is een pré en goede communicatieve vaardigheden zijn een voorwaarde.

Wie vormen het kernteam economie?
Naast de senior adviseur economische zaken vormen de programmamanager economie, de adviseur arbeidsmarkt- en participatie, de accountmanager bedrijven, de adviseur toerisme en recreatie en de beleidsadviseur mobiliteit, het kernteam rond de economische opgaven.  Integraal werken, programmatische en projectmatig werken en samenwerken in het netwerk van gemeenten, uitvoeringsorganisaties, bedrijfsleven en andere partners staan hoog in het vaandel. Het kernteam Economie maakt deel uit van het team Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling.  

Wat bieden wij?
Je hebt aan de gemeente Moerdijk een uitdagende werkgever. We zijn volop in ontwikkeling en daardoor krijg je veel ruimte om met ons nieuwe wegen te verkennen, processen te verbeteren en te pionieren. Dit geeft jou veel mogelijkheden om jezelf verder te ontwikkelen op zowel inhoudelijk als persoonlijk vlak. Daar helpen we je graag bij o.a. met onze eigen Moerdijk Academie maar ook externe loopbaan- en studiefaciliteiten. Je zit dicht op het bestuur en hebt veel ruimte voor eigen initiatief en inbreng. Hierbij zijn integraal werken en collegialiteit belangrijk.

Het betreft hier een structurele functie. In eerste instantie krijg je een contract voor één jaar aangeboden. Afhankelijk van wat je meebrengt aan ervaring, expertise, persoonlijke vaardigheden en kwaliteiten kan het salaris oplopen tot maximaal € 5067,- bruto per maand (functieschaal 11) bij een 36-urige werkweek. Daarnaast beschik je over een Individueel Keuzebudget (IKB) van 17,05% van het bruto jaarsalaris. Het IKB is opgebouwd uit diverse regelingen zoals vakantiegeld, levensloopbijdrage en eindejaarsuitkering. Je kunt rekenen op een prima pakket secundaire arbeidsvoorwaarden met onder andere flexibele werktijden voor een goede werk/privé balans, een werkgeversbijdrage in de ziektekosten en betaald ouderschapsverlof.

Wat moet je doen?
Herken je jezelf in bovenstaand profiel en spreekt de functie je aan? Reageer dan uiterlijk 8 maart 2020 via het online sollicitatieformulier.

De vacature is gelijktijdig intern, regionaal en extern opengesteld. Bij gelijke geschiktheid hebben interne en vervolgens regionale kandidaten voorrang in de procedure.  

Meer informatie?
Wil je meer weten over de inhoud van de functie of heb je nog andere vragen? Neem dan gerust contact op met, Edwin Alderliesten (leidinggevende Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling) via telefoonnummer 14 0168.

Acquisitie n.a.v. deze vacature stellen wij niet op prijs.