Gemeente Zwolle
Senior Planeconoom

| 30 oktober 2020

30-36 uur per week, HBO/WO, schaal 11 (eventueel met arbeidsmarkttoelage)

Dit zijn wij
In Zwolle geloven we dat het leven beter wordt als we met elkaar optrekken. Wij zetten daarom met kracht in op verbinding. Een goed samenspel met onze 128.000 inwoners, partners in de stad, het college, de raad en collega’s.

Afdelingen en teams zijn thuishavens, maar we werken door de afdelingen heen en zoeken elkaar makkelijk op. Samen tillen we bijzondere projecten van de grond.

De stad staat voor grote opgaven om onze leefwereld duurzaam vorm te geven, zoals klimaatadaptatie, energietransitie en de ontwikkeling van een circulaire economie.

Al die kleine en grote opgaven zijn leidend voor onze vernieuwende manier van samenwerken. We vinden elkaar in voor- en tegenspoed, acteren als professionele partners, denken in mogelijkheden en stimuleren initiatieven uit de organisatie en de stad.

Een stad in een regio die hard op weg is om de vierde economische topregio van Nederland te worden met innovatieve bedrijven die bijdragen aan onze maatschappelijke opgaven.

Een stad waar mensen centraal staan. We zorgen voor elkaar en zijn er voor elkaar. Iedereen doet mee en iedereen doet ertoe. Zó doen we dat in Zwolle.

De afdeling
De afdeling Vastgoed draagt bij aan ruimtelijke ontwikkelingen en maakt plannen hiervoor concreet.  

Het werkveld van de afdeling is breed: beheer en transformaties van gebouwen, ontwikkeling van vastgoed, locatieontwikkeling en uitgifte van gronden, herstructurering en grootschalige gebiedsontwikkelingen.

Dit ga je doen
Je werkt als financieel adviseur binnen een multidisciplinair team aan gebiedsontwikkelingen in de stad. Als rechterhand van de projectleider denk je mee en ben je verantwoordelijk voor financiële taken tijdens de planvorming én de uitvoering. Van advisering over strategieën bij grote en complexe ruimtelijke ontwikkelingen inclusief financiële haalbaarheidsberekeningen en verdienmodellen tot de financiële begeleiding tijdens de uitvoering van een gebiedsontwikkeling. Je monitort, lost knelpunten op, stuurt bij en rapporteert. Je levert beleidsbijdragen voor de Meerjaren Prognose Vastgoed, de grondprijzennota en denkt mee bij actuele financiële vastgoedthema’s en vertaling van wet en regelgeving.    

Verder kijken
Het is interessant dat je betrokken bent bij grondexploitaties van gemeentelijke grond en bij facilitaire ontwikkelingen. Je brengt alle kosten en opbrengsten in beeld, bepaalt een marktconforme prijs. Ook als de grond niet of gedeeltelijk van de gemeente is, ben jij het financiële geweten van het project.

Je thuishaven
Je voelt je helemaal op je plek bij onze afdeling. We willen het altijd weer beter doen en dat vindt jij ook belangrijk. Binnen het team planeconomie lever jij je inspirerende bijdrage aan de ontwikkeling van het beleid en de bedrijfsvoering van het grondbedrijf. Je verdiept je in (wettelijke) ontwikkelingen en actuele thema’s voor wat betreft financiën en vastgoed.

Dit ben jij
Je hebt een afgeronde HBO of WO opleiding op het gebied van planeconomie of een aanverwante studie en je hebt ervaring in het vakgebied. Voor jou is het belangrijk dat je jezelf kunt ontwikkelen. Je ziet deze baan als een uitdagende stap om door te groeien. Als uitstekend rekenaar heb je ervaring en deskundigheid op het gebied van grondexploitaties, kostenverhaal, advisering bij complexe onderhandelingen, vastgoed rekenen, Besluit Begroting en Verantwoording (BBV), Vennootschapsbelasting (Vpb), Wet ruimtelijke ordening (Wro) en Omgevingswet.

Je schakelt makkelijk tussen verschillende abstractieniveaus, kent de (politiek-bestuurlijke) belangen, weet wat mensen drijft en kunt met vrijwel iedereen door een deur. Soms sluit je jezelf helemaal af als je in de cijfers duikt, maar je stelt je ook makkelijk open. Je bent een teamspeler, hebt een bevlogen manier van samenwerken, waarbij je graag kennis en ervaring deelt en dat wordt gewaardeerd door collega’s en externe partners, zoals ontwikkelaars, corporaties, bouwers, provincie, rijk, ondernemers en beleggers.

Met weinig woorden weet je je verhaal over te brengen, zowel mondeling als op papier. Mensen luisteren graag naar jou, omdat je het hele werkterrein overziet en de impact van verschillende scenario’s helder benoemt.

Dit bieden wij
Een salaris van maximaal € 5.169,- bruto per maand (maximaal schaal 11) bruto per maand bij een volledige werkweek van gemiddeld 36 uur per week. Het salaris is afhankelijk van opleiding en ervaring. Bij uitermate geschiktheid is een arbeidsmarkttoelage mogelijk, hierdoor kan het bruto maandsalaris oplopen tot maximaal € 5.685,-

Daarnaast ontvang je 17,05% van je salaris in de vorm van een individueel keuzebudget (IKB) waarmee je een deel van je arbeidsvoorwaarden naar eigen wens kunt inrichten. Je hebt de mogelijkheid om dit bedrag maandelijks of jaarlijks te laten uitkeren. Het vakantiegeld en een dertiende maand is in dit bedrag opgenomen. Het pensioen dat voor je wordt opgebouwd, staat los van deze regeling.

Meer weten?
Laat weten wie je bent en wat je wilt. Solliciteren kan via www.werkenvoorzwolle.nl tot en met vrijdag 20 november a.s. Neem voor informatie contact op met Barend van der Heiden, afdelingshoofd Vastgoed, 038-4982012. De eerste gesprekken vinden plaats op woensdag 2 december in de middag. Een eventueel tweede gesprek wordt gepland op dinsdag 8 december in de ochtend.