Stampij

| 11 maart 2015

Marcel Bayer

Marcel Bayer

De verkiezingen voor de provinciale staten zijn gekaapt door de nationale politiek, terwijl er in elke afzonderlijke provincie voldoende thema’s zijn die de burger aan zouden moeten spreken en ook echt aangaan. In de regionale media komen die thema’s natuurlijk wel aan bod en laten provinciale bestuurders en politici van zich horen. In de landelijke media echter zelden, met uitzondering van enkele dossiers die boven het regionaal belang zijn uitgetild zoals de gaswinning en bodemdaling in Groningen.

Bij vrijwel alle belangrijke dossiers op het gebied van leefomgeving en ruimtelijk beleid hebben provincies een sleutelrol. Meer dan ooit zijn zij stimulator, verleider en verbinder om nieuwe economische dragers de ruimte te geven, met respect voor de waarden uit het verleden. Aan de provincie bij uitstek de taak om stad en land op een organische manier te verbinden, zodat ze elkaar versterken en aanvullen. En om duurzame ontwikkeling en beheer van de ruimte te stimuleren.

Of het nou gaat om de strategie voor duurzame energie en veiligheid, met het bepalen van de locaties voor windmolens, waterbeheer en de adaptatie in het kader van de Deltabeslissingen. Of om de bereikbaarheid via het spoor, met de auto, het schip, de fiets en te voet; de keuze van woningbouwlocaties, herstructurering van bedrijventerreinen; het bepalen van de strategie voor commercieel vastgoed, en – sinds kort – de visie op de detailhandel. Of om te zorgen voor de bescherming van waardevolle natuurgebieden enerzijds en ruimte voor ondernemerschap anderzijds. Om verantwoord groei en krimp te begeleiden, te zorgen dat er voor iedere Nederlander vitale basisvoorzieningen in de nabijheid aanwezig blijven. Of om het benutten van de ondergrond voor delfstoffenwinning, de watervoorziening en opslag goed af te stemmen.

Provincies doen ertoe. Misschien moeten provinciale bestuurders en politici eens wat vaker de trom roeren en stampij maken om dat ook op het netvlies van de landelijke politici en het journaille bij de landelijke pers te krijgen. Dan kunnen we eindelijk stoppen met die eeuwige en onzinnige discussie over het nut van provincies.

Marcel Bayer
Hoofdredacteur

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *