Gemeente Bunnik
Strategisch beleidsadviseur RO 32-36 uur per week

| 13 september 2019

Strategisch beleidsadviseur RO 32-36 uur per week

Wij zoeken een Omgevingsbewuste RO-professional!

Wat ga je doen?

Bunnik staat voor een groeiopgave. We investeren in een toekomstbestendige leefbaarheid en kwaliteit van onze dorpen door binnen en buiten de kernen te gaan bouwen. De strategisch beleidsadviseur RO heeft hierin een prominente rol.

Als strategisch beleidsadviseur RO zet je je expertise in op het gebied van ruimtelijke en gebiedsontwikkeling. Je hebt nauw overleg met collega’s van andere vakgebieden om de groeiopgave in samenhang invulling te geven. Je bent daarin de verbindende schakel voor het team ruimtelijke ontwikkeling.

Je dagelijkse werk bestaat uit het voorbereiden, opstellen en begeleiden van ruimtelijk en economisch beleid. Het opstellen van grondbeleid is hiervan een concreet voorbeeld. Je begeleidt zo nodig planologische procedures en complexe bouwinitiatieven en je voert overleg met belanghebbenden en wettelijke overlegpartners. Jouw heldere (beleids)adviezen bespreek je met de portefeuillehouder.

Je stemt het lokaal strategische beleid af op het regionaal strategisch beleid en andersom. Je werkt hierbij nauw samen met de strateeg fysiek domein. Jij bent de vertaler van het strategisch beleid naar tactisch en operationeel beleid. Je neemt actief deel aan regionale samenwerkingsverbanden.

Een bijzonder aandachtsgebied is de implementatie van de Omgevingswet. Je maakt onderdeel uit van het opgaveteam dat dit organisatie breed voorbereid.

De werkomgeving

Werken bij gemeente Bunnik betekent steengoed zijn in je vak. We worden geïnspireerd en uitgedaagd door de rol van de lokale overheid in het midden van de samenleving. We durven nieuwe wegen te bewandelen, houden van aanpakken en kunnen snel inspelen op relevante geluiden in onze samenleving. In dialoog zoeken we naar oplossingen. Dat doen we met inwoners, ondernemers en de partners in de regio.

In onze compacte organisatie hebben we de ruimte om onze professionaliteit naar eigen inzicht te tonen. Zelforganisatie is daarvoor de basis. Om dit te ondersteunen werken we onafhankelijk van tijd- en plaats en activiteiten gericht. Onze flexibele werktijden, moderne faciliteiten en flexplekken maken dat mogelijk.

De strategisch beleidsadviseur RO maakt onderdeel uit van een team van 6 RO-professionals. Samen met de teams van Vergunningverlening en Toezicht, Openbare Ruimte, en Openbare Orde en Veiligheid vormen zij de afdeling fysiek domein.

Over gemeente Bunnik

Prettig wonen en leven, met ruimte voor elkaar: dat is waar onze gemeente voor staat. Bunnik is met alle

drie haar kernen Bunnik, Odijk en Werkhoven een plek waar mensen zich thuis voelen. Niet voor niets zijn we een van de beste woongemeenten in de regio. En dat willen we graag zo houden. Maar dat betekent niet dat we kunnen stilzitten. De omgeving van onze gemeente verandert. Om ook in de toekomst een levendige, gezonde en groene gemeente te zijn waar onze bewoners zich gekend en (h)erkend voelen, ondernemers kansen zien en waar bezoekers graag komen, moeten we nu aan de slag.

Dat doen wij aan de hand van het collegeprogramma ‘Bunnik Bouwen Voor Elkaar’ waarin voor de komende jaren de belangrijkste opgaven voor gemeente Bunnik staan geformuleerd. Lees en kijk: De toekomst van Bunnik.

Jouw toegevoegde waarde

Uiteraard wordt je enthousiast van de ambitie van gemeente Bunnik en onze cultuur van korte lijnen en aanpakken. En daar heb jij nog iets aan toe te voegen. Als RO-professional kennen de Wro, Wabo en Omgevingswet voor jou geen geheimen en die kennis kun je in elke situatie gepast inzetten. Je denkt in mogelijkheden en oplossingen. Met oog voor kwaliteit realiseer je gedreven je doel- en taakstellingen. Je bent een verbinder die door samenwerking gedragen adviezen aan het bestuur voorlegt. Kortom, je bent een omgevingsbewuste RO-professional.  

Arbeidsvoorwaarden

Het salaris bedraagt maximaal € 4.859,00 bruto (schaal 11; salarispeil 1-1-2018) op basis van 36 uur per week. De gemeentelijke rechtspositie is van toepassing met een aantrekkelijk pakket secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder een tegemoetkoming in de reiskosten en een individueel keuzebudget ter waarde van 17,45% van je bruto loon. Dit keuzebudget kun je gebruiken om je verloftegoed uit te breiden, je reiskosten netto aan te vullen, financiering van een studie of als extra bruto salaris.

Ook aan je ontwikkeling hebben we gedacht. De Bunnik Academie geeft je de mogelijkheden om trainingen en webinars te volgen die jij waardevol vindt.

Informatie & solliciteren

Neem voor meer informatie over de functie contact op met Kees Kroes, afdelingshoofd, via k.kroes@bunnik.nl of telefoonnummer 0621271453.

Stuur voor 27 september a.s. je prikkelende brief met CV naar werkenin@bunnik.nl.

De vacature wordt gelijktijdig in- en extern opengesteld. Bij gelijke geschiktheid hebben interne sollicitanten voorrang. Gemeente Bunnik hanteert voor werving en selectie de NVP sollicitatiecode.