Structuurvisie Windenergie op Land vastgesteld

| 16 april 2014

Op 11 plekken in Nederland komt een groot windturbinepark op land. Het kabinet heeft deze gebieden nu definitief vastgelegd in de Structuurvisie Wind op Land. De structuurvisie is op 28 maart jl. vastgesteld en aangeboden aan de Tweede Kamer. De Structuurvisie Windenergie op Land (SvWOL) beoogt grootschalige windprojecten te concentreren in gebieden die daarvoor het meest geschikt zijn. Op die manier wordt de landschappelijke versnippering en verstoring beperkt…

> http://bloggebiedsontwikkeling.nl/blog/structuurvisie-windenergie-op-land-vastgesteld/

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *