Tag-archief: Bas van Horn

De olifant in de kamer

De olifant in de kamer Volgens de een liggen we met onze wind-, zon en andere duurzame plannen uit het Klimaatakkoord aardig op koers, volgens de ander weten we nog geen druppel op de gloeiende plaat te laten sissen. Maar er blijft in het nationale klimaatdebat ook iets onbesproken. Het IPCC gaat in zijn jongste… Lees meer »

Klimaatdilemma’s in treinmetaforen

‘Alle seinen staan op groen’, jubelde Hans Mommaas, directeur van het Planbureau voor de Leefomgeving in zijn opening van de Nacht van de Leefomgeving op 6 september jongstleden. Duurzaamheid leeft, de samenleving staat ‘in de doe stand’, de kabinetsplannen zijn groener dan ooit. Nu is het zaak om ‘door te pakken’. Niks te vroeg, want… Lees meer »

Tellen en vertellen

‘We moeten de facts en figures voor dit verhaal scherp hebben. Er mag geen speld tussen te krijgen zijn.’ Het waren vaak beleidsdirecteuren of hun medewerkers die mij op deze manier meenden te moeten helpen bij het schrijven van een belangrijke speech voor de minister of staatssecretaris. De bewindspersonen op het ministerie van Wonen, Ruimte… Lees meer »

De Gated Family

‘In gelul kan je niet wonen’, sprak staatssecretaris Jan Schaefer ooit in de Tweede Kamer. Dat werd ‘onwelvoeglijk taalgebruik’ gevonden. Daarom kwam er ‘in geouwehoer kan je niet wonen’ in de Kamernotulen te staan. Als wethouder woningzaken en stadsvernieuwing was Schaefer eind jaren zeventig en begin jaren tachtig onder meer verantwoordelijk voor de bouw van… Lees meer »

De brug van niks naar nergens

Wie zich heeft laten overhalen om op een warme dag een fietstocht van Amsterdam naar de Loosdrechtse Plassen te maken, kan bij tegenwind op de westelijke dijk van het Amsterdam-Rijnkanaal bij Nigtevecht al flink spijt hebben. Juist daar staat een groot bord van Ballast Nedam waarop de realisatie van een fietsbrug en natuurverbinding wordt aangekondigd.… Lees meer »

Ransuiltjes en rigide regelnemers

We hebben ransuilen op de tuin. Ik zeg óp de tuin, want zo heet dat bij volkstuinders. Na de vossen en de ringslangen zijn er nu dus ook ransuilen en in ieder geval één paar nestelt bij een medetuinder. De tuinder plaatst prachtige foto’s in onze Facebookgroep en vertelt aan wie het maar horen wil… Lees meer »

Een Middeleeuwse kijk op stad en ommeland

De neiging om Nederland te zien als één grote stad is een vervolg op de concepten Randstad en Deltametropool. Een nieuwe naam voor een veronderstelt netwerk van landschappen en kernen. Geen stad waar men dicht opeengepakt woont, werkt en recreëert, maar een uitwaaierend verstedelijkt gebied met dorpen, outlet centers, mainports, weilanden en fragmenten van historische… Lees meer »

Kappen en planten voor de groene zaak

  Kappen voor de natuur en planten voor het klimaat. Natuur en milieu worden vaak in een adem genoemd, maar zo eenvoudig is het niet. En dan hebben we het nog niet eens over de burgers die ook iets over bomen in hun leefomgeving te zeggen willen hebben. Of beter: laten we het daar wel… Lees meer »

Toch een boerderijtje op de Dam?

Vlaanderen is van zijn geloof gevallen. Bouwgrond als vaste waarde in het toekomstperspectief van de Vlaming is niet meer. Waar men in het vlakke land met een baksteen in de maag geboren werd, is deze verwijderd en een maagbandje aangelegd. Wat is er gebeurd? De Vlaamse deelregering heeft het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen aangenomen. In de… Lees meer »