Tag-archief: Beleidsmedewerker

Gemeente Schouwen-Duiveland
Beleidsmedewerker Ruimtelijke Ordening

Wie helpt Schouwen-Duiveland mee inrichten? De afdeling Ruimte en Milieu van de gemeente Schouwen-Duiveland draagt bij aan de ruimtelijke en economische ontwikkeling van de gemeente Schouwen-Duiveland. We maken beleid op het terrein van ruimte, recreatie en economie, zoals bestemmingsplannen, structuurvisies, beleidsnota’s en uitvoeringsprogramma’s. Wij zijn voor de cluster Omgevingsbeleid in verband met interne doorstroming van… Lees meer »