Tag-archief: Jaco Boer

Naar een hogere versnelling

Ik ben net een weekje terug van een fietsvakantie aan de zuidkant van de Alpen. Het was er heerlijk rijden over fonkelnieuwe asfalt- en gravelpaden die de regionale overheden de laatste jaren hebben aangelegd. Of we nu langs de Oostenrijkse Drau-rivier of de kanalen van het Italiaanse Veneto toerden, overal brachten prachtig gelegen routes ons… Lees meer »

‘Energietransitie kan de positie van het erfgoed versterken'
Waterlinies: bron van duurzame energie

De omschakeling naar duurzame energiebronnen zal een grote impact hebben op het historische cultuurlandschap. Toch kan de energietransitie voor de erfgoedsector ook een bondgenoot zijn. Drie ontwerpbureaus verkenden de afgelopen jaren, in opdracht van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en de provincie Noord-Holland, de kansen en risico’s voor duurzame energieproductie, -transport en -opslag rond… Lees meer »

Naoorlogse wijken liggen dicht bij het centrum
Transformeren vanuit de kracht van de wijk

Veranderde woonbehoeften en duurzaamheidseisen maken een vernieuwing van stadsbuurten onontkoombaar. Naoorlogse wijken blijken daarvoor goede kaarten in huis te hebben. Vooral de plinten van portieketage- en hoogbouwflats bieden mogelijkheden voor nieuwe woningtypologieën in de buurt. Stadsvernieuwing is een continu proces waarin telkens een ander deel van de stad wordt aangepakt. Veertig jaar geleden waren het… Lees meer »

Samenwerken aan nieuwe opgaven in bijzondere gebieden
Wederopbouw, een kansrijke erfenis

In de jaren vijftig en zestig is een groot deel van Nederland opnieuw ingericht. Over de erfenis van deze wederopbouwperiode organiseerde de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed eind november een inspirerend congres. De verantwoordelijke minister en dertig wethouders van toonaangevende wederopbouwgebieden beloofden op de drukbezochte bijeenkomst het karakter van deze bijzondere plekken te behouden en… Lees meer »

Nog eenmaal Vinex?

Het V-woord waart weer rond in de vakbladen. En dat is even wennen voor iedereen die dacht dat we voortaan onze nieuwbouwhonger met bottom-up projecten en organische ontwikkeling konden stillen. Het is ook nog niet zo lang geleden dat bouwers en  projectontwikkelaars op grote schaal hun personeelsbestand moesten inkrimpen, omdat  huizenkopers op hun (geleende) geld… Lees meer »

I was here

Bestuurders houden van ‘landmarks’. Ze zetten er niet alleen hun eigen stad mee op de kaart, maar laten na vier jaar ploeteren hun achterban ook iets tastbaars na. Een gebaar of gebouw dat laat zien dat ze het verschil hebben kunnen maken in die korte periode. Ik moest daar weer aan denken toen ik over… Lees meer »

Sittard vindt zichzelf opnieuw uit

Minder inwoners, leegstaande monumenten en krimpende budgetten. Afgelopen zomer bogen beleidsmedewerkers, erfgoedexperts, studenten en burgers zich vier dagen lang over de ruimtelijke uitdagingen van Sittard-Geleen. De lezingen, rondleidingen en workshops leidden tot nieuwe inzichten en aanknopingspunten voor een gebiedsgerichte aanpak met erfgoed als belangrijkste inspiratiebron. Limburg heeft meer ruimte dan programma. Met deze nuchtere constatering… Lees meer »

Naar Tiengemeten

Ik was er nog nooit geweest. En dat is best raar voor iemand die op nog geen half uur rijden van het Zuid-Hollandse eiland is geboren. Toch had ik 49 jaar lang Tiengemeten links laten liggen. Wat had ik er ook te zoeken. Akkers vol vette klei lagen er in de Hoekse Waard, waar ik… Lees meer »

Duurzame energie en erfgoed kunnen elkaar versterken

Nederland staat voor de opgave om zijn energiewinning op korte termijn te verduurzamen. De komst van windmolen- en zonneparken zal een groot effect op ons cultuurlandschap hebben. Erfgoed kan daarbij voor inspiratie en draagvlak zorgen en zelfs profiteren van de energietransitie. ‘Als het hier lukt om duurzame energie een plek te geven, lukt het overal.’… Lees meer »

Dorpenacademie verkent nieuwe samenwerkingsvormen
Leren van andere dorpen

Het Nederlandse platteland is een broedplaats voor bewonersinitiatieven rond leegstaand erfgoed. Met de Dorpenacademie verkent kennis- en inspiratieplatform Ruimtevolk nieuwe samenwerkingsvormen tussen burgers, ondernemers en bestuurders om herbestemmingen te laten slagen. ‘Projecten waarin mensen de problemen van de ander helpen oplossen, hebben het meeste succes.’ Aan de noordrand van Venray ligt het Sint Annapark, een… Lees meer »