Tag-archief: Jaco Boer

De machteloze boer

Boeren krijgen van kinds af aan met de paplepel ingegoten dat ze zelf het beste weten wat er goed is voor hun land. Overheden en buitenlui kunnen van alles beweren, maar die staan niet in weer en wind op de akkers om een dreigende misoogst af te wenden. Ze hebben geen flauw benul wat er… Lees meer »

Scoren met klimaat

Zat u afgelopen donderdag ook met spanning op nieuws van het Planbureau voor de Leefomgeving te wachten? Even opfrissen: vóór de zomer maakte Ed Nijpels ons op basis van voorlopige afspraken aan de klimaattafels duidelijk wat er allemaal moet gebeuren om de CO2-uitstoot terug te dringen en de afspraken uit Parijs na te komen. De… Lees meer »

Vangnet of volwaardig marktsegment?

Ik had het eigenlijk niet meer verwacht: een fundamentele discussie over de toekomst van de Nederlandse volkshuisvesting. Het leek erop dat de meeste corporatiebestuurders en politici zich hadden neergelegd bij het beleid van achtereenvolgende kabinetten om de toegang tot de sociale huursector te beperken. Met de invoering van nieuwe passendheidseisen, tijdelijke huurcontracten en extra huurverhogingen… Lees meer »

Naar een hogere versnelling

Ik ben net een weekje terug van een fietsvakantie aan de zuidkant van de Alpen. Het was er heerlijk rijden over fonkelnieuwe asfalt- en gravelpaden die de regionale overheden de laatste jaren hebben aangelegd. Of we nu langs de Oostenrijkse Drau-rivier of de kanalen van het Italiaanse Veneto toerden, overal brachten prachtig gelegen routes ons… Lees meer »

‘Energietransitie kan de positie van het erfgoed versterken'
Waterlinies: bron van duurzame energie

De omschakeling naar duurzame energiebronnen zal een grote impact hebben op het historische cultuurlandschap. Toch kan de energietransitie voor de erfgoedsector ook een bondgenoot zijn. Drie ontwerpbureaus verkenden de afgelopen jaren, in opdracht van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en de provincie Noord-Holland, de kansen en risico’s voor duurzame energieproductie, -transport en -opslag rond… Lees meer »

Naoorlogse wijken liggen dicht bij het centrum
Transformeren vanuit de kracht van de wijk

Veranderde woonbehoeften en duurzaamheidseisen maken een vernieuwing van stadsbuurten onontkoombaar. Naoorlogse wijken blijken daarvoor goede kaarten in huis te hebben. Vooral de plinten van portieketage- en hoogbouwflats bieden mogelijkheden voor nieuwe woningtypologieën in de buurt. Stadsvernieuwing is een continu proces waarin telkens een ander deel van de stad wordt aangepakt. Veertig jaar geleden waren het… Lees meer »

Samenwerken aan nieuwe opgaven in bijzondere gebieden
Wederopbouw, een kansrijke erfenis

In de jaren vijftig en zestig is een groot deel van Nederland opnieuw ingericht. Over de erfenis van deze wederopbouwperiode organiseerde de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed eind november een inspirerend congres. De verantwoordelijke minister en dertig wethouders van toonaangevende wederopbouwgebieden beloofden op de drukbezochte bijeenkomst het karakter van deze bijzondere plekken te behouden en… Lees meer »

Nog eenmaal Vinex?

Het V-woord waart weer rond in de vakbladen. En dat is even wennen voor iedereen die dacht dat we voortaan onze nieuwbouwhonger met bottom-up projecten en organische ontwikkeling konden stillen. Het is ook nog niet zo lang geleden dat bouwers en  projectontwikkelaars op grote schaal hun personeelsbestand moesten inkrimpen, omdat  huizenkopers op hun (geleende) geld… Lees meer »

I was here

Bestuurders houden van ‘landmarks’. Ze zetten er niet alleen hun eigen stad mee op de kaart, maar laten na vier jaar ploeteren hun achterban ook iets tastbaars na. Een gebaar of gebouw dat laat zien dat ze het verschil hebben kunnen maken in die korte periode. Ik moest daar weer aan denken toen ik over… Lees meer »

Sittard vindt zichzelf opnieuw uit

Minder inwoners, leegstaande monumenten en krimpende budgetten. Afgelopen zomer bogen beleidsmedewerkers, erfgoedexperts, studenten en burgers zich vier dagen lang over de ruimtelijke uitdagingen van Sittard-Geleen. De lezingen, rondleidingen en workshops leidden tot nieuwe inzichten en aanknopingspunten voor een gebiedsgerichte aanpak met erfgoed als belangrijkste inspiratiebron. Limburg heeft meer ruimte dan programma. Met deze nuchtere constatering… Lees meer »