Tag-archief: Jaco Boer

Naar Tiengemeten

Ik was er nog nooit geweest. En dat is best raar voor iemand die op nog geen half uur rijden van het Zuid-Hollandse eiland is geboren. Toch had ik 49 jaar lang Tiengemeten links laten liggen. Wat had ik er ook te zoeken. Akkers vol vette klei lagen er in de Hoekse Waard, waar ik… Lees meer »

Duurzame energie en erfgoed kunnen elkaar versterken

Nederland staat voor de opgave om zijn energiewinning op korte termijn te verduurzamen. De komst van windmolen- en zonneparken zal een groot effect op ons cultuurlandschap hebben. Erfgoed kan daarbij voor inspiratie en draagvlak zorgen en zelfs profiteren van de energietransitie. ‘Als het hier lukt om duurzame energie een plek te geven, lukt het overal.’… Lees meer »

Dorpenacademie verkent nieuwe samenwerkingsvormen
Leren van andere dorpen

Het Nederlandse platteland is een broedplaats voor bewonersinitiatieven rond leegstaand erfgoed. Met de Dorpenacademie verkent kennis- en inspiratieplatform Ruimtevolk nieuwe samenwerkingsvormen tussen burgers, ondernemers en bestuurders om herbestemmingen te laten slagen. ‘Projecten waarin mensen de problemen van de ander helpen oplossen, hebben het meeste succes.’ Aan de noordrand van Venray ligt het Sint Annapark, een… Lees meer »

Cultuurhistorie versterkt identiteit van het gebied
Verlokkend landschap

Steden die veel in groen investeren, doen het economisch beter. Dat blijkt uit een recent onderzoek naar de rol van landschap en erfgoed bij het aantrekken van nieuwe bedrijven en hoogopgeleide kenniswerkers. Rond Schiphol betaalt een ontwikkelaar van bedrijventerreinen al mee aan de aanleg van nieuwe parken en recreatieve routes binnen de Stelling van Amsterdam.… Lees meer »

Prikkelende vergezichten voor Rotterdam

Tussen alle voorspelbare verhalen over ruimtelijke ontwikkeling en woningbouw stond afgelopen week in de Volkskrant een verfrissend pleidooi van Jan Dirk Dorrepaal en Steven van Schuppen. De twee ruimtelijke adviseurs/onderzoekers reageerden met hun ingezonden artikel op de uitlatingen van stedenbouwkundige Riek Bakker in een interview over de uitdagingen van Rotterdam. Waar de grand old lady… Lees meer »

Waterloopkundig lab wordt monumentaal beleefbos

Ruim veertig jaar was het Waterloopbos in de Noordoostpolder een openluchtlaboratorium voor waterloopkundigen. Met zelfgebouwde schaalmodellen werd gerekend aan tientallen dammen, sluizen en havens voor opdrachtgevers uit de hele wereld. De komende jaren moet het bos uitgroeien tot een plek waar beleving van natuur en cultuurhistorie vloeiend in elkaar overlopen, met een in stukken gezaagde… Lees meer »

Gescheiden voordeuren

De eerste bewoners moeten er nog in trekken, maar het appartementenblok Costa Rica aan de Oostelijke Handelskade in Amsterdam is nu al berucht onder volkshuisvesters. Niet om zijn architectuur, de hoogte van de huren of de vertraging waarmee het gebouw tot stand kwam. Nee, de critici vallen over de twee ingangen van het nieuwbouwblok. Eén… Lees meer »

‘Kiezen voor Karakter’ – 5 jaar later
Meer oog voor erfgoed in ruimtelijke projecten

Vijf jaar geleden presenteerde het kabinet haar Visie erfgoed en ruimte. De zorg voor het erfgoed werd daarin verbonden met de ruimtelijke ontwikkeling van Nederland. De programmacoördinatoren van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed kijken terug op de oogst van de afgelopen jaren. ‘Onze inbreng wordt omarmd.’ Laat cultuurhistorie als inspiratiebron de basis zijn voor… Lees meer »

Een bouwende overheid

Het was een opmerkelijk bericht in dagblad Cobouw afgelopen maand. De Britse regering gaat de komende jaren op eigen initiatief duizenden goedkope woningen bouwen. Nog dit jaar gaat op vier locaties rond Londen de spade in de grond voor dertienduizend koopwoningen. Tot 2021 moeten er in het Verenigd Koninkrijk op kavels van de overheid in… Lees meer »

Met brede blik op leegstaand vastgoed
Herbestemmen als gebiedsopgave

Een ontwerpende aanpak gericht op het creëren van meerwaarde voor hele gebieden kan de herbestemming van afzonderlijk leegstaand monumentaal vastgoed stimuleren. In Den Haag leverde een van de pilots een gebiedsvisie op met een nieuw ruimtelijk concept waaraan de verkopen van individuele gebouwen zijn te toetsen. De Achterhoek is met zijn regionaal intervisieteam leegstand voorzichtig… Lees meer »