Tag-archief: Jaco Boer

Het wonder van ‘shared space’

Het was een gok van de verkeersplanologen. En niet zo’n kleine ook. Zal de altijd haastige en licht anarchistisch ingestelde Amsterdammer zijn medebewoners in het verkeer voor laten gaan als borden en verkeerslichten ontbreken? De plek waar de proef zou worden gehouden, was een van de drukste knooppunten voor langzaam verkeer in de stad, pal… Lees meer »

Pilot met ontwerpend onderzoek in Nationaal Landschap Zuid-Limburg
Modern boeren op monumentale hoeves

Moderne stallen en loodsen die verrijzen bij schaalvergroting in de landbouw kunnen een bedreiging vormen voor de landschappelijke en cultuurhistorische kwaliteiten. In het Nationaal Landschap Zuid-Limburg zochten alle betrokkenen via ontwerpend onderzoek en in dialoog naar breed gedragen oplossingen voor de uitbreidingsbehoefte. In Hulsberg en Gulpen-Wittem leidde het tot succesvolle plannen voor een nieuw bedrijfsgebouw.… Lees meer »

Herbestemming erfgoed geeft aardbevingsregio impuls

De aardbevingen in Noordoost-Groningen hebben woningen en monumenten beschadigd. Herstel is noodzakelijk, maar levert meer op als dat wordt gekoppeld aan het versterken van de leefbaarheid en economie. Eigenaren, bewoners en professionals zochten het afgelopen jaar in werkateliers naar mogelijkheden voor herbestemming van erfgoed binnen de opgaven van het gebied. Erfgoed en ruimte De Rijksdienst… Lees meer »

Bouwen voor de buurt 2.0

Afgelopen week liep ik door de Haagse Schilderswijk. Enkele journalisten en bewoners hadden het initiatief genomen om met elkaar te discussiëren over de moeizame relatie tussen pers en buurt, met de rel over de – verzonnen – shariadriehoek als voorlopig dieptepunt. Een van de deelnemers was Adri Duijvesteijn. Als buurtbewoner had hij zich in de… Lees meer »

Combineren in de praktijk
Erfgoedtoets maakt bouwplan ‘UNESCO-proof’

Veel bestuurders zijn onzeker over de effecten van nieuwbouwplannen op de universele waarde van werelderfgoederen. Met een Heritage Impact Assessment (HIA) kunnen zij vooraf ontdekken in hoeverre belangen met elkaar in conflict zijn. Bij Kinderdijk en in Nieuwegein zijn op die manier voorgenomen ingrepen niet of in een andere vorm uitgevoerd. Op het moment dat… Lees meer »

Een onbekend succesverhaal

Het gaat goed met de binnensteden van Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht. Waar in middelgrote plaatsen koopjesjagers uitwijken naar onlinewinkels, vechten retailketens uit binnen- en buitenland om de beste plekken in de Kalverstraat, de Coolsingel en de Grote Marktstraat. In de aanloopstraten duikt iedere maand wel weer een nieuwe pop-up store of hip café-restaurant… Lees meer »

Bottom-up forever?

Ineens doken ze op in het Berlijn van na de eeuwwisseling. Beachvolleybalveldjes, stadstranden en moestuinen op braakliggende landjes waar nooit iemand naar had omgekeken. Totdat geëngageerde buurtbewoners de Brachen naar hun hand zetten, omdat ze met vrienden wilden sporten, luieren of hun groente verbouwen zonder hulp of toestemming van een bemoeizuchtige overheid. Sommige projecten waren… Lees meer »

Energietransitie kan een impuls geven aan waardevol landschap
Groene energie met respect voor cultuurhistorie

De komst van nieuwe zonneparken, windturbines en biomassaplantages levert echter veel weerstand op. Verschillende initiatieven laten zien dat opwekking van duurzame energie prima kan samengaan met het behoud van waardevolle landschappen. Landgoed Sandenburg in het Utrechtse plaatsje Langbroek heeft een van de grootste hakhoutbossen van Nederland. Bij het beheer van dit eeuwenoude landschap ontstaat veel… Lees meer »

De nieuwe Messias

Ik kreeg gisteren een persuitnodiging in de bus voor een bijeenkomst over de particuliere huursector in Nederlandse steden. Platform 31 had het afgelopen jaar met elf gemeenten de belemmeringen voor deze verhuurders op een rij gezet en kwam met aanbevelingen om hun aandeel in de woningmarkt te vergroten. Zo kon het puntenstelsel voor sociale huurwoningen… Lees meer »