Tag-archief: Jos Feijtel

Stec Groep stevent af op wonen in konijnenhokken

Deze maand publiceerde Stec Groep “5 bewijzen dat klein wonen structureel is op de woningmarkt”.  Met droge ogen wordt beweerd dat er “diepere structurele drijfveren zijn die de vraag naar klein wonen stuwen.” De voorkeur voor woning tot 40 m2 zou blijken uit de analyse van Stec Groep. Welke analyse dat is, blijft volstrekt onduidelijk.… Lees meer »

Stemmen met de voeten?

In ROm van 4 mei jl. beweert de hoofdplanoloog van de gemeente Amsterdam, Jos Gadet, met droge ogen dat er in Nederland al lang geen sprake meer is van woningtekorten, maar van gebrek aan specifieke woonmilieus. Naar zijn mening is er sprake van een trek naar de steden doordat Nederlanders met de voeten zijn gaan… Lees meer »

Noord-Hollands eigen cijfers: er dreigt een groot tekort aan woningen

Enkele weken geleden is de nieuwe Woningbouwmonitor Noord-Holland verschenen. Jaarlijks maakt de provincie met deze monitor de balans op: hoeveel woningen moeten er nog worden gebouwd en hoeveel zit er in de planning. Resultaat: 45.000 woningen tekort in de periode tot 2040. Toch ziet de verantwoordelijk gedeputeerde in deze provincie, mevrouw Joke Geldhof, geen problemen.… Lees meer »

Primos: Amsterdam bouwt heel veel maar lang niet genoeg

Opnieuw zijn er alarmerende cijfers over de Amsterdamse woningmarkt. Uit de vele schrijnende verhalen over wachttijden en ongehoorde woningprijzen wisten we het al: er is een groot tekort aan woningen. Het recente Primosonderzoek bevestigt dat beeld. In cijfers voor de Noordvleugel: er zijn acuut 8.000 woningen extra nodig. Maar het ergste: tot 2025 slagen we… Lees meer »

Verdringen van reguliere woningzoekenden hoeft niet
Statushouders huisvesten: er is zoveel meer mogelijk

Onbekend maakt onbemind. Dat geldt soms voor statushouders maar het geldt blijkbaar ook voor de “tijdelijke subsidieregeling huisvesting statushouders”. Er wordt nog steeds relatief weinig gebruik gemaakt van deze regeling en bij veel gemeenten en corporaties blijkt men lang niet altijd op de hoogte van de mogelijkheden. Inmiddels zijn degelijke varianten ontwikkeld die financieel ook… Lees meer »