Tag-archief: Marcel Bayer

Stampij

De verkiezingen voor de provinciale staten zijn gekaapt door de nationale politiek, terwijl er in elke afzonderlijke provincie voldoende thema’s zijn die de burger aan zouden moeten spreken en ook echt aangaan. In de regionale media komen die thema’s natuurlijk wel aan bod en laten provinciale bestuurders en politici van zich horen. In de landelijke… Lees meer »

Dromers en onheilsprofeten

Terwijl we in West-Europa nog nasidderen en vooral napraten over de bloedige terroristische aanslagen in Parijs, de toenemende dreiging van fundamentalistisch radicalisme, over onverdraagzaamheid en democratie, luisteren een paar honderd aanwezigen in de Beurs van Berlage op 15 januari j.l. naar sprekers die de ruimtelijke uitdagingen voor de komende decennia schetsen. Bemoedigende klopjes op de… Lees meer »

Gemeenten experimenteren met Omgevingswet
Vermindering onderzoekslasten door fasering

Door het ruimtelijke planproces op te splitsen in een globaal en specifiek deel zijn onderzoekslasten aanzienlijk te reduceren. Het omgevingsplan biedt in de toekomst meer mogelijkheden voor fasering, omdat milieueisen als voorwaarde kunnen worden gesteld. Al ruim dertig gemeenten experimenteren daar nu mee. Achtergrond bij de nieuwe wetgeving door Arjan Nijenhuis en Maarten Engelberts. Vermindering… Lees meer »