Tag-archief: Omgevingsrecht

Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht
Bouwplantoetser / Vergunningverlener

Bouwplantoetser / Vergunningverlener 36 uur | Hendrik-Ido-Ambacht Hendrik-Ido-Ambacht groeit, ontwikkelt en is in beweging. Ben jij een ervaren allround Bouwplantoetser/Vergunningverlener die hier een bijdrage aan wil leveren, solliciteer dan bij ons! Wat ga je doen? Als bouwplantoetser/vergunningverlener ga jij aan de slag met het adviseren over beleidsuitvoering aan bestuur en management en het uitvoeren van… Lees meer »

De praktische implementatie van een bestuurlijk-juridisch concept
Paradigmawisseling door te sturen op gebruiksruimte

Het opschuiven van de ingangsdatum van de Omgevingswet biedt extra kansen om te oefenen met het beleidsmatige concept gebruiksruimte. Door dat nu al centraal te stellen kunnen bestuurders, burgers en bedrijven nadenken over de langetermijnambities voor de kwaliteit van de fysieke leefomgeving van maatschappij en bestuur. Het concept bevordert een structurele ontwikkeling, uitvoering en evaluatie… Lees meer »

Senior-professionals gezocht voor Summerschool Omgevingsvisie

De provincie Zuid-Holland betrekt letterlijk jong en oud bij het opstellen van haar omgevingsvisie. En vroeg daarom aan het Kennislab voor Urbanisme om eind augustus een summerschool te organiseren om tot een visie te komen. Hoofdlaborant Jan-Willem Wesselink licht toe. Een summerschool voor senior-professionals? ‘De Provincie Zuid-Holland wil letterlijk jong en oud betrekken bij haar… Lees meer »

Hoezo ‘cultuurverandering’? Het gemeenteloket wordt geen afhaalchinees…

Cultuurverandering, ik hoor dit woord steeds vaker wanneer het om de Omgevingswet gaat. Sommigen hebben het zelfs al over een cultuurshock die toegediend moet worden. En ik vermoed (ik weet ‘t eigenlijk wel zeker) dat in veel gemeentelijke organisaties het onderwerp cultuurveranderingstraject al op de agenda is gezet. Want, dat is toch wat we op… Lees meer »

Ede ontslakt

Nu al Eenvoudig beter Van 71 naar 4 ruimtelijke nota’s en de markt nadrukkelijk de ruimte geven om samen met bewoners te komen tot invulling van de laatste twee nieuwbouw projecten. Met een minimum aan kader en veel ruimte voor initiatieven wil de Veluwse gemeente Ede de ruimtelijke regelgeving transparanter en simpeler maken. Download de… Lees meer »

Recht op initiatief

In zijn eerste troonrede noemde en roemde onze koning de participatiestaat. Waar het gaat om ruimtelijke initiatieven die verder reiken dan een dakkapel of aanbouwserre is er nog weinig van te merken. Ondanks de belofte van de Omgevingswet en de noodzaak dood geld te doen rollen, stranden initiatieven achter elkaar. Telkens andere oorzaken maar het… Lees meer »

Initiatiefgroep bepleit garanties voor kwaliteit in nieuwe wet

Initiatiefgroep Mooiwaarts wil dat aandacht voor een aantrekkelijke leefomgeving in de nieuwe Omgevingset even belangrijk is als bescherming van het milieu. De regering laat in de wet veel vrijheid aan gemeentebesturen. Er is ruimte voor maatwerk en voor initiatief van burgers. Dat is goed nieuws. Maar vrijheid is niet het zelfde als vrijblijvendheid. De regering… Lees meer »