Tag-archief: Omgevingsrecht

Nu al eenvoudig beter
Getrechterde besluitvorming: niet voor wegen alleen

Verschenen in ROm 3, 2014 Wat kan bij infrastructurele projecten kan natuurlijk ook bij andere complexe ruimtelijke opgaven: sneller en doortastender werken met een integrale, gebiedsgerichte aanpak en door alle betrokken partijen zo vroeg mogelijk bij de planvorming te betrekken. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) zoekt pilots om breder ervaring op te doen… Lees meer »

Nu al eenvoudig beter
Niet in pasklare toekomsten denken

Verschenen in ROm 12, 2013 Bij het rijk, provincies, gemeenten, waterschappen en bedrijven wordt al veel gedaan aan regeldrukvermindering, ruimte voor initiatief en vormen van burgerparticipatie die bijdragen aan werkelijk gedragen besluiten over ingrepen in de leefomgeving. In een parallel spoor naast de ontwikkeling van de Omgevingswet stimuleert de interdepartementale programmadirectie Eenvoudig Beter die ontwikkeling… Lees meer »

Nu al Eenvoudig Beter

Met kleine stappen vooruit Verschenen in ROM 10, 2013 Langzaam maar gestaag krijgt het werken in groter verband vorm bij de omgevingsdiensten. De prille ervaringen zijn positief, al lopen ze sterk uiteen, afhankelijk van de mate waarin gemeenten taken hebben overgedragen en het pakket dat de omgevingsdienst aanbiedt. ROm legde het oor te luister bij… Lees meer »

Nu al Eenvoudig Beter

Stel ambities in plaats van regels Verschenen in ROM 9, 2013 Terugleggen van verantwoordelijkheid naar de samenleving, dat is de essentie van het project Andere Overheid bij de Gemeente Apeldoorn. Helemaal in lijn met de herziening van het omgevingsrecht en de Omgevingswet. Strategisch adviseur Evert Leusink is er nu drie jaar mee bezig en verwacht… Lees meer »

Nu al eenvoudig beter
Eiland van Schalkwijk experimenteert met uitnodigingsplanologie

Verschenen in ROM 7/8, 2013 Hoe werkt uitnodigingsplanologie in de praktijk? Kunnen initiatieven van burgers en ondernemers voldoende ruimte krijgen binnen gestelde kaders door de overheid. Op het Eiland van Schalkwijk domineert nog een fraai open landschap, met watervolle natuurgebieden, een sterke landbouw en een rijke cultuurhistorie, waaronder de forten van de Hollandse Waterlinie. Grootschalige… Lees meer »

Nu al eenvoudig beter
‘Het is nu niet meer een projectje van de eigen afdeling’

Verschenen in ROM 6, 2013 Een structuurvisie schrijven met de deur dicht, dat gaat lekker snel. In Harderwijk stonden de deuren tussen de afdelingen economie, ruimte en samenleving nadrukkelijk open, en met resultaat.Er ligt nu een door de hele organisatie gedragen visie waar zo’n beetje alle beleidsterreinen hun kader in vinden. ‘Met discussies vooraf vermijd… Lees meer »

Nu al Eenvoudig Beter

Op weg naar de Omgevingswet Verschenen in ROM 5, 2013 Volle zalen tijdens de vier regionale bijeenkomsten over de Omgevingswet. Nu de toetsversie van de wet er ligt, is bij iedere beleidsambtenaar en adviseur op het gebied van ruimtelijke ordening en de leefomgeving doorgedrongen dat er iets staat te gebeuren. In totaal zijn zo’n 1200… Lees meer »