Tag-archief: ROm 1-2 2016

Omgevingsmanagement brengt projecten in stroomversnelling
Centrumroute Leiden nu wél gedragen

Na twintig jaar discussie over de bereikbaarheid van de Leidse binnenstad ligt er nu een gedragen nieuw herinrichtingsplan voor de drie kilometer lange centrumroute via de ‘beruchte’ Hooigracht en Langegracht. Vrijwel alle betrokkenen oordelen zeer positief over het proces dat leidde tot een haalbaar plan dat de kwaliteit én de bereikbaarheid van de binnenstad verbetert.… Lees meer »

Hybride woningmarkt
Met big data naar een op waarde sturende woonvisie

Met een woonvisie geeft de gemeentelijke overheid richting aan de ruimtelijke ontwikkeling en de prestatieafspraken met partners. De context – maatschappij, economie, technologie, wetgeving, institutionele omgeving – verandert echter zo snel dat het effect hiervan op de marktdynamiek zich steeds minder exact laat voorspellen. Met big data-analyses kun je een effectieve woonvisie onderbouwen. Big data-analyses… Lees meer »

‘Kiezen voor Karakter’ – 5 jaar later
Meer oog voor erfgoed in ruimtelijke projecten

Vijf jaar geleden presenteerde het kabinet haar Visie erfgoed en ruimte. De zorg voor het erfgoed werd daarin verbonden met de ruimtelijke ontwikkeling van Nederland. De programmacoördinatoren van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed kijken terug op de oogst van de afgelopen jaren. ‘Onze inbreng wordt omarmd.’ Laat cultuurhistorie als inspiratiebron de basis zijn voor… Lees meer »