Tag-archief: ROm 7-8 2016

De kunstblik van AtelierOverijssel
Ruimte als ‘doek’ voor kunstenaars

Het heeft iets prikkelend en spannends. De inzet van kunstenaars blijkt economisch en maatschappelijk veel meerwaarde te hebben, past helemaal bij deze tijd, spreekt mensen aan. Daarom is Kunstenlab als partner betrokken bij AtelierOverijssel. AtelierOverijssel werkt aan ruimtelijke kwaliteit. Onder andere door de inzet van zogenoemde werkateliers: bijeenkomsten met belanghebbenden waarbij veldonderzoek, ontwerp en inspiratie… Lees meer »

Dorpenacademie verkent nieuwe samenwerkingsvormen
Leren van andere dorpen

Het Nederlandse platteland is een broedplaats voor bewonersinitiatieven rond leegstaand erfgoed. Met de Dorpenacademie verkent kennis- en inspiratieplatform Ruimtevolk nieuwe samenwerkingsvormen tussen burgers, ondernemers en bestuurders om herbestemmingen te laten slagen. ‘Projecten waarin mensen de problemen van de ander helpen oplossen, hebben het meeste succes.’ Aan de noordrand van Venray ligt het Sint Annapark, een… Lees meer »

Ervaringen met omgevingsvisies
Zonder visie geen plan

De wetgever heeft overheden zes kerninstrumenten aangereikt om de fysieke leefomgeving te verbeteren, waaronder de omgevingsvisie. Deze integrale visie met strategische keuzes voor de fysieke leefomgeving wordt in 2019 verplicht voor Rijk, provincies en gemeenten. Uit praktijkervaringen op meerdere plekken blijkt hoe belangrijk die omgevingsvisie is als basis voor het omgevingsplan en programma’s, en als… Lees meer »