Tag-archief: ROm 9 2016

Verbind events aan publieke waarden en maatschappelijke opgaven
Evenementen als motor voor gebiedsontwikkeling

Events kunnen een belangrijke rol spelen als katalysator voor maatschappelijke opgaven. Ze geven nieuwe betekenis en versnellen innovaties. Een event zorgt voor een deadline, dwingt tot zichtbare samenwerking, viert resultaten en geeft energie voor vernieuwing. De innovatieve manier van samenwerking kan ook na het event vernieuwing brengen in reguliere processen en werkwijze. Events zijn al… Lees meer »

Maatwerk per plan
Niet doorschuiven, maar slim faseren van onderzoek

Doorschuiven of faseren van onderzoeken klinkt aantrekkelijk met het oog op de doorlooptijd en de te maken kosten bij planvorming. Het lijkt een beetje op uitstellen, later oppakken of door anderen laten uitvoeren. Zo eenvoudig is het niet. Duidelijke protocollen en procedures voor het uitvoeren van milieuonderzoek bij een bestemmingsplan verdwijnen straks grotendeels. Partijen moeten… Lees meer »

Kadaster lanceert portaal voor eigenaren en stakeholders
Kansen pakken met stedelijke herverkaveling

De overheid wordt compacter en de samenleving krijgt steeds meer ruimte om dingen zelf te doen. Die wetenschap is ook aan het Kadaster niet voorbij gegaan. De afdeling Ruimte en Advies ondersteunt zelfwerkzaamheid van partners en klanten zodat iedereen zélf aan de slag kan met geo-informatie. Het Portaal Stedelijke Herverkaveling is hier een uiting van.… Lees meer »

Lees in het nieuwe nummer van ROm:

Het interview met Mark Frequin (DG Bereikbaarheid), de voornaamste conclusies in de tweejaarlijkse Monitor Infrastructuur en Ruimte 2016, en de vergelijking van vier technologieparken. Mark Frequin, DG Bereikbaarheid: ‘Je moet in ruimtelijke oplossingen durven denken’ Verbetering van de bereikbaarheid is zeer belangrijk voor de Nederlandse economie. Er zijn nog de nodige knelpunten die om een oplossing… Lees meer »

De Omgevingswet als geestverruimend middel

Als in 2019 de Omgevingswet in werking treedt, ontstijgt de fysieke leefomgeving de benauwde geest van de Wet ruimtelijke ordening (Wro). De verbrede reikwijdte van de Omgevingswet is daarom met recht en rede te betitelen als geestverruimend middel. Die moet dan alleen wel in de vruchtbare aarde van onder invloed verkerende organisaties kunnen neerslaan. In… Lees meer »

Duurzame energie en erfgoed kunnen elkaar versterken

Nederland staat voor de opgave om zijn energiewinning op korte termijn te verduurzamen. De komst van windmolen- en zonneparken zal een groot effect op ons cultuurlandschap hebben. Erfgoed kan daarbij voor inspiratie en draagvlak zorgen en zelfs profiteren van de energietransitie. ‘Als het hier lukt om duurzame energie een plek te geven, lukt het overal.’… Lees meer »