Teamleider

| 14 november 2018

 

De afdeling Ruimte & Duurzaamheid is op zoek naar een:

Teamleider
Vaste baan, voor 36 uur

De directie Ruimte en Duurzaamheid is een organisatie, die mee ontwikkelt met de opgaven in de metropool Amsterdam en het groeiende werkpakket in de stad. Wij willen ons managementteam uitbreiden en versterken.

Ben jij een ervaren professional in Ruimtelijke Ordening en/of Duurzaamheid en kun je leidinggeven aan professionals, dan nodigen wij je van harte uit te solliciteren op deze veelzijdige functie. Als je de diversiteit van ons team vergroot heb je een streepje voor. Samen met 24 collega’s ben je verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van Ruimte en Duurzaamheid.

Ruimte en Duurzaamheid heeft vijf afdelingen: Duurzaamheid, Strategie, Expertise, Gebieden en Projecten. Alle leidinggevenden van Ruimte en Duurzaamheid zijn in algemene dienst en geven leiding aan het team, programma of de opdracht waar ze op dat moment de meeste toegevoegde waarde hebben. We zijn op zoek naar een teamleider om het managementteam van de afdelingen Gebieden te versterken.

De functie
De afdeling gebieden werkt met name in opdracht van de stadsdelen.  Een belangrijke taak is de uitvoering en contractering van de stadsdeelprogramma (incl. ontwikkelbuurten) en coördinatie van de koppeling R&D aan de gebiedscyclus. Als teamleider ben je medeverantwoordelijk  voor het verbinden van expertise uit de verschillende afdelingen binnen R&D aan het gebiedswerk en andersom.  Het werk in een gebiedsteam bestaat uit:

 • Juridisch/planologisch, zoals bestemmingsplannen voorbereiden, WABO advisering en contact met de afdeling Vergunning, Toezicht en Handhaving;
 • Advisering DB stadsdeel, verzorgen relatie DB-college en het begeleiden van initiatieven/plannen;
 • Afstemming en integratie duurzaamheidsprogramma’s;
 • Openbare ruimte ontwerp en groen/ecologie advies in gebieden.
 • Als teamleider van een gebiedsteam ben je tevens accounthouder. In deze rol zorg je namens R&D voor een goede relatie met het stadsdeelbestuur en de stadsdeelorganisatie en ben je verantwoordelijk voor de gebiedsafstemming binnen R&D.

Werkzaamheden
De teamleider:

 • Geeft ontwikkelingsgericht leiding aan ongeveer 25 professionals;
 • Is mede verantwoordelijk voor strategisch capaciteitsmanagement van vaste medewerkers en de flexibele schil;
 • Levert inhoudelijke inbreng in de strategische, complexere dossiers van een aandachtsgebied en onderhoudt contacten met de opdrachtgevers;
 • Beweegt zich makkelijk in het politieke krachtenveld en is ingevoerd in bestuurlijke processen;
 • Maakt de verbinding met andere beleidsdirecties om tot integrale beleidsontwikkeling te komen;
 • Bewaakt over de kwaliteit en de vakinhoudelijke professionaliteit in de uitvoering;
 • Adviseert over het beleid van het team;
 • Vertaalt het beleid in gewenste output en producten;
 • Stelt richtlijnen op voor de realisatie van output en producten;
 • Evalueert en corrigeert (bewaakt) de realisatie;
 • Is verantwoordelijk voor de kwaliteit van de bedrijfsvoering van het team en van de projecten, programma’s die onder het team vallen;
 • Zo nodig in staat zelf complexe inhoudelijk opgaven te trekken.

De teamleider draagt zorg voor het optimaal verbinden van de gecombineerde expertise in het team. Naast organisatorisch en verbindend vermogen vraagt dit om strategische visie op de opgave en potenties die kennisbundeling biedt. De teamleider zet zich ook in voor up to date vakontwikkeling in het team.

Wij vragen

 • Een afgeronde relevante academische opleiding in een van de vakgebieden van Ruimte en Duurzaamheid;
 • Aantoonbare kennis en ruime management ervaring in een functie waarbij project/programmasturing en vaksturing een belangrijk onderdeel van de functie zijn;
 • Een stevige persoonlijkheid met het vermogen tot verbinden, daadkrachtig kunnen optreden en aandacht voor medewerkers;
 • Aantoonbare ervaring met leidinggeven aan professionals en het vermogen om medewerkers in hun kracht te zetten door geven van verantwoordelijkheid en vertrouwen;
 • Aantoonbare ervaring op het gebied van beleidsadvisering en planvorming met een bestuurlijke link in een duurzame stedenbouwkundige en /of (juridisch)planologische context.

Competenties

 • Visie;
 • Omgevingsbewustzijn;
 • Relatiebeheer;
 • Samenwerken;
 • Coachen;
 • Resultaatgerichtheid;
 • Verantwoordelijkheid

Wij bieden
Afhankelijk van je opleiding en werkervaring bedraagt het salaris minimaal € 4.470,- en maximaal € 6.574,- bruto per maand (salarisschaal 14) op basis van 36 uren per week.
De gemeente Amsterdam kent prima opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden plus een goed pakket secundaire arbeidsvoorwaarden. Deze secundaire arbeidsvoorwaarden bestaan o.a. uit opname in het ABP-pensioenfonds, een maandelijkse bijdrage in de ziektekostenverzekering en per 1 januari 2017 het Individueel Keuzebudget. Dit is een vrij besteedbaar budget. Je kunt bijvoorbeeld zelf beslissen wanneer je het budget wil laten uitbetalen en hoeveel extra verlof je nodig hebt.

De organisatie
Ruimte en Duurzaamheid (R&D) richt zich op de duurzame ruimtelijke ontwikkeling en kwaliteit van Amsterdam. Een geweldige opgave in deze dynamische stad!
De grote ambities van het College B&W om de CO2 uitstoot te verminderen, vertaalt R&D in strategisch beleid en uitvoeringsagenda’s, zoals de energietransitie, aardgasvrij, circulaire economie, klimaatverandering en luchtkwaliteit. We maken bestemmingsplannen, ontwerpen openbare ruimte en stedenbouwkundige plannen, van Haven-stad tot Sluisbuurt. We werken aan de nieuwe omgevingsvisie en de invoering van de Omgevingswet. Naast gebiedsverkenningen en strategieën op het niveau van de metropoolregio, houden we ons ook bezig met dierenwelzijn, water en groen.  R&D is gericht op brede en gespecialiseerde vakinhoud, ambacht én innovatie.
Ruimte en Duurzaamheid werkt aan deze opgave met bijna 500 professionals in eigen dienst en circa 100 ingehuurde collega’s.

Informatie
Neem voor meer informatie over de functie contact op met Marloes Michels, Afdelingshoofd, bereikbaar via 020-2551820 en/of per mail: m.michels@amsterdam.nl.
Neem voor meer informatie over de procedure contact op met Sandra de Reus, P&O adviseur, bereikbaar via 06-13275505 en/of per mail: s.de.reus@amsterdam.nl.

Solliciteren op de functie Teamleider
Heb je belangstelling voor deze functie? Reageer dan uiterlijk 14 december 2018 onder vermelding van Teamleider – 18110118 via onze sollicitatiepagina.
De gemeente Amsterdam wil een diverse en inclusieve organisatie zijn. Een organisatie die ruimte biedt aan iedereen en die de kracht van de diversiteit van medewerkers gebruikt om betere resultaten te halen voor de stad. Talent als basis, diversiteit als kracht. We streven ernaar dat het personeelsbestand een afspiegeling is van de beroepsbevolking van Amsterdam met al haar aanwezige verschillen. Vacatures staan open voor iedereen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. #Li-POST

 

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld!