Gemeente Purmerend
Teammanager Techniek en Civiel

| 13 september 2019

De gemeente Purmerend plaatst de samenleving centraal en bekijkt per situatie wat zij kan en moet toevoegen. Onze collega’s gaan daarom het werkveld in, hebben contact met inwoners en bekijken de situatie ter plekke. Wij werken minder vanuit standaarden maar zoeken juist naar de meest optimale oplossing. Onze collega’s hebben het lef om, buiten de organisatiestructuur om, samen te werken om voor de inwoners van Purmerend een goed woon- en leefklimaat in de stad te realiseren. We werken aan de ruimtelijke en maatschappelijke ontwikkeling van de stad, een stad waar mensen graag wonen en werken. Ontwikkelprojecten realiseren we in lijn met de daarbij behorende ambities voor de stad. De buitenwereld ervaart een stad die schoon, heel en veilig is en waar het groen op orde is. Als inwoners vragen hebben reageren we daar snel op. We kunnen ons verplaatsen in de belevingswereld van de mensen en handelen daarnaar. Het beheer van de stad past bij deze lijn.

Ben jij de energieke leidinggevende die wij zoeken?

Voor het Ruimtelijk domein zijn wij op zoek naar een:

Teammanager Techniek en Civiel
36 uur | Purmerend

De organisatie

De 300 medewerkers van het Ruimtelijk domein werken aan de ontwikkeling, realisatie en het beheer en onderhoud van Purmerend en Beemster. Ook zorgen zij voor vergunningen, toezicht en handhaving. Er wordt nauw samengewerkt met het maatschappelijk domein en het domein Bedrijfsvoering en diensten.

Het team Techniek en Civiel is samen met de teams Wijken en Reiniging verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de buitenruimte. De teams worden hierbij bedrijfsmatig en beleidsmatig ondersteund door het team Programmering en Planning. Samen met de teams Ontwikkeling, Realisatie, Toezicht en Handhaving, Vergunningen Beleid en Advies en Vastgoed vormen zij het Ruimtelijk domein.

Het managementteam van het Ruimtelijk domein is er voor de integrale blik, het creëren van kansen en mogelijkheden en het verbinden van het ‘hier en nu’ met de langere termijn.

Jouw opdracht

Purmerend is in beweging. Er wordt gewerkt aan binnenstedelijke herstructurering, waaronder de bouw van 10.000 woningen. Dit, maar ook de klimaatveranderingen hebben gevolgen voor de onder- en bovengrondse infrastructuur, die intensiever wordt gebruikt en om een andere aanleg en beheer vraagt. Van de teams vraagt dit een integrale manier van werken. Je geeft leiding aan een team van 45 medewerkers die werken aan riolering en gemalen, bestrating, bebording, installaties en gebouwen, kunst- en waterwerken, openbare verlichting en verkeersregelinstallaties, de garage en het wagenpark. De dagelijkse aansturing van de uitvoerende medewerkers gebeurt door een groepsmanager. Als teammanager Techniek en Civiel zorg je ervoor dat de korte en lange termijn van het beheer en onderhoud van deze disciplines zijn vastgelegd in een meerjaren onderhoudsplanning en beheerplannen, die aansluiten op de ontwikkelingen in de stad. Je hebt enerzijds een opdrachtgeversrol naar projecten, anderzijds een opdrachtnemersrol t.a.v. vastgoed. Je draagt zorg voor de beantwoording van raadsvragen en voert overleg met de wethouder.

Binnen het managementteam verwachten wij van de nieuwe collega een actieve rol, samenwerking en een bijdrage om kansen en mogelijkheden te zien en vorm te geven.

Jouw profiel

  • Minimaal HBO werk- en denkniveau
  • Ervaring met leidinggeven
  • Uitstekend gevoel voor dienstverlening en een open houding naar de opgave buiten
  • Je hebt een coachende stijl van leidinggeven
  • Je toont daadkracht en leiderschap
  • Je bent politiek sensitief, creatief en ondernemend

Wij bieden:

  • Een uitdagende en verantwoordelijke functie, met veel ruimte voor persoonlijke groei
  • Een hecht managementteam dat elkaar versterkt
  • Een salaris in functieschaal 13 (maximaal € 5.984)
  • Een individueel keuzebudget van 17,05%

Interesse?

Solliciteren kan uiterlijk 6 oktober 2019 o.v.v. teammanager Techniek en civiel via deze link. Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Joktan Cohen, directeur Ruimtelijk domein, (0299) 452027.

Graag zien wij in je motivatie terug dat je begrijpt wat we zoeken en wat jij daaraan kan bijdragen.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.