Tout droit

| 4 april 2017

‘Tout droit’, roept de vrouw naar (waarschijnlijk) haar dochtertje. Ze fietsen in het drukke Vondelpark; fleurige fietsjes, roze helm en dito tasjes achterop. Het meisje antwoordt in voor mij iets te rap Frans en samen fietsen ze verder. Achter me babbelen twee tieners, ook op de fiets, in Chinees of Japans en die luidruchtige praters op hun mountainbikes zijn ontegenzeggelijk yanks. Ik vraag me af of ik de enige native speaker ben op weg naar werk in Amsterdam.

De internationalisering van Amsterdam en omgeving is niet te stuiten, en dan bedoel ik niet alleen het toerisme. Buitenlandse bedrijven, en buitenlandse werknemers en buitenlandse studenten overspoelen de regio. In groot Amsterdam is al een derde van de banen te vinden bij een buitenlandse multinational en het aantal buitenlandse studenten was nog nooit zo groot. In de slipstream van dit internationaliseringsgeweld groeit ook het internationaal primair en voortgezet onderwijs als kool. Tussen 2012 en 2016 groeide het aantal leerlingen op de internationale scholen met maar liefst 47%, waarmee Nederland by far sterkste groeier was in Europa. Amsterdam en omgeving staat niet alleen in deze ontwikkeling. Ook in de rest van de Randstad en in Brabant is deze ontwikkeling te zien. Onderstaand kaartje laat zien hoeveel internationale scholen er per provincie zijn, hoeveel leerlingen deze scholen gezamenlijk trekken en hoeveel kinderen op de wachtlijst staan (cijfers Regioplan medio 2016).

 

Blog Piet Renooy

Bron: Regioplan Internationaal onderwijs in Nederland 2017

Met name de wachtlijsten zijn problematisch en hardnekkig. Die groeien vooral in de Noordvleugel Randstad en regio Eindhoven (Brainport). Voor de ministeries van OCW en EZ was dit voldoende aanleiding de handen ineen te slaan en een Taskforce Internationaal onderwijs op te richten. Die moet rap aan de slag om knelpunten weg te nemen. Van de door Regioplan benaderde internationals gaf 62% aan dat de aanwezigheid van een goed onderwijsaanbod van groot belang was voor het aanvaarden van een baan in ons land. Internationaal onderwijs is een belangrijke vestigingsplaatsfactor! Willen we nog een slaatje slaan uit de Brexit bijvoorbeeld, dan ligt er voor de Taskforce een dankbare taak te wachten. Tout droit!


Piet Renooy
Manager onderzoek en advies Regioplan

Lees hier meer blogs van Piet Renooy