Trends jurisprudentie Ruimtelijke Ordening

| 16 april 2019

Het omgevingsrecht is volop in beweging. Het huidig recht ontwikkelt zich via jurisprudentie gestaag verder. Het toekomstige recht (Omgevingswet) krijgt steeds meer vorm. Hoewel er heel veel gaat veranderen, lijkt de Omgevingswet qua instrumentarium/wetssystematiek veel op het huidige ruimtelijk ordeningsrecht, zoals dat is neergelegd in de Wet ruimtelijke ordening, de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en de Crisis- en herstelwet. De overgang naar de nieuwe wetgeving is gemakkelijker te maken met een goed begrip van het huidige RO-recht.

Wilt u in één dag weer up to date zijn? Deze cursus behandelt de trends en ontwikkelingen van de afgelopen drie jaren, die af te leiden zijn uit de jurisprudentie, wetswijzigingen en praktijk.

Behandeld worden:

 • De ontwikkelingen met betrekking tot structuurvisies
 • Bestemmingsplannen
 • Beheersverordeningen
 • Omgaan met bestaande situaties
 • De positie van de projectontwikkelaar
 • De rol van de gemeenteraad bij door B&W gesloten overeenkomsten.
 • Jurisprudentie aangaande de provinciale instrumenten
 • Doorkijk naar de toekomst onder de Omgevingswet
Bestemd voor:
 • Afdelingshoofd/Teamleider/Projectmanager
 • Vergunningverlener/Toezichthouder/handhaver
 • Beleidsmedewerker
 • Overheidsjurist

Facts & Figures

Niveau:           Verdieping
Uitvoering:    Eendaagse opleiding (Ook beschikbaar als Incompany)
Datum:           6 juni 2019
Docent:          Trees van der Schoot
Locatie:           BCN Utrecht
Kosten:           € 599,- (excl. BTW)